Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of Reference BITECA bibid 1503
Format art. rev.. edició. imprés
Author Caroline Brown Bourland
Title The unprinted poems of the Spanish Cancioneros in the Bibliothèque Nationale, Paris
Source Revue Hispanique
Date / Location 21 1909: pp. 460-566
Held by Barcelona: Biblioteca de treball Biteca 9-48
Source of Data for Works texid 3411 Francí Joan Puculull, No sap què·s fa sinó cell qui Déus prega, escrit 1400 - 1470
texid 3412 Francí Joan Puculull, ¨Qual hom sentit porà dir ni penssar, escrit 1401 [?] - 1470 [?]
texid 3476 Lleonard de Sos, Crueltat vol que gens no siamat, escrit 1430 [?] - 1500
texid 3483 Lleonard de Sos, Per vos matur deslliberaçio, escrit 1430 [?] - 1484
texid 3494 Lleonard de Sos, Si per fallir ami subtill enginy, escrit 1430 [?] - 1500
texid 2184 Miquel Estela, Comanador, Comenador Stela sobre “biue leda si podras”: El, escrit 1475 - 1450
texid 2180 Pere de Torroella, Maldezir de mugeres, escrit 1486 ad quem
Source of Data for MSS, Editions, or Copies manid 1317 MS: Paris: Nationale-Richelieu, esp. 226. 1491 - 1525 [?]. Col·lectiu, Cançoner bilingüe català-castellà de París (R), editat 1400 - 1500.
manid 1318 MS: Paris: Nationale-Richelieu, esp. 229. 1444-02-22 a quo - 1500. Col·lectiu, Cançoner bilingüe català-castellà de París (Q), compilat 1401 - 1500.
Record Status Created 1990-11-27
Updated 2012-01-28