Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of Reference BITECA bibid 1514
Format llibre. edició. imprés
Author Pero Martínez
Title Obras de Pero Martinez. Escritor catalán del siglo XV
Associated persons Martí de Riquer (Ed.)
Place / Publisher Barcelona: CSIC. Instituto Antonio de Nebrija
Date / Location 1946: pp. 152
Held by Barcelona: Biblioteca de treball Llegat Vidal-Capmany 849.9"14" Mar Bad 849.9-3"14" D-396/7/3 Biteca 5/32 (fot. parcial)
Barcelona: Catalunya (BNC) Llegat Vidal-Capmany 849.9"14" Mar Bad 849.9-3"14" D-396/7/3 Biteca 5/32 (fot. parcial)
Barcelona: Universitària (CRAI UB Reserva) Llegat Vidal-Capmany 849.9"14" Mar Bad 849.9-3"14" D-396/7/3 Biteca 5/32 (fot. parcial)
Tarragona: Universitària Llegat Vidal-Capmany 849.9"14" Mar Bad 849.9-3"14" D-396/7/3 Biteca 5/32 (fot. parcial)
Source of Data for Works texid 2267 Pero Martines, Al rei Jesús donada la sentença, escrit 1453 - 1463
texid 2272 Pero Martines, Clare Thomas, doctor sancte, escrit 1463
texid 1751 Pero Martines, Imperial donzella, mes que bona, escrit 1463
texid 3353 Pero Martines, Meravellat estich de ço que hoig, escrit 1461-02-25 a quo
texid 1750 Pero Martines, Mirall dels divinals assots, escrit 1463
texid 2268 Pero Martines, Si be lo dol me tenia setjat, escrit 1453 - 1463
texid 2270 Pero Martines, Singular preu, salut d'humana pensa, escrit 1453 ca.
texid 2271 Pero Martines, Vos que'n sija los angels soterraren, escrit 1463
texid 2265 Pero Martines, ¨Ab quin ale ne, trist, ab quina boca, escrit 1463
texid 2269 Pero Martines, ¨Qui·m donara saber e consonants, escrit 1463
texid 2264 Pero Martines, ­O banch segur en que lo preu se paga, escrit 1453 - 1463
texid 2266 Pero Martines, ­O corredor del divinal encant,, escrit 1453 - 1463
Source of Data for Witnesses cnum 1796 MS: Pero Martines, Al rei Jesús donada la sentença, escrit 1453 - 1463. Barcelona: Catalunya (BNC), 1030, 1491 - 1500
cnum 1801 MS: Pero Martines, Clare Thomas, doctor sancte, escrit 1463. Barcelona: Catalunya (BNC), 1030, 1491 - 1500
cnum 1123 MS: Pero Martines, Lletra al princep de Viana, escrit 1460-02-14 - 1460-02-25. Montserrat: Monestir, 992, 1491 - 1500
cnum 1797 MS: Pero Martines, Si be lo dol me tenia setjat, escrit 1453 - 1463. Barcelona: Catalunya (BNC), 1030, 1491 - 1500
cnum 1799 MS: Pero Martines, Singular preu, salut d'humana pensa, escrit 1453 ca.. Barcelona: Catalunya (BNC), 1030, 1491 - 1500
cnum 1800 MS: Pero Martines, Vos que'n sija los angels soterraren, escrit 1463. Barcelona: Catalunya (BNC), 1030, 1491 - 1500
cnum 1798 MS: Pero Martines, ¨Qui·m donara saber e consonants, escrit 1463. Barcelona: Catalunya (BNC), 1030, 1491 - 1500
Record Status Created 1990-11-28
Updated 2012-09-10