Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of Reference BITECA bibid 1506
Format llibre. edició. imprés
Title El cancionero catalán de la Universidad de Zaragoza
Associated persons Mariano Baselga y Ramírez (Ed.)
Place / Publisher Zaragoza: Cecilio Gasca
Date / Location 1896: pp. 419
Held by Barcelona: Biblioteca de Catalunya A 83-8§ 4361
Source of Data for Works texid 1452 Alain Chartier, Requesta d'amor de Madama Sense Mercè (tr. Francesc Oliver), traduït 1424 a quo - 1458 ad quem
texid 3165 Andreu de Boixadós, Pus mon cosi me trau de pressa tanta, escrit
texid 3347 Arnau March, Qui pora dir lo misteri ten alt, escrit 1410 - 1430
texid 3350 Arnau March, Un novell fruyt, exit de la rabaça, escrit 1410 - 1430
texid 3230 Arnau d'Erill, Senyor de Selgua, O tu, tray#dor, que tan sovint renegues, escrit
texid 3869 Ausiàs March, Cavaller, Ja no esper que si'amat, escrit 1459 ad quem
texid 3907 Ausiàs March, Cavaller, O quant es foll qui tem lo forçat cas, escrit 1459 ad quem
texid 3367 Bernat Miquel, A Déu primer qui es causa causant, escrit 1442 d.
texid 3368 Bernat Miquel, Per molt pensar so en vn pensament, escrit 1420 [?] - 1460 [?]
texid 4083 Desconegut, Arbreçellent en bon signa plantat, escrit
texid 4178 Desconegut, De Jesús sou tant amada, escrit
texid 4197 Desconegut, Mare de Déu, sus los cels subirana, escrit
texid 4199 Desconegut, Molt humil Mara de Déu, escrit 1400 [?] - 1450 [?]
texid 4207 Desconegut, Noble senyor e dels pus magnifichs, escrit
texid 4205 Desconegut, No·m sé si s'és mon servell, escrit 1458 - 1461
texid 1082 Desconegut, Plors, plants, senglots e gemechs de congoxa, escrit 1453-06 post quem - 1453-09 ante quem
texid 5363 Desconegut, Vostre donas ablatiua, escrit 1400 [?] - 1500 [?]
texid 3430 Felip Dalmau de Rocabertí I, Vescomte de Rocabertí, Mossén Jacme, si us plats, vullats triar, escrit
texid 3239 Francesc Ferrer, Haveu lexat ut, re, mi, fa, sol, lla, escrit 1458 - 1461 ad quem
texid 3541 Francesc Ferrer, Huyt letras són e la meytat vocals, escrit 1425 [?] - 1460 [?]
texid 4288 Francesc Ferrer, Qui veu present lo que mai no à vist, escrit 1425 - 1458
texid 3547 Francesc de la Via, Sots-veguer de Girona, No fonch donat tal joy en tot lo setgle, escrit 1400 [?] - 1440 [?]
texid 3549 Francesc de la Via, Sots-veguer de Girona, Sí com l'infant quant aprent de perlar, escrit 1400 [?] - 1450 [?]
texid 3411 Francí Joan Puculull, No sap què·s fa sinó cell qui Déus prega, escrit 1400 - 1470
texid 3232 Jaume Escrivà, En be fort punt suy entrat en la setla, escrit
texid 3233 Jaume Escrivà, Pus que demendat m'avets, escrit
texid 1742 Jaume March, Mosse·l veçcoms, dels dos temps vull triar, escrit 1350 - 1400
texid 3439 Jaume Safont, En leonard si be mon spirit, escrit 1484 ad quem
texid 3438 Jaume Safont, Ionquers amichs pus axi sabandona, escrit 1484 ad quem
texid 3180 Joan Francesc Boscà, Amor ta gran senyoria, escrit 1480 ad quem
texid 3181 Joan Francesc Boscà, No sab lo cami damor, escrit 1480 ad quem
texid 3304 Joan Guerau, Enamorats planyeu tots e plorau, escrit 1401 - 1460 [?]
texid 3325 Joan Guerau… Por ab gosar ardiment e temor, escrit 1474 ca.
