Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of Person BITECA bioid 1509
Name Teodorico Borgognoni di Lucca, Bisbe de Cèrvia [[?]]
Sex H
Title Bisbe de Cèrvia [?]
Milestones Naixement 1205 [?]
Lloc vinculat Bologna
Mort 1298 [?]
Associated Persons fill de/d': Ugo Borgognoni da Lucca, metge (1160? - 1258 ca.)
Affiliation clergue regular 1205 ? - 1298 ?
OP
metge
fe catòlica romana
Author of texid 1206 Desconegut… Pístola a Tolomeu Emperador d'Egipte (tr. Desconegut…), traduït 1301 [?] - 1350 [?]
texid 1448 Teodorico Borgognoni di Lucca, Bisbe de Cèrvia… Llibre de cirurgia (tr. Guillem Corretger), traduït 1302 - 1304
texid 5065 Teodorico Borgognoni di Lucca, Bisbe de Cèrvia, Tractat de cirurgia (tr. Desconegut), traduït 1311 ad quem
texid 3079 Theodoricus… Libre dels cavayls que compós Ypocras (tr. Desconegut), traduït 1401 - 1450 Gili
texid 2487 Theodoricus… Manescalia (tr. Desconegut), traduït 1401 - 1500
texid 1352 Theodoricus… Tractat de l'art de manescalia, escrit 1266 a quo
References (most recent first) Tractat a Sharrer (1997), Carta
Tractat a Karl (1929), “Théodoric de l'Ordre des Prêcheurs et sa Chirurgie: Contribution à l'histoire de la médecine en Italie au XIIIe siècle”, Bulletin de la Société Française d'Histoire de la Médecine 161-5, 181
Tractat a Karl (1929), “Theodoric der Katalane und seine Chirurgie. Eine philologisch-medizingeschichtliche Studie nach Handschriften und Wiegendrucken”, Zeitschrift für Romanische Philologie
Tractat a Vedrani (1921-23), “Ugo Borgognoni e Teodorico Borgognoni”, Gli scienziati italiani dall'inizio del Medio Evo ai nostri giorni. Repertorio biobibliografico 320
Tractat a Quétif et al. (1719-21), Scriptores ordinis praedicatorum recensiti notisque historicis et criticis illustrati… 1:354-5
Note hi ha problemes en la identificació de l'autor d'aquesta obra, ja que de vegades s'atribueix a Teodoric OP, que fou alumne de Ugo Borgognoni i d'altres al fill d'aquest, Theodorico Borgognoni, bisbe de Cèrvia. Karl i la GEC insinuen orígens catalans per a Teodoric
Record Status Created 1990-11-27
Updated 2018-04-13