Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 1509
Authors Francesc Eiximenis
Titles Psalterium alias laudatorium
Saltiri laudatori
Psaltiri laudatori
Date / Place escrit 1404
traduït Valldemossa 1416-03-29 - 1416-04
Language català
llatí (orig.)
Text Type: Prosa
Associated Persons Traductor: Guillem Fontana, copista
Dedicatari: Berenguer de Ribalta, Bisbe de Taraçona [1404] (de l'obra)
Dedicatari: Benedictus XIII, Antipapa [1394 - 1423] (d'un dels manuscrits de la versió llatina)
Dedicatari: Agnès, muller de/d' Ramon Savall, Ciutadà honrat de Barcelona (de la traducció)
Associated Texts texid 2536 Guillem Fontana, O ànima mia: Gran compassió he de tu, escrit 1416
References (most recent first) Tractat en: Cabré et al. (2012-06-09), Cens de traduccions al català medieval fins a 1500 (TCM) (9 de juny de 2012) , n. 43.1.1
Tractat en: Cabré et al. (2011), Cens de traduccions al català medieval fins a 1500 (TCM) (13 de desembre de 2011) , n. 43.1.1
Vist per: Altés et al. (1996), Revisió personal
Tractat en: Hauf i Valls (1989), “El Psalterium alias Laudatorium i la Vita Christi de Francesc Eiximenis, obres complementàries?”, Estudis de Llengua i Literatura Catalanes, 18 = Miscel·lània Joan Bastardas, 1
Ed. parcial en: Wittlin (1987-88), “Un centenar de oraciones del Psalterium (alias laudatorium) de Francesc Eiximenis traducidas al catalán por Guillem Fontana en 1416, con una oración original”, Boletín de la Real Academia de Buenas Letras de Barcelona 163-90
Editat a: Eiximenis et al. (1933), Psaltiri en laor de Déu e menyspreu del món , n. (ed. parcial)
Tractat en: García Romero (1921), Catálogo de los incunables existentes en la Biblioteca de la Real Academia de la Historia
Tractat en: Massó Torrents (1909-10), “Les obres de Fra Francesc Eiximeniç (1340?-1409?). Essaig d'una bibliografia”, Anuari de l'Institut d'Estudis Catalans 84-90
Tractat en: Torres Amat (1836), Memorias para ayudar a formar un diccionario crítico de los escritores catalanes, y dar alguna idea de la antigua y moderna literatura de Cataluña 261 , n. Fontana
Subject RELIGIÓ
Number of Witnesses 5
ID no. of Witness 1 cnum 699
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca de Catalunya, 300 (BITECA manid 1497)
Copied 1401 - 1500
Location in witness ff. 1-106v
Title(s) Francesc Eiximenis, Saltiri laudatori (tr. Guillem Fontana), traduït 1416-03-29 - 1416-04
Incipit & Explicits tit.: [ 1] Comence lo prolech que feu en Guillem fontana quant torna lo present libre de lati en romanç
prol. tr.: A6 la molt honorable e molt sauia madona Agnes … [ 2v] … los retribuescha en aquest mon per graçia e en laltre per gloria Amen
tit.: Comence lo prolech del present libre dirigit per maestre ffrancesch Eximeniç al molt Reuerent en berenger bisbe de Taracona
prol.: A3l molt Reuerent pare en Christ Senyor en berenguer per la gracia de deu Bisbe de Taraçona frare ffrancesch eximeniz del horde dels frares menors … [ 3v] … E primerament es demanat aci graçia de loar nostre senyor Deu tot empachament remogut e fora gitat
rubr.: Comença doncs la dita lahor de nostre senyor deu en la forma seguent
rubr.: En aquest primer psalm es demanat que sia donada gracia al peccador migancant la qual hage lo cors abil e dispost en loar nostre senyor deu en les excellencies daual scrites
text: C3reador de totes coses qui est deu tot poderos … [ 106v] … posseissen aquella permetits quels teus enemichs escampassen la tua sanch molt preçiosa
ID no. of Witness 2 cnum 698
City, library, collection & call number Madrid: Biblioteca Nacional de España, MSS/4286 (BITECA manid 1496)
Copied Barcelona [?]: Guillem Fontana [?] (Wittlin), 1416 a quo - 1425 [?] (datació de l'obra i filigranes, que són força antigues en la documentació)
Location in witness ff. 1-113
Title(s) Francesc Eiximenis, Saltiri laudatori (tr. Guillem Fontana), traduït 1416-03-29 - 1416-04
Incipit & Explicits prol. tr.: [ 1] A la molt honorabla e molt sauja madona agnes muller quondam del molt honorable e de gran saujea mossen ramon çauall … [ 2] … e en laltre per gloria amen
prol.: Comensa lo prolech del present libra. Al molt reuerent pare en Christ e senyor … [ 3] … tot empatxament remogut e foragitat
rubr.: Comença donchs la dita lahor de nostre senyor deu en la forma seguent
tit.: En aquest primer psalm es demanat que sia donade gracia al pecador … enles excellencies deual scrites
