Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 1504
City and Library Madrid Biblioteca Nacional de España
Collection: Call number MSS/2215 | Altre 2215 | Antic U.98
Title of volume XIMENES | LIBRE SEGON | DEL | CHRISTIÁ ( al teixell)
Copied 1451 [?] - 1500 [?] (Beltran)

External description
Writing surface Pergamí
Format Foli
Leaf Analysis ff.: 206 (= 10 + 1-23, 23-186 + 9)
Collation 12 2-1612 175, que són restes del darrer quadern; reclam centrat sota la segona columna del verso; restes de signatures de quadern alfanumèriques tallades per la cisalla
Page Layout 2 columnes
42 línies (f. 11ra)
Size pàgina 376 × 260 mm (f. 11r)
caixa 230 × 150 mm
columna 230 × 65 mm (f. 11ra)
Hand semigòtica
Pictorial elements Orla tot el f. 7 està decorat amb una orla il·luminada amb les paraules “Al primer” en or i, al peu, les armes de la família Desplà, entre dues figures grotesques dibuixades a tinta. El pròleg és escrit amb tinta blava i la taula amb vermella
Rúbriques les rúbriques són en vermelL
Caplletres: vermelles i blaves
Tocs de color algunes lletres safranades
Other features Justificació: justificació a ploma
Perforacions: restes de perforacions als marges, no sempre visibles
Ús de la primera línia de la pauta: primera línia escrita
Condition al primer foli li falta un bocí del marge superior; del f. previ al 23, sense foliar, només se'n conserva mig full en vertical, numerat a llapis amb la xifra “23”; del f. 144 manquen tres cinquenes parts del marge inferior i tot el del f. 147; les guardes són en blanc
Binding pasta espanyola, del s. XIX
History of volume Adquirit 1863-04-09
Previous owners (oldest first) Desplà (família) (coat of arms: S)
D. M. Vila (Floruit 1853) (nota al f. 6)
References (most recent first) Catalogat a: Puig i Oliver et al. (2012), Catàleg dels manuscrits de les obres de Francesc Eiximenis, OFM, conservats en biblioteques públiques. Volum I: descripció dels manuscrits 63-7 , n. 7
Facsímil: Eiximenis (2000), Microfilm del ms. 2215 de la BNM. Segon del Crestià
Descrit per: Mahiques Climent (2002), Inspecció personal
Descrit per: Beltran i Pepió (2001), Inspecció personal
Descrit per: Martí (2000), Inspecció personal
Tractat a: Gimeno Blay (1995), “Copistas y “committenza” de manuscritos en catalán (siglos XIV-XV)”, Scribi e colofoni. Le sottoscrizioni di copisti dalle origini all'avvento della stampa. Atti del seminario di Erice. X Colloquio del Comité international de paléographie latine (23-28 ottobre 1993) 174
Descrit per: Avenoza (1991-93), Inspecció personal
Tractat a: Castro (1973), Manuscritos franciscanos de la Biblioteca Nacional de Madrid 123 , n. 120
Catalogat a: Inventario general de manuscritos de la Biblioteca Nacional (1953-95) 6:116-7 , n. 2215
Tractat a: Martí de Barcelona (1933), “Notes descriptives de manuscrits franciscans de la Biblioteca Nacional de Madrid”, Estudis Franciscans 360 , n. 2215
Catalogat a: Domínguez Bordona (1931), Catálogo de los manuscritos catalanes de la Biblioteca Nacional 37 , n. 2215
Internet http://bdh-rd.bne.es/viewer.vm?id=0000048666 vist 2014-08-06

Internal Description
Number of texts in volume: 1
Specific witness ID no. 1 BITECA cnum 707
Location in volume ff. 1va-186vb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1512
Francesc Eiximenis. Segon del Crestià
Language català
Date escrit 1381 a quo
Incipits & explicits in MS tit.: [ 1va] Prolech sobre lo .ij. libre del christia … en les rubriques seguents
prol.: T3Emptacio es als elets purgacio … e de les coses pertanyents a ella Segons que mostren les rubriques seguents
índex: C5apitol primer qui posa … [ 5vb] … tot ço E quant Se Conte En aquest Segon libre Del Crestia. Gratias altissimmo. A14men
tit.: [ 6v] A28Ci comença la primera Rubrica daquest uolum qui posa … aconseguescha merit e gloria
text: [ 7] A20l primer punt principal … [ 186vb] … començant atractar aqui primerament Que Cosa es Mal
colofó: Ffinito libro sit laus gloria Christo. amen
Note la “A” inicial del títol al f. 6v ocupa tota la pàgina
Record Status Created 1990-09-15
Updated 2018-06-12