Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of Person BITECA bioid 1510
Name Gregori Maians i Siscar, erudit (1699-05-09 - 1781)
Gregori Mayans i Siscar (GEC)
Sex H
Milestones Naixement Oliva 1699-05-09
Lloc vinculat Barcelona 1707 - 1713
Lloc vinculat València 1713
Lloc vinculat Salamanca 1719
Lloc vinculat Madrid 1733
Mort València 1781
Associated Persons amic de/d': Francisco Pérez Bayer, bibliòfil
germà de/d': Antoni Maians i Siscar, Canonge València [1774]
corresponsal de/d': Agustí Sales i Alcalà (D.), Doctor [1731]
Affiliation erudit 1699-05-09 - 1781
bibliòfil
fe catòlica romana
Institutional Affiliation Catedràtic València: Universitat Literària (1723)
Bibliotecari Madrid: Biblioteca de Palacio (1733)
Owner of copid 1103 Ed.: Madrid: Nacional (BNE), INC/535 (1494-10-27). Francesc Eiximenis, Scala Dei, escrit 1406 a.
copid 1500 Ed.: València: Biblioteca Valenciana, XVI/445 (1539-03-10). Ausiàs March, Cavaller, Poesies, escrit 1400 - 1459 .
copid 1536 Ed.: Madrid: Palacio, IX/8260 (1502-11-18). Stefano Fieschi, Sinonima variationum sententiarum (tr. Jeroni Amiguet), traduït 1502 a quo .
copid 3235 Ed.: Oxford: Bodleiana, Inc.e.S1.1499.1 (1499-01-28). Francesc Eiximenis, Regiment de la cosa pública, escrit 1383 .
manid 1326 MS: València: Universitària, 728. 1482 a quo - 1500 [?]. Col·lectiu, Cançoner de Mayans, compilat 1474 ad quem.
manid 1328 MS: Barcelona: Catalunya (BNC), 3. València: Miquel Ortigues, 1491 - 1500. Col·lectiu, Cançoner de vides de sants (Barcelona), compilat 1400 - 1500.
manid 1329 MS: València: Serrano Morales (Fons Serrano Morales), 6519-18-8. València[?]:, 1491 - 1500. Col·lectiu, Cançoner de vides de sants (València), compilat 1400 - 1500.
manid 1738 Ed.: Madrid: Nacional (BNE), INC/2094. Girona: per a Mateu Vendrell, 1483-11-17. Felip de Malla, Memorial del pecador remut, escrit 1419 - 1424.
manid 1831 Ed.: London: British Library, IB.52618. Lleida: Enric Botel, 1495-11-05. Clemente Sánchez de Vercial, Sagramental arromançat (tr. Desconegut), traduït 1423 a quo - 1495 ad quem.
manid 2097 Ed.: Barcelona: Catalunya (BNC), 11-VI-21. València: Francesc Díaz Romano, 1531. Jaume Roig, Spill, escrit 1455 a quo - 1462 ad quem.
manid 5135 Ed.: Desconeguda: Ubicació sense determinar. València: Diego de Gumiel, 1516. Miquel Peres, Vida de la sacratíssima Verge Maria, escrit 1450 - 1494-07.
manid 5162 València: Corpus Christi, GM-694.
Other associations with MSS, printed editions, or copies of editions manid 1718 MS: Madrid: Palacio, II-2462. 1400 ca. Ramon Llull, Llibre de quadratura i triangulatura de cercle, escrit 1299-06.
References (most recent first) Tractat a Morel-Fatio (1884), “Rapport adressé a M. Les Ministre de l’Instruction publique sur une mission philologique à Valence, suivi d’une étude sur le Libre des femmes, poème valencien du XVe siècle, de Maître Jaume Roig”, Bibliothèque de l'École des Chartes 618-9
Tractat a Sánchez Mariana (1993), Bibliófilos españoles. Desde sus orígenes hasta los albores del siglo XX 66-7
Tractat a Gran Enciclopèdia catalana (1988) 14:252-3 , n. sv
Tractat a Vindel (1934), Los bibliófilos y sus bibliotecas. Desde la introducción de la imprenta en España hasta nuestros días (Conferencia dada en la Unión Ibero-Americana el día 26 de octubre de 1934) 25
Record Status Created 1990-11-28
Updated 2018-12-18