Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 1515
City and Library València Archivo-Biblioteca Histórica Catedralicio
Collection: Call number Ms. 43 | Antic CCXCIII
Title of volume LO CHRESTIA | DE | EXIMENEZ | M.S. || III ( en daurats damunt d'un teixell quadrat en pell vermella i el número dins d'un altre en forma de rombo. Al peu del llom etiqueta moderna amb la signatura actual)
Copied 1491 - 1500 (catàleg)
F. R., 1401 - 1500 (Massó Torrents)

External description
Writing surface Paper i pergamí
Format Foli gran
Leaf Analysis ff.: III + I + i-xi + 3 + xii-cccxij + III (fol. antiga)
ff.: III + 1-315 + III (fol. moderna)
Collation 114 a-p20
Page Layout 2 columnes
42 línies (f. xiiij)
Size pàgina 417 × 287 mm (f. xiiij)
caixa 264 × 179 mm
columna 264 × 77 mm
Hand semigòtica sembla tot de la mateixa mà
Watermark altres sense filigrana visible (folis de guarda anteriors i posteriors)
tisores amb flor petita (cos del volum)
Pictorial elements Caplletres: com la del ms. 40, inicials ff. i i xii de grans dimensions i molt elaborades; la inicial del text, no només és embotida, sinó que hi ha decoració en blanc amb motius de tipus vegetal dins de cada una de les parts vermella i blava i la filigrana ocupa el marge amb molt detall. Les inicials d'inici de tractat tenen una decoració especial, més acurada i semblant a les inici
Other features Justificació: a punta de plom o de carbó (les línies de guia ho semblen) amb línies verticals que van de punta a punta, només la horitzontal superior va de punta a punta, la inferior no es veu
Pautat: les línies de guia no creuen l'intercolumni
Ús de la primera línia de la pauta: sí
Perforacions: rodones, petites, visibles al marge inferior marcant les verticals, però a pocs folis
Reclams: horitzontals, centrats i decorats
Signatures: les signatures de quadern alfanumèriques, comencen al segon quadern, primer del text
Condition en bon estat, malgrat algunes taques d'humitat. Foliació antiga en xifres romanes a ploma a l'angle superior dret; una de moderna comença al primer foli de guarda de pergamí i, per tant, compta un de més. La tinta és molt corrosiva, traspassa i ha foradat alguns folis. En blanc ff. 13-15v, darrers folis del quadern de la taula i el f. 315v. Errades a la foliació: no numera els tres folis en blanc que segueixen a la taula (serien xi-2, xi-3, xi-4) i que a la foliació moderna duen els ff. 13-15, salta al f. xij que és el primer del text, salta el lxxxxvij (just aquí hi ha un desordre en el plec o en la còpia), repeteix el clxxj, salta el ccxxxviiij. Errades a les signatures de quadern: l'ordre d'alguns plecs és anòmal: f, j, h, g, k. Una anotació a ploma adverteix que els ff. lxxxxviiij-c es troben fora de lloc (quadern “e”) i també que estan desordenats els ff. lxxxij-lxxxx
Binding antiga, com la dels mss. 40 i 41
Associated MSS, editions, and specific copies of editions manid 1510 MS: València: Catedral, Ms. 42. 1474-08-10. Francesc Eiximenis, Terç del Crestià, escrit 1382 ad quem.
manid 1510 MS: València: Catedral, Ms. 42. 1474-08-10. Francesc Eiximenis, Terç del Crestià, escrit 1382 ad quem.
References (most recent first) Catalogat a: Puig i Oliver et al. (2012), Catàleg dels manuscrits de les obres de Francesc Eiximenis, OFM, conservats en biblioteques públiques. Volum I: descripció dels manuscrits 142-6 , n. 18
Descrit per: Avenoza (2007), Inspecció personal
Tractat a: Renedo Puig (1992), “Edició i estudi del Tractat de la luxúria del Terç del Crestià de Francesc Eiximenis [tesi]”, 56-58
Tractat a: Massó Torrents (1991), “Les obres de Fra Francesc Eximenis (1340?-1409?). Essaig d’una bibliografia”, Studia bibliographica 58-60 , n. 20 (Ms. J)
Catalogat a: Olmos y Canalda et al. (1943), Códices de la Catedral de Valencia. Segunda edición, refundida y notablemente aumentada 43 , n. 43
Tractat a: Massó Torrents (1903-06), “Manuscrits catalans de València”, Revista de Bibliografia Catalana 3: 52-4 , n. IV
Note nombroses anotacions marginals de lectura i manícules que senyalen el text. S'han marcat els errors en l'ordenació dels bifolis que alteren el text amb notes fetes per una mà del XV o del XVI.. És la segona part del còdex d'aquesta mateixa biblioteca, Ms. 42. Massó cridà l'atenció sobre la semblança que hi ha entre aquest manuscrit i altres còdexs eximenians conservats en aquesta Biblioteca

Internal Description
Number of texts in volume: 9
Specific witness ID no. 1 BITECA cnum 718
Location in volume ff. ira-cccxijra (antiga)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1516
Francesc Eiximenis. Terç del Crestià (segona part)
Language català
Date escrit 1382 ad quem
Title(s) in witness la segona part del terç libre (…) del cristia
Incipits & explicits in MS rubr.: [ ira] Prolech sobre la Segona part del Terc libre dela obra del Cristia
prol.: P22Er tal com aquest Terç libre del christia conten moltes materies … ordre del comte del primer volum segons que appar enles Rubricas seguents
tit.: De Luxuria
índex: Lo Dxxiiij. Capitol posa que es pecat de Luxuria … [ xjvb] … Lo Mil Lx. Es qui posa terma e finament a tot aquest Terç libre appellat christia. Amen. DEO GRACIAS. FF. R.
