Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 1513
City and Library Barcelona Biblioteca de Catalunya
Collection: Call number 458
Title of volume Eximenes | del Christia | segona part | del Libre 3 .m.s. | T. III ( al llom)
Eximenis del Crestia - Segona part del llibre 3er ( al f. I per una mà posterior)
Copied 1450-12-18

External description
Writing surface Paper i pergamí (bifoli ext. i int. de perg.)
Format Foli gran
Leaf Analysis ff.: 219 (= I + 1-217 + I )
Collation [1]10 a-h20 i18 j16 k14
Page Layout 2 columnes
50 línies (f. 2)
Size pàgina 395 × 275 mm (f. 2)
caixa 271 × 187 mm
columna 272 × 82 mm
Hand gòtica bastarda
Watermark carro (semblant a Briquet 3528, Perpinyà: 1429 i 1432-37, Genova: 1429-33, Holanda: 1430-34, Pisa: 1431-48, Coblenz: 1432, Bruxelles: 1432, Forcalquier: 1433, Anvers: 1434, Palermo: 1442, Lucca: 1444-52, Udine: 1447, Treviso: 1448, Provence: 1448-52, Genève: 1449, Pignerol: 1451, Barcelona: 1451, Montpeller: 1452, Catania: 1453, Fabriano: 1442, Bois-le-Duc: 1432, Napoli: 1439;)
carro (semblant a Briquet 3527, Perpinyà: 1412, var. Gorssetto: 1413, Lucca: 1415-28, Holanda: 1416, Forez: 1416-20, Hongria: 1423, Genova: 1428-30, Perpinyà: 1432, Utrecht: 1439, Napoli: 1439-40)
Pictorial elements Caplletres: caplletra inicial bipartida afiligranada en vermell amb puntets blaus, decoració que s'estén pels marges i per l'intercolumnat. Resta de caplletres en vermell i blau alternant, afiligranades en vermell i lila, segons el color de la caplletra
Rúbriques en vermell
Calderons en vermell i blau
Tocs de color inicials majúscules amb tocs de vermell
Other features Justificació: caixes a ploma i punta seca
Pautat: sense línies de guia per als renglons
Perforacions: perforacions, possiblement deu, ara retallades pel relligador i de les quals s'aprecien poques
Ús de la primera línia de la pauta: primera línia de la justificació escrita
Reclams: horitzontals arrenglerats amb el marge interior de la segona columna
Signatures: restes de signatures de quadern alfanumèriques fetes a ploma amb tinta vermella al marge inferior exterior del foli
Condition al relligar s'han tallat algunes notes marginals; folis 7r a 9v en blanc. biblioteca Dalmases. Antiga foliació a ploma en xifres aràbigues i foliació moderna a llapis també en aràbigues. Volum afectat per la tinta corrosiva
Binding pergamí sobre cartó, segons Puig i Oliver, del s. XVII
History of volume Adquirit 1916
Previous owners (oldest first) Badalona: Monestir de Sant Jeroni de la Murtra (Puig i Oliver)
Pau Ignasi de Dalmases i Ros, Marquès de Vilallonga [1709] 51. III 1718 data de mort (exlibris al capdamunt del primer foli: “Es de la libreria”)
Associated MSS, editions, and specific copies of editions Continuació de manid 1509 MS: Barcelona: Biblioteca de Catalunya, 457. 1450 ca. Francesc Eiximenis, Terç del Crestià, escrit 1382 ad quem.
manid 1509 MS: Barcelona: Biblioteca de Catalunya, 457. 1450 ca. Francesc Eiximenis, Terç del Crestià, escrit 1382 ad quem.
References (most recent first) Catalogat a: Puig i Oliver et al. (2012), Catàleg dels manuscrits de les obres de Francesc Eiximenis, OFM, conservats en biblioteques públiques. Volum I: descripció dels manuscrits 135-8 , n. 16
Facsímil: Biblioteca virtual Miguel de Cervantes (2009-14)
Catalogat a: Biblioteca de Catalunya (1990), Catàleg de sala (fitxer)
Descrit per: Mahiques i Climent (2004), Inspecció personal
Descrit per: Soriano (2002), Inspecció personal
Descrit per: Soriano (1998), Inspecció personal
Tractat a: Renedo Puig (1992), “Edició i estudi del Tractat de la luxúria del Terç del Crestià de Francesc Eiximenis [tesi]”, 44-47
Tractat a: Massó Torrents (1909-10), “Les obres de Fra Francesc Eiximeniç (1340?-1409?). Essaig d'una bibliografia”, Anuari de l'Institut d'Estudis Catalans 17 , n. 18 (Ms. G)
Note Volum amb anotacions marginals i notes de lectura. Aquest manuscrit forma part d'un lot del llegat Dalmases donat a la biblioteca. Segona part del Ms. BdC 457.
