Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 1507
City and Library Barcelona CRAI. Biblioteca de Fons Antic
Collection: Call number 91 | Antic 21-1-3 | Antic 2-1-15 | Antic X-1-11
Title of volume XIMENES | MANUSCRIT | MORAL CATALA ( al teixell)
Copied 1389-06-16 (colofó)

External description
Writing surface Paper i pergamí (bifoli ext. i int. de perg.)
Format Foli gran
Leaf Analysis ff.: 459 (= I + 1-457 + I) (fol. moderna)
ff.: I + 1-12 i-ccccxlv + I (fol. antiga)
Collation 112 210 3-2420 255; tots els quaderns del text duen el reclam en posició horitzontal a prop del plec, llevat dels quaderns 6-7, 15, 19 i 24 que el duen en posició vertical
Page Layout 2 columnes
40 línies (f. iira)
Size pàgina 381 × 267 mm (f. ii)
caixa 280 × 210 mm
columna 280 × 95 mm (f. iira)
Hand gòtica bastarda erecta
Watermark corn de caça penjat d'un cordill amb una ratlla al mig (semblant a Piccard VII VI 65, Treviso: 1375, 1376 i 66, Firenze: 1375, semblant a Briquet 7665, Genova: 1386, Lucca: 1388, Utrecht: 1389, Pistoia: 1398)
Pictorial elements Il·luminacions escut deteriorat amb una olivera de sinople sobre camp d'or (f. 1)
Caplletres: en blau i vermell amb ornamentació a ploma de color complementari
Rúbriques els epígrafs estan subratllats en vermell i també amb vermell -al capdemunt dels folis- s'indica la referència a l'article corresponent
Other features Justificació: pauta a punta seca
Perforacions: no són visibles les perforacions
Ús de la primera línia de la pauta: primera línia escrita
Condition els ff. 6 i 7, de pergamí estan relligats fora del seu lloc, darrera del f. 12; els fulls de guarda inicial i final són de paper i els dotze folis preliminars duen la taula del volum
Binding en pergamí
Previous owners (oldest first) Oliver, Gentilhome de Barcelona [?] (coat of arms: S) (Massó, p. 601, basant-se en l'escut)
Barcelona: Biblioteca Mariana de Sant Francesc d'Assís (ex-libris al foli 1 de taula “Es de la Biba Mariana del Conto de Sn Francco de Barcelona”)
Associated MSS, editions, and specific copies of editions manid 1857 MS: Barcelona: Universitat de Barcelona (CRAI Biblioteca de Fons Antic), 76. 1391 - 1400. Pseudo-Eusebius Cremonensis, Epístola sobre la mort de sant Jeroni (tr. Desconegut), traduït 1492 ad quem.
manid 1400 MS: Barcelona: Universitat de Barcelona (CRAI Biblioteca de Fons Antic), 87. 1476 - 1500. Domenico Cavalca de Vico, Mirall de la Creu (tr. Pere Busquets), traduït 1390 - 1458 ad quem.
References (most recent first) Catalogat a: Puig i Oliver et al. (2012), Catàleg dels manuscrits de les obres de Francesc Eiximenis, OFM, conservats en biblioteques públiques. Volum I: descripció dels manuscrits 107-15 , n. 12
Tractat a: Avenoza et al. (2007), “Tipos y tipologías de manuscritos medievales catalanes: las proporciones anómalas”, Scriptorium
Descrit per: Avenoza (2006), Inspecció personal
Facsímil: Reproducció parcial del manuscrit 91 de la BUB (2006)
Descrit per: Avenoza (1997), Inspecció personal
Tractat a: Renedo Puig (1992), “Edició i estudi del Tractat de la luxúria del Terç del Crestià de Francesc Eiximenis [tesi]”, 11-16
Catalogat a: Torra et al. (1990), Ciència i cultura a Barcelona. El llegat de la Biblioteca Universitària , n. 212
Catalogat a: Miquel Rosell (1958-69), Inventario general de manuscritos de la Biblioteca Universitaria de Barcelona 1:107-8
Tractat a: Massó Torrents (1909-10), “Les obres de Fra Francesc Eiximeniç (1340?-1409?). Essaig d'una bibliografia”, Anuari de l'Institut d'Estudis Catalans 15 , n. 12 (Ms. A)
Note un cop reconstruït el primer quadern, es pot comprovar que tot el volum esta format per quaderns que tenen el bifoli interior i l'exterior en pergamí. Dues mans van escriure notes als marges. D'entre els deu manuscrits conservats de l'obra aquest és un dels de més autoritat, en haver estat copiat només cinc anys després de la seva publicació, en vida de l'autor
Subject Manuscrit datat

Internal Description
Number of texts in volume: 9
Specific witness ID no. 1 BITECA cnum 710
Location in volume ff. 1ra-12vb + ira-ccccxlvvb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1516
Francesc Eiximenis. Terç del Crestià
Language català
Date escrit 1382 ad quem
Title(s) in witness Terç del crestia, f. 1ra
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 1ra] Aquestes son les rubriques del terç libre del crestia
índex: Capitol primer que mal no es neguna essencia … [ 12vb] … Capitol final a tot aquest terç libre e qui endreça lo ligent per al quart libre seguent
rubr.: [ ira] Prolech sobre lo terç ljbre del christia
prol.: M4Al es partit en dues parts … [ irb] … les quals coses totes pots veure pus clarament si attens ales rubriques seguents
rubr.: Capitol primer que mal no es neguna essencia e de qual mal se deu aço entendre
text: M4al no es nenguna essncia ne nenguna cosa … [ ccccxlvvb] … E la primera daquestes releuacions dela qual ha a tractar lo primer libre seguent sapella supernal gracia
colofó: ffinito libro sit laus et gloria christo. Amen
colofó: Aquest volum fon acabat de scriure Dicmenge a xvj dies de Juny lany dela Nativitat de nostre senyor M.ccc.lxxx nou. Dia dela sancta e jndiujdua Trjnjtat. gracias Altissimo creatorj
References (most recent first) Eiximenis et al. (1904), Consells e faules e altres lligendes del bon temps de nostra lléngua materna, del catorzèn e quinzèn segles, novament, o per primera vegada, donats a la llum , n. (ed. extrets del Ms.)