rubr.: [ xijra] Capitol Dxxiiij. Qui posa que es peccat de Luxuria
text: L15vxuria es lo terç peccat mortal qui es posat apres peccat de gola e peccat de peresa o de ociositat … [ cccxijra] … Aci son acabats aquests dotze tractats damunt dits daquest Terç libre appellat christia qui tracte e monstren generalment de tots los pecats mortals e venials Lo qual libre mijançant la gracia del Saluador nostre Jhesu christ ha fet e ordenat lo reuerent pare mestre ffrancesch eximenis del orde dels frares menors. Prima die Decembris Anno a Natiuitate dominj Millesimo Trescentesimo Octuagesimo Quarto. DEO GRACIAS. Qui scripsit scribat semper cum domino viuat. A.M.E.N. FF. R.
References (most recent first) Eiximenis et al. (1971), “Terç del Crestià: Edition and Study of Sources”,
Specific witness ID no. 2 BITECA cnum 10265
Location in volume f. cclvb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 5424
Desconegut. Tot hom es foll qui ab foll fa companyia
Language català [?]
Date escrit
Incipits & explicits in MS text: [ cclvb] Tot hom es foll qui ab foll fa companyia … qui ab cinbell fa tuyt caure tot dia
Poetic Stanza 4 vv.
Specific witness ID no. 3 BITECA cnum 10270
Location in volume ff. ccljvb-cclijra
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3171
Capellà de Bolquera. Perd se qui femna xastia
Language català
Date escrit
Incipits & explicits in MS text: [ ccljvb] Per ço qui femna xastia | Foll es quils es amichs | E pus foll qui si fia … [ cclijra] … E ab sos fals cimbells ço quen veus negari [sic]
Poetic Stanza 24 vv.
Note els dos darrers versos de la composició ocupen una única línia d'escriptura
Specific witness ID no. 4 BITECA cnum 10267
Location in volume f. cclijra
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3172
Capellà de Bolquera. Qui femna amar vol
Language català
Date escrit
Incipits & explicits in MS text: [ cclijra] Qui femna amar vol | La mort desige | Ni pot viure sens dol | Car guastasi tot sol | E atuyt enfastija
Poetic Stanza 1 x 5
Specific witness ID no. 5 BITECA cnum 10268
Location in volume f. ccliijvb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 5425
Desconegut. Ayçò hagats per clar
Language català
Date escrit
Incipits & explicits in MS text: [ ccliijvb] Ayço haiats per clar | Ne vuyllats punt duptar … Ne mossa ayguadera | No pora molt durar
Poetic Stanza 9 vv.
Specific witness ID no. 6 BITECA cnum 10264
Location in volume f. cclvrb-va
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3034
Desconegut. Amichs en Cerveri
Language català
Date escrit
Incipits & explicits in MS text: [ cclvrb] Amichs en Ceueri [sic] | No parlauets axi … [ cclvva] … Donech al hom torbat | Per esser consolat
Poetic Stanza 20 x 2
Specific witness ID no. 7 BITECA cnum 10271
Location in volume f. cclvva-vb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4247
Desconegut. Nuyl temps no nasch corona
Language català [?]
Date escrit
Incipits & explicits in MS text: [ cclvva] Null temps no nasch corona | En tota carcassona | Que no fos baratera … [ cclvvb] … sidonchs no es de bergua | Mentir ne falçament | Parlar de nobla gent
Poetic Stanza 22 vv.
Specific witness ID no. 8 BITECA cnum 10269
Location in volume f. cclxrb-va
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3155
Desconegut. Car mort no pot parlar
Language català
Date escrit
Incipits & explicits in MS text: [ cclxrb] Car mort no pot parlar | Per tal volets blasmar … [ cclxva] … Nol deuets diffamar | Mas per ell deus preguar
Poetic Stanza 20 x 2
Specific witness ID no. 9 BITECA cnum 10272
Location in volume f. cclxva
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4246
Desconegut. Lo noble archipestre
Language català [?]
Date escrit
Incipits & explicits in MS text: [ cclxva] Lo Noble Archipestra | De Bolqueres e mestra … Com persona entesa | E hom de gran noblesa
Poetic Stanza 8 vv.
Note en acabar aquests versos, es transcriu: “Per que apar que si foren per negu reptats axi matex se foren per altres scusats”
Record Status Created 1990-09-15
Updated 2014-01-04