texid 3444 Jordi de Sant Jordi, Axi com son sus l'espera los signes, escrit 1420 ad quem
texid 3456 Jordi de Sant Jordi, Deserts d'amichs, de bens e de senyor, escrit 1424 ad quem
texid 3458 Jordi de Sant Jordi, Enuig, enemich de jovent, escrit 1424 ad quem
texid 1908 Jordi de Sant Jordi, Jus lo front port vostra bella semblança, escrit 1401 - 1424
texid 3455 Jordi de Sant Jordi, No m'asalt d'om qu'en tots afars no sia, escrit 1424 ad quem
texid 1906 Jordi de Sant Jordi, Pus que tan be sabetz de cambiar, escrit 1401 - 1424
texid 3457 Jordi de Sant Jordi, Tots jorns aprench e desaprench ensemps, escrit 1424 ad quem
texid 3469 Lleonard de Sos, A volentat a consentir molt presta, escrit 1430 [?] - 1500
texid 3470 Lleonard de Sos, Aytall es hom com se mostra perlant, escrit 1430 [?] - 1500
texid 3474 Lleonard de Sos, Cert aramor me conuendra perlar, escrit 1430 [?] - 1500
texid 3475 Lleonard de Sos, Com porien stimar, escrit 1430 [?] - 1500
texid 3476 Lleonard de Sos, Crueltat vol que gens no siamat, escrit 1430 [?] - 1500
texid 3477 Lleonard de Sos, De uos me dolch qui perdeu temps en va, escrit 1430 [?] - 1500
texid 3478 Lleonard de Sos, Enemorats qui teniu prim sentit, escrit 1430 [?] - 1500
texid 3479 Lleonard de Sos, Esforç me fall volent loar a uos, escrit 1451 - 1455
texid 3480 Lleonard de Sos, Lo meu deport es poder vos mirar, escrit 1430 [?] - 1500
texid 3481 Lleonard de Sos, No gos mostrar ma volentat, escrit 1430 [?] - 1500
texid 3482 Lleonard de Sos, Passionat tench lo meu spirit, escrit 1430 [?] - 1500
texid 3484 Lleonard de Sos, Per quels demes homens naturalment, escrit 1430 [?] - 1500
texid 3483 Lleonard de Sos, Per vos matur deslliberaçio, escrit 1430 [?] - 1484
texid 3492 Lleonard de Sos, Pus amant muyr e mon pler se cambia, escrit 1430 [?] - 1500
texid 3494 Lleonard de Sos, Si per fallir ami subtill enginy, escrit 1430 [?] - 1500
texid 3495 Lleonard de Sos, Si tot lo temps despenia'n pensar, escrit 1430 [?] - 1500
texid 3497 Lleonard de Sos, Tant quant mes serch e mes veig, escrit 1430 [?] - 1500
texid 3473 Lleonard de Sos, Çell qui mal diu daltri ne sa delita, escrit 1430 [?] - 1500
texid 3421 Lluís de Requesens, No ha molts iorns parlant ab vna dona, escrit 1400 - 1500
texid 3422 Lluís de Requesens, No se si ves no ha molt iorns passats, escrit 1400 - 1500
texid 3425 Lluís de Requesens, Nunque dire qui es la que io ham, escrit 1430 [?] - 1460 [?]
texid 3426 Lluís de Requesens, Retorn, retorn nostra bona mistat, escrit 1400 - 1500
texid 3566 Lluís de Vila-rasa, Cavaller, Com l'om posat en l'estrem de la mort, escrit 1410 [?] - 1430 [?]
texid 3567 Lluís de Vila-rasa, Cavaller, Comens de cas m'aporta pensament, escrit 1400 [?] - 1450 [?]
texid 3568 Lluís de Vila-rasa, Cavaller, No's pus amor sino ço que jo sent, escrit 1410 [?] - 1450 [?]
texid 3571 Lluís de Vila-rasa, Cavaller, Per ben amar io pas lo derrer dan, escrit 1408 [?] - 1429 [?]
texid 3574 Lluís de Vila-rasa, Cavaller, Qui per consell dome foyll se rageix, escrit 1400 [?] - 1450 [?]
texid 3573 Lluís de Vila-rasa, Cavaller, Segons los fets axí· lo pensament, escrit 1400 [?] - 1450 [?]
texid 3575 Lluís de Vila-rasa, Cavaller, Si algun dits queu sia mal perlan, escrit 1400 [?] - 1450 [?]
texid 3569 Lluís de Vila-rasa, Cavaller, Si com l'om flach, qui'n bregua no's estat, escrit 1400 [?] - 1450 [?]
texid 3570 Lluís de Vila-rasa, Cavaller, Sobres d'amor m'a tret de libertat, escrit 1400 [?] - 1450 [?]
texid 3280 Martí Garcia, Absent de uos mon goig e be, escrit 1400 - 1500
texid 3281 Martí Garcia, Adéu bon temps e bona sort, escrit 1400 - 1500
texid 3282 Martí Garcia, De ferm en ferm suy liguat ab la ferma, escrit 1400 - 1500
texid 3283 Martí Garcia, Desconcertat d'aquell saber, escrit 1400 - 1500
texid 3285 Martí Garcia, En tal debat hay mis mon pensament, escrit 1400 - 1500
texid 3288 Martí Garcia, Ho laç amor per que consent, escrit 1400 - 1500
texid 3287 Martí Garcia, No puix forçar tan lo voler, escrit 1400 - 1500
texid 3289 Martí Garcia, Per gran desir, Dona, que·m ve de vos, escrit 1401 - 1500
texid 3379 Navarrò, Cavaller, Si be d'amor me clam sovent, escrit
texid 3263 Pere Galvany, Pus vey lo mon es vengut en tal cas, escrit 1401 - 1500
texid 3802 Pere March, Al punt c·om naix comensa de morir, escrit 1412 ad quem
texid 3804 Pere March, Cest falç de món no·l presi un pugés, escrit 1412 ad quem
texid 3808 Pere March, Jo·m meravelh com no ve qui hulhs ha, escrit 1412 ad quem
texid 3809 Pere March, Tots grans senyors qui bé vol avenir, escrit 1412 ad quem
texid 1832 Pere d'Aragó IV, Rei de Catalunya-Aragó, Fayt hay venir, ab qui pusch·acordar, promulgat 1350 - 1387
texid 4531 Pere de Torroella, Alta senyora comtessa, escrit 1435 [?] - 1458 [?]
