Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of Reference BITECA bibid 1512
Format llibre. edició. imprés
Title Cançoner sagrat de vides de sants
Associated persons R. Foulché-Delbosc (Ed.)
Jaume Massó Torrents (Ed.)
Place / Publisher Barcelona: Societat Catalana de Bibliòfils
Date / Location 1912: pp. 371
Held by Barcelona: Universitat de Barcelona (CRAI Biblioteca de Fons Antic) R.3230
Source of Data for Works texid 4667 Desconegut, Agnès molt benigna y santa perfeta, escrit 1450 [?] - 1500
texid 4678 Desconegut, Angelich doctor de noble linatge, escrit 1450 [?] - 1500
texid 3752 Desconegut, Antorcha de fe, apòstol benigne, escrit 1450 [?] - 1500 [?]
texid 3764 Desconegut, Apostols beneyts Simo y sent Judes, escrit 1450 [?] - 1500 [?]
texid 3762 Desconegut, Apostols insignes de gran reuerencia, escrit 1450 [?] - 1500 [?]
texid 4621 Desconegut, Apostols insignes y molt gloriosos, escrit 1450 [?] - 1500 [?]
texid 4619 Desconegut, Apòstol de Déu molt alt e insigne, escrit 1450 [?] - 1500 [?]
texid 4612 Desconegut, Apòstol insigne y molt venerable, escrit 1450 [?] - 1500 [?]
texid 4613 Desconegut, Apòstol insigne y molt venerable, escrit 1450 [?] - 1500 [?]
texid 3749 Desconegut, Apòstol molt sant de gran sapiència, escrit 1450 [?] - 1500 [?]
texid 4618 Desconegut, Apòstol sant y subiran doctor, escrit 1450 [?] - 1500 [?]
texid 4622 Desconegut, Beneyta Eularia, qui dins Barcelona, escrit 1450 [?] - 1500
texid 4673 Desconegut, Beneït confessor per Déu molt amat, escrit 1450 [?] - 1500
texid 4645 Desconegut, Beneït sent Basili, doctor qui esmalta, escrit 1450 [?] - 1500
texid 4614 Desconegut, Columna de fe y lum del món clara, escrit 1450 [?] - 1500 [?]
texid 4687 Desconegut, Columpna de fe molt fort y sancera, escrit 1450 [?] - 1500
texid 4624 Desconegut, D'aquest món trist, que stava de lum pobre, escrit 1450 [?] - 1500
texid 4626 Desconegut, De tanta valor, beneyta, us contemple, escrit 1450 [?] - 1500
texid 3760 Desconegut, De tantes virtuts portau vestidura, escrit 1450 [?] - 1500 [?]
texid 4629 Desconegut, Del gran rey Jesús puix fos tan amada, escrit 1450 [?] - 1500
texid 4631 Desconegut, Dels sants hermitans puix sou la bandera, escrit 1450 [?] - 1500
texid 4662 Desconegut, Doctor excellent de vera doctrina, escrit 1450 [?] - 1500
texid 4633 Desconegut, Dotat vos contemple de gràcia tanta, escrit 1450 [?] - 1500
texid 4635 Desconegut, Entre·ls cavallers insignes, escrit 1450 [?] - 1500
texid 4637 Desconegut, Entre·ls sants puix sou tan digne, escrit 1450 [?] - 1500
texid 4679 Desconegut, Estel resplendent donant llum divina, escrit 1450 [?] - 1500
texid 4639 Desconegut, Gaspar, rei de gran prudència, escrit 1450 [?] - 1500
texid 4627 Desconegut, Humil Apol·lonia, perfeta serventa, escrit 1450 [?] - 1500
texid 4665 Desconegut, Insigne apòstol de vida perfeta, escrit 1450 [?] - 1500
texid 4641 Desconegut, Ja consumat aquell tan gran misteri, escrit 1450 [?] - 1500
texid 4642 Desconegut, Les grans laors qui recitar poria, escrit 1450 [?] - 1500
texid 4643 Desconegut, Les virtuts de vós són tantes, escrit 1450 [?] - 1500
texid 3768 Desconegut, Loar vull la vida de vos, sent Basili, escrit 1450 [?] - 1500 [?]