Subject Manuscrit datat
Internet http://www.cervantesvirtual.com/obra/segona-part-del-ter-del-crestia/
http://cataleg.bnc.cat/searcħS13*cat?/cMs.+458/cms+458/1%2C10%2C10%2CB/frameset&FF=cms+458&1%2C1%2C/indexsort=- catàleg vist 2017-05-18

Internal Description
Number of texts in volume: 9
Specific witness ID no. 1 BITECA cnum 716
Location in volume ff. 1ra-216vb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1516
Francesc Eiximenis. Terç del Crestià (segona part)
Language català
Date escrit 1382 ad quem
Title(s) in witness Eximenis del Crestia - Segona part del llibre 3er
Incipits & explicits in MS índex: [ 1ra] Prolech sobre la segona part del terç libre de la obra del crestia. P9Er tal cant aquest terç libre del crestia conten moltes materias … [ 6va] … Lo Mlx es qui posa terma e finament a tot aquest terç libre appellat cristia
text: [ 10ra] Capitol .dxxiiij. que posa que es peccat de luxuria. Luxuria es lo terç peccat mortal qui es posat apres peccat de gola … [ 216vb] … Aci son acabats aquests .xii. tractats damunt dits daquest terç libre apelat crestia qui tracten e mostren generalment de tots los peccats mortals e venjals Lo qual libre migançant la gracia del saluador nostre Jhesu christ ha fet e ordonat lo reuerent pare Mestre Ffrançesch eximeniç del orde dels frares menors
colofó: Decimo octauo die decembris Anno A Natiuitate domini Moccccolo Deo gracias etc.
References (most recent first) Eiximenis et al. (1971), “Terç del Crestià: Edition and Study of Sources”,
Specific witness ID no. 2 BITECA cnum 7798
Location in volume f. 164rb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 5424
Desconegut. Tot hom es foll qui ab foll fa companyia
Language català [?]
Date escrit
Incipits & explicits in MS text: [ 164rb] Tot hom es fol qui ab fol fa companyia … qui ab cembell fa tuyt caure tot dia
Poetic Stanza 4 vv.
Note aquestos versos estan escrits a línia seguida
Specific witness ID no. 3 BITECA cnum 7799
Location in volume f. 165rb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3171
Capellà de Bolquera. Perd se qui femna xastia
Language català
Date escrit
Incipits & explicits in MS text: [ 165rb] Pert ço qui femjna xastia | Ffol es qujls es amjchs | E puys foil qui si fia … E ab sos fals cimbels | ço quen veus negaria
Poetic Stanza 24 vv.
Note els vv. 5-6 de l'edició de Badia ocupen una sola línia d'escriptura, just el mateix que s'esdevé en els dos darrers versos de la composició
Specific witness ID no. 4 BITECA cnum 7800
Location in volume f. 165rb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3172
Capellà de Bolquera. Qui femna amar vol
Language català
Date escrit
Incipits & explicits in MS text: [ 165rb] Quj fempna amar vol | la mort desiga | Ne pot viura sens dol | Car guasta si tot sol | E atuyt en fastiga
Poetic Stanza 1 x 5
Note els dos primers versos ocupen una sola línia d'escriptura
Specific witness ID no. 5 BITECA cnum 7801
Location in volume f. 166va
Uniform Title IDno, Author and Title texid 5425
Desconegut. Ayçò hagats per clar
Language català
Date escrit
Incipits & explicits in MS text: [ 166va] Ayço hagats per clar | NE vuyllats punt duptar | Que ase ab somera … Ne fembra veynera | Ne mosa ayguadera | No pora molt durar
Poetic Stanza 9 vv.
Specific witness ID no. 6 BITECA cnum 8694
Location in volume f. 167vb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3034
Desconegut. Amichs en Cerveri
Language català
Date escrit
Incipits & explicits in MS text: [ 167vb] Amichs en cerueri | No parlauets axi … Donet alhom torbat | Per esser consolat
Poetic Stanza 20 x 2
Specific witness ID no. 7 BITECA cnum 7803
Location in volume f. 168ra
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4247
Desconegut. Nuyl temps no nasch corona
Language català [?]
Date escrit
Incipits & explicits in MS text: [ 168ra] Nuyll temps no nasch corona | En tota carcassona | Que no fos baratera … Si donchs noes de bergua | Mentir ne falsament | Parlar de nobla gent
Poetic Stanza 22 vv.
Specific witness ID no. 8 BITECA cnum 8695
Location in volume f. 171rb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3155
Desconegut. Car mort no pot parlar
Language català
Date escrit
Incipits & explicits in MS text: [ 171rb] Car mort no \pot/ parlar | Pertal volets blasmar … Nol deuets diffamar | Mas per ell deu preguar
Poetic Stanza 20 x 2
Specific witness ID no. 9 BITECA cnum 7804
Location in volume f. 171va
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4246
Desconegut. Lo noble archipestre
Language català [?]
Date escrit
Incipits & explicits in MS text: [ 171va] Lo nobla archipestra | de bolqueres E mestra … Com persona entesa | E hom de gran noblesa
Poetic Stanza 8 vv.
Note en acabar aquests versos, es transcriu: “Per que apar que si foren per negun reptatz | axi matex se foren per altres escusats”. Els tres versos inicials ocupen les dues primeres línies d'escriptura
Record Status Created 1990-09-15
Updated 2017-05-20