texid 4533 Pere de Torroella, Ara pots fer, amor, tes voluntats, escrit 1435 [?] - 1458 [?]
texid 4534 Pere de Torroella, Callen aquells abseguats per amor, escrit 1435 [?] - 1458 [?]
texid 4535 Pere de Torroella, Com tot lo temps per venir [h] passat, escrit 1435 [?] - 1458 [?]
texid 4539 Pere de Torroella, Doleu-vos, enamorats, escrit 1435 [?] - 1458 [?]
texid 4540 Pere de Torroella, Enamorats, los qui per ben amar, escrit 1435 [?] - 1458 [?]
texid 4543 Pere de Torroella, Jo so partit e partint me partia, escrit 1435 [?] - 1458 [?]
texid 4544 Pere de Torroella, Lexau l'amor de parents [h]e d'emichs, escrit 1435 [?] - 1458 [?]
texid 4545 Pere de Torroella, Los frets [e]strems que'l temporal [e]sforça, escrit 1435 [?] - 1458 [?]
texid 4167 Pere de Torroella, No m'ajut Déu si vos no m'ajudau, escrit 1462 a quo - 1500
texid 4547 Pere de Torroella, No sent, ne veig, ne hoig, ne conech rès, escrit 1435 [?] - 1458 [?]
texid 4549 Pere de Torroella, O passió que, sens poder, has força, escrit 1435 [?] - 1458 [?]
texid 4550 Pere de Torroella, Per tres mitgans son poder abilita, escrit 1435 [?] - 1458 [?]
texid 4553 Pere de Torroella, Pus no us dement ignorança l'entendre, escrit 1435 [?] - 1458 [?]
texid 4554 Pere de Torroella, Qui volrà veur'un pobre'stat, escrit 1435 [?] - 1458 [?]
texid 4556 Pere de Torroella, Tant he parlat fauorint lo renom, escrit 1435 [?] - 1458 [?]
texid 4557 Pere de Torroella, Tant mon voler s'és dat a'mors, escrit 1435 [?] - 1458 [?]
texid 4558 Pere de Torroella, Tres falliments venen de vos retraure, escrit 1435 [?] - 1458 [?]
texid 4559 Pere de Torroella, Vós m'aueu fet e podeu fer de mi, escrit 1435 [?] - 1458 [?]
texid 3308 Perot Joan, Dicatis qui us ha ginyat, escrit 1458 - 1461
texid 3309 Perot Joan, En la pus alta fortuna, escrit 1448 a quo
texid 3310 Perot Joan, O mare de Déu senyora, escrit 1440 [?] - 1460 [?]
texid 3311 Perot Joan, Principi de malas fadas, escrit 1440 [?] - 1460 [?]
texid 3459 Ramon Savall, Ciutadà honrat de Barcelona, De mal saber ab verinos coratge, escrit
texid 3225 Rodrigo Diez, De vuy dema sen va lo temps, escrit
texid 3226 Rodrigo Diez, Qui pert son temps es be horat, escrit
texid 3504 Sunyer, Altre no se quim puxa millor dar, escrit
texid 3505 Sunyer, Mal mal, escrit
texid 3506 Sunyer, Mes ameria tenir febre, escrit
texid 3507 Sunyer, Prou li faç'al qui ha dit, escrit
texid 3508 Sunyer, Reina de mi prech Déu, que us do bon iorn, escrit
texid 3542 Valterra, Les letres huyt, pertidas per eguals, escrit 1425 [?] - 1460 [?]
Source of Data for MSS, Editions, or Copies manid 1047 MS: Barcelona: Universitat de Barcelona (CRAI Biblioteca de Fons Antic), 20. 1501 - 1600. Cristoforo Landino, Comentaris a la segona cantiga Purgatori de la Divina Comèdia (tr. Desconegut), traduït 1301 - 1500.
manid 1330 MS: Montserrat: Monestir, 992. 1491 - 1500. Col·lectiu, Cançoner del Marquès de Barberà, compilat 1450 - 1500.
manid 1320 MS: Saragossa: Universitaria, 210. 1471 - 1500. Col·lectiu… Cançoner català de Saragossa, compilat 1390 [?] - 1490 [?].
Record Status Created 1990-11-27
Updated 2003-05-22