Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 1500
City and Library Barcelona CRAI. Biblioteca de Fons Antic
Collection: Call number 88 | Antic 21-2-16; 2-2-16; 430-77
Title of volume devocion… | en | catala ( fragment del teixell de paper (avui enganxat a l'interior de la coberta anterior))
Copied 1406 - 1450 (Beltran, Puig i Oliver)
1406 - 1420 (Rossell)

External description
Writing surface Paper
Format 4t
Leaf Analysis ff.: IV + i-cvij
Collation I4 2-712 86/t5 912 106/5
Page Layout 30 línies (f. vi)
Size pàgina 292 × 205 mm (f. vi)
caixa 177 × 110 mm
Hand bastarda del s. XV
Watermark carro de dues rodes (al cos del volum) (semblant a Valls i Subirà, Historia 37, Vic: 1416 (segons Puig i Oliver))
lletra ‘M” (a les guardes) (semblant a Valls i Subirà, Historia, 132, València: 1416)
Pictorial elements Caplletres: de deu unitats de pauta a la dedicatòria (f. i) i al començament d'alguns capítols (f. xciiijr), alternant blau i vermell, amb decoració en el color de contrast, afiligranada geomètrica a ploma que omple l'interior de la lletra i s'estén pel marge; inicials de tres unitats de pauta encapçalant les parts de cada capítol, que alternen blau i vermell
Calderons alternen en blau i vermell
Tocs de color les lletres inicials de paràgraf són safranades
Other features Justificació: a tinta, tipus Dérolez 13
Ús de la primera línia de la pauta: sí
Perforacions: restes de perforacions rodones situades als angles de la caixa, fetes amb un punxó, realitzades amb el quadern obert des de la part exterior
Reclams: horitzontals centrats al marge inferior
Signatures: restes de signatures de quadern (als ff. 57-64, 75, 104 [?])
Condition volum menjat pels insectes en diversos indrets, en particular al començament (actualment restaurat). Ha estat arrencada la part superior del f. iv, segurament per la caplletra i amb la restauració s’ha restituït amb paper la seva integritat. Del darrer quadern manca el foli final. Hi manca el f. 79. Foliació antiga en xifres romanes a tot el volum situada a l’angle superior extern, a prop de l’angle de la caixa. Hi ha una altra foliació en xifres aràbigues situada a l’angle inferior extern que no sempre es pot veure en estar retallats els marges, aquesta foliació s’inicia al f. xxiij de la foliació romana (just amb el començament de “lo tractat de les quatre virtuts cardinals”) i arriba fins al final del volum
Binding antiga, gòtico-mudèjar (ss. XV-XVI), pell sobre fusta, amb cinc bollons i tanques metàl·liques, restaurada
Previous owners (oldest first) Barcelona: Cartoixa de Scala Dei (notes al f. ivv de guardes: “Aquest libre es del monastjr de Scala dej del orde de cartoxa | Lo qual dona aL mongo don pera sala. Lo Sr antonj sala pare seu mercader de barcelona” i a la part superior del f.: “Aquest libre es del monastir de Scala Dei de [signes]”)
Pere Sala, OCar.
Antoni Sala, mercader
References (most recent first) Catalogat a: Puig i Oliver et al. (2012), Catàleg dels manuscrits de les obres de Francesc Eiximenis, OFM, conservats en biblioteques públiques. Volum I: descripció dels manuscrits 553-8 , n. 106
Descrit per: Avenoza (2010), Inspecció personal
Descrit per: Beltran i Pepió (1998), Inspecció personal
Tractat a: Torra et al. (1990), Ciència i cultura a Barcelona. El llegat de la Biblioteca Universitària , n. 236
Catalogat a: Miquel Rosell (1958-69), Inventario general de manuscritos de la Biblioteca Universitaria de Barcelona 1:103-4
Catalogat a: Massó Torrents (1909-10), “Les obres de Fra Francesc Eiximeniç (1340?-1409?). Essaig d'una bibliografia”, Anuari de l'Institut d'Estudis Catalans 62 , n. 127 (Ms. C)
Note proves de ploma i diversos senyals de lectura. Notes de possessió al f. IVv de guardes: “Aquest libre es del monastjr de Scala dej del orde de cartoxa | Lo qual dona aL mongo don pera sala. Lo Sr antonj sala pare seu mercader de barcelona” i a la part superior del f.: “Aquest libre es del monastir de Scala Dei de [signes]”. Anotacions gairebé il·legibles a la guarda captiva anterior. Exemplar restaurat al 2009
Internet http://www.biteca.net/filigrana/204carros/067044.html filigrana carro vist 2014-01-08

Internal Description
Number of texts in volume: 3
Specific witness ID no. 1 BITECA cnum 702
Location in volume ff. i-cvij
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1511
Francesc Eiximenis. Scala Dei
Language català
Date escrit 1406 a.
Incipits & explicits in MS dedic.: [ i] A10la molt alta e molt excellent Senyora la senyora dona maria per la gracia de deu regina darago … Per que senyora molt alta yo volent satisfer a la vostra sancta jntencio e a creximent dela vostra deuocio he ordonat lo libre seguent
índex: En lo qual se contenen les materies les quals ensenyen les Rubriques seguents Primerament la noble Regina e virtuosa en que deu souin pensar … [ iiiv] … Com los Contemplatius e actius poden lur cor fermar en cogitacions profitoses
text: [ iiii] [mutilat el foli que contenia l'incipit] … de njt en la primera vigilia e ja millor es la segona axi com es en lalba … [ cvij] … seras lunyat de molt mal pensament e souin merexeras quet sia dada e crescuda la Gloria amen Conclusio e i fi del present libre
colofó: A5cabat aquest poch volum resta supplicar a vos molt alta e excellent senyora … per les quals virtuts e altres moltes qui en vos son confiu en deu queus dara daça la sua Gracia e dalla la sua santa Gloria Amen
Condition acèfal
Note El núm. de foli corresponent als capítols de la taula no és obra del copista, sinó que fou afegit a posteriori
Specific witness ID no. 2 BITECA cnum 11093
Location in volume ff. xxxviiv-lxxiii
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1504
Francesc Eiximenis. Llibre de les dones (caps. 319-40, 345-53)
Language català
Date escrit 1396 ca.
Incipits & explicits in MS rubr.: [ xxviiv] Açi Comença lo Tractat de Penitencia
text: A4pres los peccats mortals e offenses fetes a nostre senyor deu resta quens reconsciliem ab ell sins volem saluar e açons coue de fer per vera penitencia … [ lxxiii] … E diu que al precios Cors e sanch de ihesu christ deu cascu saber alguna bona oracio e special almenys sino nj sap de especial diga la general ço es A doramus te domjne Jhesu Christe et benedicimus tibi quia per sanctem Crucem tuam et mortem preciosissimam redemisti mundum
Specific witness ID no. 3 BITECA cnum 11094
Location in volume ff. lxxv-ciiii
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1504
Francesc Eiximenis. Llibre de les dones (caps. 354-80)
Language català
Date escrit 1396 ca.
Incipits & explicits in MS rubr.: [ lxxv] Açi Comença lo Tractat de Contemplacio
text: D5aquella celestial gloria volent hauer açi algun centiment coue leuar hi la pensa per alta contemplacio. Per que ab la ajuda del nostre Redemptor tractarem açi queucom daquesta sanca contemplacio … [ ciiii] … que per res no perdes temps e que sies exemplar aytant com puixes de bona vida e guardet de escandalitzar a nengu e viu sots disciplina e certa regla en tota part
Record Status Created 1990-09-15
Updated 2014-01-08