Eiximenis et al. (1900), Sapienciari. Proverbis e dits vulgars, trets de les obres de Fra Francesch Eximeniç e de altres autors. Are per primera vegada fets estampar den Antoni Bulbena e Tusell , n. (ed. extrets del Ms.)
Eiximenis et al. (1889), Regles de bona criança en menjar, beure e servir be á taula, tretes de Lo Terç del Crestià del P. M. Fr. Francesch Eximeniç (segle XIV) , n. (ed. extrets del Ms.)
Note Les últimes línies del colofó han estat resseguides per la mateixa mà que va afegir: “Per estat borrat lo dia y añy sobrenotat, se nota aqui que fou finit en lo any 1389”
Specific witness ID no. 2 BITECA cnum 7933
Location in volume f. cccciiijra
Uniform Title IDno, Author and Title texid 5424
Desconegut. Tot hom es foll qui ab foll fa companyia
Language català [?]
Date escrit
Incipits & explicits in MS text: [ cccciiijra] Tot hom es foll / qui ab fol fa companyia … Quj ab cembell fa tuyt caure tot dia
Poetic Stanza 4 vv.
Note aquestos versos estan escrits a línia seguida
Specific witness ID no. 3 BITECA cnum 7934
Location in volume f. cccciiijva
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3171
Capellà de Bolquera. Perd se qui femna xastia
Language català
Date escrit
Incipits & explicits in MS text: [ cccciiijva] Pert se qui femna xastia | foll es quils es amjchs | E pus foyl qui si fia … Eab sos fals cembeyls | ço quen veus negarja
Poetic Stanza 24 vv.
Specific witness ID no. 4 BITECA cnum 7935
Location in volume f. cccciiijva
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3172
Capellà de Bolquera. Qui femna amar vol
Language català
Date escrit
Incipits & explicits in MS text: [ cccciiijva] Quj femna amar vol | la mort desija | Ne pot viura sens dol | car guasta si tot sol | Eatuyt enfastiga
Poetic Stanza 1 x 5
Specific witness ID no. 5 BITECA cnum 7936
Location in volume f. ccccvvb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 5425
Desconegut. Ayçò hagats per clar
Language català
Date escrit
Incipits & explicits in MS text: [ ccccvvb] Ayço haiats per clar ne vullats punt duptar Que ase ab somera … Ne fembra vaynera Ne moça ayguadera no pora molt durar
Poetic Stanza 9 vv.
Specific witness ID no. 6 BITECA cnum 7503
Location in volume ff. ccccvjvb-ccccvijra
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3034
Desconegut. Amichs en Cerveri
Language català
Date escrit
Incipits & explicits in MS text: [ ccccvjvb] Amichs en Ceruerj No parlauets axi entemps quj es passat Queus uju enamorat … [ ccccvijra] … donet al hom torbat per esser consolat
Poetic Stanza 20 x 2
Specific witness ID no. 7 BITECA cnum 7937
Location in volume f. ccccvijra
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4247
Desconegut. Nuyl temps no nasch corona
Language català [?]
Date escrit
Incipits & explicits in MS text: [ ccccvijra] Nuyll temps no nasch corona | en tota carcassona | que no fos baratera … si donchs noes de berga | mentir ne falsament | Parlar de nobla gent
Poetic Stanza 22 vv.
Specific witness ID no. 8 BITECA cnum 7501
Location in volume f. ccccxra-rb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3155
Desconegut. Car mort no pot parlar
Language català
Date escrit
Incipits & explicits in MS text: [ ccccxra] Car mort no pot parlar / Per tal uolets blasmar / lo nostre car doctor / digne de gran laor … [ ccccxrb] … Nol deuets difamar · Mas per ell deu pregar
Poetic Stanza 2 x 20
Specific witness ID no. 9 BITECA cnum 7938
Location in volume f. ccccxrb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4246
Desconegut. Lo noble archipestre
Language català [?]
Date escrit
Incipits & explicits in MS text: [ ccccxrb] Lo noble archipestre de bolqueres e mestre … Com persona entesa / E hom de gran noblesa
Poetic Stanza 8 vv.
Record Status Created 1990-09-15
Updated 2014-07-15