Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 1511
City and Library Madrid Biblioteca Nacional de España
Collection: Call number MSS/1792 | Antic 1792 | Antic P.6 | Antic U.18-1
Title of volume XIMENEZ | DEL CRESTIA | LIB. III. ( al teixell)
Copied Barcelona [?]: para Ramon Savall, Ciutadà honrat de Barcelona, 1417-06-30 ad quem - 1430 [?]

External description
Writing surface Paper i pergamí (bifoli ext. i int. de perg.)
Format Foli
Leaf Analysis ff.: 294 (= 2 + II + I + 1-140 + ii-xix + 141-266 + 3)
Collation It2 II1 III-IX20 II'8/10 X-XV20 XVI6
Page Layout 2 columnes
43 línies (f. 3ra)
Size pàgina 405 × 280 mm (f. 3)
caixa 270 × 201 mm
columna 270 × 93 mm (f. 3ra)
Hand semigòtica amb trets de bastarda
semigòtica amb influència de la bastarda de la primera meitat del s. XV (anotacions als marges dels ff. 8va i 22rb i ff. 261ra-266va) (segons Renedo es tracta d'escriptura humanística i es tracta de l'obra d'un frare del monestir de sant Jeroni)
Watermark arc amb sageta (al cos del volum,) (semblant a Briquet 796, Lucca: 1381, var. Sienna: 1380-82, no es troba a Valls Wat.)
Pictorial elements Orla orla dibuixada a ploma i caplletra al foli de la taula
Il·luminacions miniatura representa a Ramon de Savall
Caplletra caplletra amb retrats de Savall i de la seva dona, Agnès, amb l'escut d'armes (quarters primer i darrer, camp d'or amb cèrvol d'atzur; quarters segon i terçer, camp d'or amb banda de güell), escut que apareix també a sota del llibre obert que sosté l'àngel (f. 1 text)
Caplletres: la resta de caplletres en blau i vermell amb decoració filigranada en el color complementari -encara són visibles algunes lletres de guia-
Calderons calderons en blau i vermell
Rúbriques en vermell
Altres: passatges subratllats en vermell
Other features Justificació: caixa a punta de plom, de vegades sembla una punta seca
Pautat: tipus Derolez 43
Perforacions: restes de perforacions rodones
Ús de la primera línia de la pauta: primera línia en blanc (o lleugerament trepitjats)
Reclams: reclams decorats
Signatures: signatures de quadern alfanumèriques al marge inferior dret, no totes visibles car sovin han quedat tallades
Condition el diploma inicial, de pergamí, va precedit d'un taló, que ja anuncia les irregularitats que seguiran. El segon quadern només té un foli en la seva posició correcta, la resta del quadern -divuit folis- es troben avui entre els ff. 140-141 (els hem anomenat quadern II') i contenen l'índex: ff. ii-xix, aquest darrer en blanc, ja que l'índex acaba al f. xviiirb)
Binding pell, tafilet, del mateix tipus que el ms. BNM 1791
Previous owners (oldest first) Ramon Savall, Ciutadà honrat de Barcelona (coat of arms: S)
Agnès, muller de/d' Ramon Savall, Ciutadà honrat de Barcelona 1417-06-30
Barcelona: Sant Jeroni de la Vall d'Hebró Barcelona 1417-06-30 (price: 60 florins) (una anotació a la primera guarda: “Jhs. Christus. Lo present libre, qui son dos volums, fou comprat per los priors e frares del Monestir de sant Jeronim d ela vayll dabron de madona Agnes, muller quondam del honrat en Ramon çavall ciutada de barchinona, per mans den Guillem comes corredor de libres, dimecres trenta Juny Any dela Nat. de nostre senyor M.cccc. deset. per preu de Sexanta florins sens les correduries que son dos florins”)
Associated persons Altres venut als frares de Sant Jeroni per Guillem Comes, llibreter
Associated MSS, editions, and specific copies of editions Continuació de manid 1491 MS: Madrid: Nacional (BNE), MSS/1790. 1441 - 1460. Francesc Eiximenis, Primer del Crestià, escrit 1379 - 1381.
manid 1491 MS: Madrid: Nacional (BNE), MSS/1790. 1441 - 1460. Francesc Eiximenis, Primer del Crestià, escrit 1379 - 1381.
Continuació de manid 1506 MS: Madrid: Nacional (BNE), MSS/1791. 1391 - 1420 [?]. Francesc Eiximenis, Segon del Crestià, escrit 1381 a quo.
manid 1506 MS: Madrid: Nacional (BNE), MSS/1791. 1391 - 1420 [?]. Francesc Eiximenis, Segon del Crestià, escrit 1381 a quo.