texid 4646 Desconegut, Loem vostra virtut santa, escrit 1450 [?] - 1500
texid 4650 Desconegut, Los navegants en mar de crims molt alta, escrit 1450 [?] - 1500
texid 4648 Desconegut, Lucia, verge molt pura, escrit 1450 [?] - 1500
texid 4651 Desconegut, Margarita molt benigna, escrit 1450 [?] - 1500
texid 3757 Desconegut, Martir molt sant, fortissim y admirable, escrit 1450 [?] - 1500 [?]
texid 4654 Desconegut, Mirant que del rey Jesús, ver Messies, escrit 1450 [?] - 1500
texid 4656 Desconegut, Mirant que vencés la fort gent pagana, escrit 1450 [?] - 1500
texid 4675 Desconegut, O Barbera santa, de fe digne ciri, escrit 1450 [?] - 1500
texid 4684 Desconegut, O Dimas beneyt, antorcha encesa, escrit 1450 [?] - 1500
texid 4664 Desconegut, O Déu eternal, virtut infinida, escrit 1450 [?] - 1500
texid 4655 Desconegut, O Lazer insigne, perfet y molt noble, escrit 1450 [?] - 1500
texid 4649 Desconegut, O Lucia sancta, per Déu molt amada!, escrit 1450 [?] - 1500
texid 4680 Desconegut, O Marta beneyta, per Déu molt amada, escrit 1450 [?] - 1500
texid 4659 Desconegut, O Vera Creu, de grans laors molt digna, escrit 1450 [?] - 1500
texid 4658 Desconegut, O arbre sant qui·ns dau lo fruyt de vida, escrit 1450 [?] - 1500
texid 4690 Desconegut, O bisbe molt sant, de vida perfeta, escrit 1450 [?] - 1500
texid 4689 Desconegut, O ciri de fe perfet y molt digne, escrit 1450 [?] - 1500
texid 4688 Desconegut, O ciri de fe y clara lanterna, escrit 1450 [?] - 1500
texid 4640 Desconegut, O dignes reys de molt gran excel·lencia, escrit 1450 [?] - 1500
texid 4615 Desconegut, O excellent Egipciaqua digne, escrit 1450 [?] - 1500 [?]
texid 4660 Desconegut, O gran arquebisbe qui'l mon tot enrama, escrit 1450 [?] - 1500
texid 4674 Desconegut, O gran cavaller, molt fel e insigne, escrit 1450 [?] - 1500
texid 4691 Desconegut, O maire primera per Déu elegida, escrit 1450 [?] - 1500
texid 4653 Desconegut, O martir sant y pur ab gran mundicia, escrit 1450 [?] - 1500
texid 4663 Desconegut, O pare benigne y molt venerable, escrit 1450 [?] - 1500
texid 5714 Desconegut, O pare sant, de Déu vera factura, escrit
texid 4625 Desconegut, O salvador de natura humana, escrit 1450 [?] - 1500
texid 4638 Desconegut, O sant arquebisbe, de grans laors digne!, escrit 1450 [?] - 1500
texid 4647 Desconegut, O sant confessor de gran reverencia, escrit 1450 [?] - 1500
texid 3761 Desconegut, O sant excellent Thomas Conturberi, escrit 1450 [?] - 1500 [?]
texid 4682 Desconegut, O sant excellent que'l mon illumina, escrit 1450 [?] - 1500
texid 4632 Desconegut, O sant excellent, molt clara lanterna, escrit 1450 [?] - 1500
texid 4636 Desconegut, O sant excel·lent, perfet y digníssim!, escrit 1450 [?] - 1500
texid 4685 Desconegut, O sant glorios, Ypolit insigne, escrit 1450 [?] - 1500
texid 4683 Desconegut, O sant glorios, perfet y molt digne, escrit 1450 [?] - 1500
texid 4677 Desconegut, O sant gloriós, beneyt sant Machari, escrit 1450 [?] - 1500
texid 4681 Desconegut, O sant gloriós, qui·l món tot enrama, escrit 1450 [?] - 1500
texid 4634 Desconegut, O sant gloriós, vexell y retreta, escrit 1450 [?] - 1500
texid 4630 Desconegut, O santa [molt] digna, humil Magdalena, escrit 1450 [?] - 1500
texid 4644 Desconegut, O santa molt digna de gran reverencia, escrit 1450 [?] - 1500
texid 4661 Desconegut, O ver prothomartir de fe admirable, escrit 1450 [?] - 1500
texid 3755 Desconegut, O ver prothomartir de molta constancia, escrit 1450 [?] - 1500 [?]