text: C3reador de totes coses qui es deu tot poderos … [ 113] … quels teus enemjchs escampassen habundantment la tua sanch preciosa
ID no. of Witness 3 cnum 700
City, library, collection & call number Paris: Bibliothèque Nationale de Paris, esp. 45 (BITECA manid 1498)
Copied Nersus, 1456-03-27
Location in witness ff. 1ra-57va
Title(s) Francesc Eiximenis, Saltiri laudatori (tr. Guillem Fontana), traduït 1416-03-29 - 1416-04
Incipit & Explicits prol. tr.: [ 1ra] A4 la molt honorabla e molt sauia madona agnes muler quondam del molt honorabla e de gran sauiesa mosen Ramon saual Ciutada de Barchalona Conseller e mestre racionall … [ 1vb] … los uos retribuescha en aquest mon per la gracia e en laltre per gloria. AMEN
rubr.: [ 2ra] Comensa lo prolec del present libre
prol.: A5l molt rauerent pare en christ e senyor lo senyor en berenguer per la gracia de deu bisba de Teraçona … E primerament es demanat asi gracia de loar nostra senyor deu tot empatxament remogut eforagitat. Comensa doncs la dita lahor de nostro senyor deu en la forma sagu[e]nt
rubr.: [ 2va] En aquest psalm es dema[na]t que sia dona gracia al peccador miiansant la qual haia lo cors abil e dispost a loar nostre senyor deu en les excellencias deual scrites
text: C3reador de totes coses quj es deu tot poderos uertader he uirtuos … [ 57va] … Car tu masfet e format e constituit apoceir la tua gloria eper ço que yo etots los feels christians eternalment poseisen aquella permetist quells teus enamichs escanpasen abondosament la tua sanch preciosa | Deo gracias amen
ID no. of Witness 4 cnum 1781
City, library, collection & call number Barcelona: Acadèmia Bones Lletres, 3-II-20 (BITECA manid 2019)
Copied 1461 - 1500
Location in witness pp. 1-281
Title(s) Francesc Eiximenis, Saltiri laudatori (tr. Guillem Fontana), traduït 1416-03-29 - 1416-04
Incipit & Explicits rubr.: [ f. 1] Comença lo prolech del present libre dirigit per mestre ffrancesch Eximeniç del orde dels frares menors al Reuerent pare en Christ lo bisbe de teraçona. Lo qual libre es appellat flor del psalteri e en altra manera de lahor de dev
dedic.: A6L molt Reuerent pare en christ e senyor … [ p. 3] … remogut e foragitat. Comensa donchs la dita lahor de nostre senyor deu en la forma seguent
rubr.: En aquest psalm es demanat que sia donada gracia al peccador migensant la qual haia lo cors abil [sic] e dispost en loar nostre senyor en les sues excellencies e magnificencies
text: C4Reador de totes coses que es deu vertader e virtuos … [ 281] … per la qual me pusque acostar atu en la present vida per gracia e en la sdeuenjdora per gloria Amen
Condition incomplet
References Massó Torrents (1909-10), “Les obres de Fra Francesc Eiximeniç (1340?-1409?). Essaig d'una bibliografia”, Anuari de l'Institut d'Estudis Catalans 675 , n. 185 (Ms. D)
Note no conté el pròleg del traductor (sinó el d'Eiximenis al bisbe de Taraçona) ni la dedicatòria a madona Agnès
ID no. of Witness 5 cnum 701
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca de Catalunya, Esp. 9-8º (BITECA manid 1499)
Imprint Girona: Diego de Gumiel (Exposició), Juan de Valdés (Exposició), 1495-03-20
Location in witness ff. 1-79v
Title(s) Francesc Eiximenis, Saltiri laudatori (tr. Guillem Fontana), traduït 1416-03-29 - 1416-04
Psaltiri deuotissim, portada
Incipit & Explicits rubr.: [ 1] Psaltiri devotissim ordenat per mestre Francesch eximenis en laor de nostre senyor deu: y en menyspreu del mon: induit quiscu a obrar virtuosament
rubr.: [ 2] Comença lo prolech que feu en guillem fontana scriuent quant torna lo present libre de lati en romanç
prol. tr.: A6 La molt honorable e molt sauia madona Agnes … [ 2v] … los retribuesca en aquest mon per gracia: e en laltre per gloria amen
rubr.: [ 3] Comença lo prolech del present libre dirigit per mestre francech eximenis al molt reuerent en berenguer bisbe de tarasona
prol.: A4L molt reuerent pare en christ e senyor en berenguer … Comensa dons la dita laor de nostre senyor deu en la forma seguent
rubr.: [ 3v] En aquest primer psalm es demanat que sia donada gracia al peccador: migençant la qual hage lo cors abil e dispost en loar noste senyor deu en les excelencies deuall scrites
text: C4reador de totes coses qui est deu tot poderos … [ 79v] … per tal que clarament puxa veure ma damnacio e prouahir a aquella per dignes fruyts de penitencia
Record Status Created 1990-09-15
Updated 2017-11-13