Continuat en manid 1514 MS: Madrid: Nacional (BNE), MSS/1793. Barcelona[?]:, 1417-06-30 ad quem - 1430 [?]. Francesc Eiximenis, Terç del Crestià, escrit 1382 ad quem.
manid 1514 MS: Madrid: Nacional (BNE), MSS/1793. Barcelona[?]:, 1417-06-30 ad quem - 1430 [?]. Francesc Eiximenis, Terç del Crestià, escrit 1382 ad quem.
Continuat en manid 1516 MS: Madrid: Nacional (BNE), MSS/1794. Barcelona[?]:, 1417-06-30 ad quem - 1430 [?]. Francesc Eiximenis, Terç del Crestià, escrit 1382 ad quem.
manid 1516 MS: Madrid: Nacional (BNE), MSS/1794. Barcelona[?]:, 1417-06-30 ad quem - 1430 [?]. Francesc Eiximenis, Terç del Crestià, escrit 1382 ad quem.
References (most recent first) Facsímil: Biblioteca digital hispánica. Biblioteca Nacional de España (2013)
Catalogat a: Puig i Oliver et al. (2012), Catàleg dels manuscrits de les obres de Francesc Eiximenis, OFM, conservats en biblioteques públiques. Volum I: descripció dels manuscrits 115-22 , n. 12
Tractat a: Renedo (2003), Comunicació personal xvii-xl
Facsímil: Microfilm del ms. 1792 de la BNM. Terç del Crestià d'Eiximenis (2000)
Comparis amb: Derolez (1984), Codicologie des manuscrits en écriture humanistique sur parchemin 1:117
Tractat a: Bassegoda Pineda (2005), “La transmissió del Terç del Crestià: els treballs del copista B del manuscrit M”, Actas del IX Congreso Internacional de la Asociación Hispánica de Literatura Medieval (A Coruña, 18-22 de septiembre de 2001)
Descrit per: Soriano (2001), Inspecció personal
Descrit per: Martí (2000), Inspecció personal
Descrit per: Avenoza (1995), Inspecció personal
Tractat a: Gimeno Blay (1995), “Copistas y “committenza” de manuscritos en catalán (siglos XIV-XV)”, Scribi e colofoni. Le sottoscrizioni di copisti dalle origini all'avvento della stampa. Atti del seminario di Erice. X Colloquio del Comité international de paléographie latine (23-28 ottobre 1993) 174
Tractat a: Martí de Barcelona (1933), “Notes descriptives de manuscrits franciscans de la Biblioteca Nacional de Madrid”, Estudis Franciscans 357-8 , n. 1792-4
Catalogat a: Domínguez Bordona (1931), Catálogo de los manuscritos catalanes de la Biblioteca Nacional 29-31 , n. 1792-4
Tractat a: Massó Torrents (1909-10), “Les obres de Fra Francesc Eiximeniç (1340?-1409?). Essaig d'una bibliografia”, Anuari de l'Institut d'Estudis Catalans 15-6 , n. 14 (Ms. C)
Note el diploma de pergamí inicial era segurament el bifoli exterior de pergamí del quadern on es copia la taula; el plec que obre el volum es desordenaria probablement abans d'entrar al convent de Sant Jeroni, ja que duu unes anotacions referides a l'esmentat convent a l'actual f. 1. El manuscrit té anotacions de la ma “B”, molt bastarda als ff. 8va i 22rb. Per a una reconstrucció del procès de divisió de l'obra i els diversos manipuladors, vegeu el treball de Renedo
Internet http://bdh-rd.bne.es/viewer.vm?id=0000046044&page=1 vist 2014-08-06

Internal Description
Number of texts in volume: 1
Specific witness ID no. 1 BITECA cnum 714
Location in volume ff. Ira-XVIIIrb + 1ra-266va
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1516
Francesc Eiximenis. Terç del Crestià (primera part)
Language català
Date escrit 1382 ad quem
Title(s) in witness Terç libre del crestia
Incipits & explicits in MS prol.: [ Ira] Prolech sobre lo terç libre del Crestia. M13al \es/ partit en dues parts … [ Irb] … Quals coses totes pots veure pus clarament si attens a les robriques seguens
índex: [ Irb] Començen les Rubriques sobre lo Terç libre del Crestia … [ XVIIIrb (ara precedeix el f. 141)] … lo Mlx qui posa finament a tot aquest terc libre appelat \terç del/ chrestia
text: [ 1ra] M17Al parlant propriament … [ 266va] … e axj con la lenya secca nodrex lo foch axi gola e perea nodrexen luxuria
References (most recent first) Eiximenis et al. (1929-32), Terç del Crestià
Record Status Created 1990-09-15
Updated 2014-08-06