texid 4652 Desconegut, O verge beneyta y martir insigne, escrit 1450 [?] - 1500
texid 4623 Desconegut, O verge molt digna, per Déu molt amada, escrit 1450 [?] - 1500
texid 4657 Desconegut, O verge prudent, humil Juliana, escrit 1450 [?] - 1500
texid 4628 Desconegut, Oh digne prelat de gran reuerencia, escrit 1450 [?] - 1500
texid 4676 Desconegut, Oh sant excellent de vida molt pura, escrit 1450 [?] - 1500
texid 3750 Desconegut, Ornat sou de virtuts tantes, escrit 1450 [?] - 1500 [?]
texid 4668 Desconegut, Pare sou tan venerable, escrit 1450 [?] - 1500
texid 4669 Desconegut, Per obtenir salvació, escrit 1450 [?] - 1500
texid 4670 Desconegut, Puix als cels amb tanta gloria, escrit 1450 [?] - 1500
texid 4672 Desconegut, Puix de Déu sou tan amada, escrit 1450 [?] - 1500
texid 4692 Desconegut, Puix del poble sou defensa, escrit 1450 [?] - 1500
texid 4693 Desconegut, Puix entre les vergens sou verge stimada, escrit 1450 [?] - 1500
texid 3758 Desconegut, Puix entre'ls sants sou vos de valor tanta, escrit 1450 [?] - 1500 [?]
texid 4695 Desconegut, Puix fos vencedor d'aquell adversari, escrit 1450 [?] - 1500
texid 4696 Desconegut, Puix molt clarament se mostra, escrit 1450 [?] - 1500
texid 3751 Desconegut, Puix per vos, Verge Maria, escrit 1450 [?] - 1500 [?]
texid 3746 Desconegut, Puix que mare tan honrada, escrit 1450 [?] - 1500 [?]
texid 3748 Desconegut, Puix que tanta reuerencia, escrit 1450 [?] - 1500 [?]
texid 4697 Desconegut, Puix sant tan insigne y tan comendable, escrit 1450 [?] - 1500
texid 3766 Desconegut, Puix seruis ab amor tanta, escrit 1450 [?] - 1500 [?]
texid 4698 Desconegut, Puix sou de Jesús servent tan dignissim, escrit 1450 [?] - 1500
texid 3765 Desconegut, Puix sou lum de la fe nostra, escrit 1450 [?] - 1500 [?]
texid 4617 Desconegut, Puix sou sacerdot y bisbe tan digne, escrit 1450 [?] - 1500 [?]
texid 3759 Desconegut, Puix sou sant tan venerable, escrit 1450 [?] - 1500 [?]
texid 4699 Desconegut, Puix veig que dels fels portau la bandera, escrit 1450 [?] - 1500
texid 3756 Desconegut, Puix veig sou dotat de gracia tanta, escrit 1450 [?] - 1500 [?]
texid 3763 Desconegut, Puix vostra valor tan gran es y tanta, escrit 1450 [?] - 1500 [?]
texid 3754 Desconegut, Puix vostra virtut a tots nos conuida, escrit 1450 [?] - 1500 [?]
texid 3753 Desconegut, Puix vostra virtut lo mon tot esmalta, escrit 1450 [?] - 1500 [?]
texid 4671 Desconegut, Puix, apòstol tan insigne, escrit 1450 [?] - 1500
texid 4700 Desconegut, Qui pot loar molt la gran valor vostra, escrit 1450 [?] - 1500
texid 3745 Desconegut, Reuerent Egipciaqua, escrit 1450 [?] - 1500 [?]
texid 4701 Desconegut, Sant de molta reverencia, escrit 1450 [?] - 1500
texid 3747 Desconegut, Sent Johan Euangeliste, escrit 1450 [?] - 1500 [?]
texid 4686 Desconegut, Sent March glorios, dexeble insigne, escrit 1450 [?] - 1500
texid 4666 Desconegut, Sent Pau gloriós, de gran reverencia, escrit 1450 [?] - 1500
texid 4616 Desconegut, Senyora del cel, qui stau collocada, escrit 1450 [?] - 1500 [?]
texid 4702 Desconegut, Tecla, verge gloriosa, escrit 1450 [?] - 1500
texid 5094 Desconegut… O gran sacerdot humil y benigne, escrit
Source of Data for Witnesses cnum 460 Col·lectiu, Cançoner de vides de sants (Barcelona), compilat 1400 - 1500.
Record Status Created 1990-11-28
Updated 2011-03-23