Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 1510
City and Library València Archivo-Biblioteca Histórica Catedralicio
Collection: Call number Ms. 42 | Antic CCXCII
Title of volume LO CHRESTIA | DE | EXIMENEZ | MSS. || III ( al teixell de pell vermella en lletres daurades)
Copied 1474-08-10 (f. ccclxxrb)

External description
Writing surface Paper i pergamí
Format Foli gran
Leaf Analysis ff.: II + I + IV + I + i-ccclxx + IV + I (fol. antiga)
ff.: II + 1-382 + I (fol. moderna)
Collation [*]8 a-q20 a22 b26 c6
Page Layout 2 columnes
43 línies (f. xviiij)
Size pàgina 415 × 287 mm (f. xviiij)
caixa 258 × 179 mm
columna 258 × 76 mm
Hand semigòtica diverses mans semigòtiques del s. XV
Watermark paraula FABIANI (primera guarda preliminar)
tisores sense res entre les fulles (folis de guarda inicials)
tisores amb signe (primers quaderns i major part del volum)
tisores sense signe (cos del volum)
tisores amb flor (folis finals de guarda i també cos del volum)
Pictorial elements mateixes característiques que la del ms. 40. Les inicials dels ff. i i xiv són realitzades amb molt de detall, embotides en blau i vermell i amb decoració afiligranada en blau i vermell que ocupa part dels marges, especialment la del f. xiv, que és on comença el text, i que té una decoració marginal d'orla lateral a la columna
Other features Justificació: a punta seca amb línies verticals i horitzontals que senyalen totes les marques de justificació i arriben fins als marges, especialment les verticals
Pautat: línies de guia per als renglons que no superen l'intercolumni (com al ms. 40), a punta de carbó o de plom; l'índex no té línies de guia per als renglons i tampoc es veuen als primers folis del volum
Ús de la primera línia de la pauta: sí
Perforacions: rodones, fetes amb un punxó menut, visibles amb més freqüència al marge superior, prop del tall
Reclams: horitzontals centrats generalment
Signatures: signatures de quadern alfanumèriques
Condition en bon estat, la tinta traspassa una mica; algunes taques d'humitat i forats de corcs que no afecten en res el text. Alguns angles inferiors deteriorats han estat restaurats amb bocins de paper. Foliació antiga en xifres romanes a tinta, a l'angle superior dret, que no compta les guardes antigues, però sí la taula; n'hi ha una altra de moderna, a llapis, que sí les considera. Són en blanc els folis de guarda anteriors i posteriors i el verso del f. ccclxx, últim del volum. Errades a la foliació: salta el cxxxiiij, però el text va bé, repeteix el cxxxx. El quadern “p” només té el bifoli exterior de pergamí però el text va bé; en el segon quadern a les signatures van en tinta vermella; el segon quadern “c” no té cap foli de pergamí, és on acaba el text i té quatre folis totalment en blanc; el darrer dels folis antics duu enganxat al darrere un dels folis de les guardes modernes, que no hem esmentat al descriure la foliació
Binding com la del ms. 40 d'aquesta mateixa biblioteca, però en el rombe hi ha el “III”, que correspon al volum tercer de l'obra
Associated MSS, editions, and specific copies of editions manid 1505 MS: València: Catedral, Ms. 41. 1401 - 1440 [?]. Francesc Eiximenis, Segon del Crestià, escrit 1381 a quo.
manid 1515 MS: València: Catedral, Ms. 43. 1491 - 1500. Francesc Eiximenis, Terç del Crestià, escrit 1382 ad quem.
manid 1515 MS: València: Catedral, Ms. 43. 1491 - 1500. Francesc Eiximenis, Terç del Crestià, escrit 1382 ad quem.
References (most recent first) Catalogat a: Puig i Oliver et al. (2012), Catàleg dels manuscrits de les obres de Francesc Eiximenis, OFM, conservats en biblioteques públiques. Volum I: descripció dels manuscrits 138-42 , n. 17
Descrit per: Avenoza (2007), Inspecció personal
Tractat a: Renedo Puig (1992), “Edició i estudi del Tractat de la luxúria del Terç del Crestià de Francesc Eiximenis [tesi]”, 52-55
Tractat a: Massó Torrents (1991), “Les obres de Fra Francesc Eximenis (1340?-1409?). Essaig d’una bibliografia”, Studia bibliographica 58 , n. 19 (Ms. H)
Catalogat a: Olmos y Canalda et al. (1943), Códices de la Catedral de Valencia. Segunda edición, refundida y notablemente aumentada 42-3 , n. 42
Catalogat a: Massó Torrents (1903-06), “Manuscrits catalans de València”, Revista de Bibliografia Catalana 3: 51-2 , n. III
Note nombroses anotacions marginals de lectura. És la primera part del còdex de la mateixa biblioteca, Ms. 43
Subject Manuscrit datat

Internal Description
Number of texts in volume: 1
Specific witness ID no. 1 BITECA cnum 713
Location in volume ff. ira-ccclxxrb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1516
Francesc Eiximenis. Terç del Crestià (primera part)
Language català
Date escrit 1382 ad quem
Title(s) in witness lo terç libre del Christia
Incipits & explicits in MS rubr.: [ ira] Prolech sobre lo libre christia fet per mestre francesch Eximenis del horde dels frares menors.
prol.: M6al es partit en dues parts ço es per mal de colpa e per mal de pena … [ irb] … Las quals coses totes pot veure pus clarament si attens ales Rubriques seguents
rubr.: Lo primer capitol posa que mal no es nenguna essencia e de qual mal se deu aço entendre … [ xjrb] … Lo .Dxxiij. qui posa la mala ocupacio don parteix e qujns mals fa. Aci son acabades las Rubrjques de aquesta primera part del terç libre del christia. Deo gracias.
tit.: [ xiva] Lo primer Capitol posa que mal no es nenguna essencia e de qual mal se deu aço entendre
text: M16al parlant propiament no es nenguna essencia ne nenguna cosa Jatsia que aquest nom mal significa absencia e fretura dalguna cosa … [ ccclxxra] … e axi com la lenya seca nodreix lo foch axi gola e paresa nodrexen Lutxuria etc
colofó: [ ccclxxrb] Aci es acabada la primera part del tercer libre del crestia. Deo gracias. A x de agost any Mcccclxxiiij. .laus. Deo.
References (most recent first) Eiximenis et al. (1929-32), Terç del Crestià
Record Status Created 1990-09-15
Updated 2013-10-01