Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 1498
City and Library Paris Bibliothèque Nationale de Paris
Collection: Call number esp. 45 | Antic Anc. fonds, 7697
Title of volume LES | PSAUMES | EN | PROVENÇAL ( al teixell)
Copied Nersus, 1456-03-27

External description
Writing surface Paper i pergamí (bifoli ext. i int. de perg.)
Format Foli
Leaf Analysis ff.: 79 (= II + 1-75 + III) (Puig)
Collation [1-3]14 [4]18 [5]14
Page Layout 2 columnes
28 línies (f. 2ra)
26 línies (f. 2rb)
Size pàgina 295 × 215 mm (f. 2)
caixa 165 × 137 mm
columna 165 × 60 mm
Hand gòtica rodona, amb influència de la bastarda
Watermark claus (als ff. 1-41) (semblant a Briquet 3792, Sienna: 1419;)
carro (als ff. 44-74) (semblant a Briquet 3544, Lucca: 1434 i 1463-79, Damme: 1452-56, Lille: 1456-74, Roma: 1459-60, Ulm: 1473;)
Pictorial elements Caplletres: sis caplletres, iniciant un nou llibre, bipartides en vermell i blau amb filigranes en vermell i lila; resta de caplletres en vermell i blau, afiligranades en vermell i lila alternant
Rúbriques en vermell
Calderons en vermell i blau
Other features Justificació: a punta seca
Ús de la primera línia de la pauta: sí
Perforacions: rodones, assenyalant els límits de les línies de justificació, a prop del tall
Reclams: centrats al marge inferior i enquadrats
Signatures: restes de signatures de quadern alfanumèriques
Condition doble foliació moderna a llapis i ploma en xifres aràbigues. Els ff. 70v-75 són en blanc; l'ultim foli en pergamí, el numerat 75, ha estat aprofitat d'un altre manuscrit (el verso conté un text notarial en llatí, que van intentar esborrar)
Binding amb les armes de Charles X, en pell marró amb el teixell en vermell
History of volume Adquirit 1668 d.
Previous owners (oldest first) Nicolau Mestrosa, mercader (nota al foli 75: “Al molt honorat lo senyor en njcolaau | mestrosa mercarder de barcalona | sia dada a la blanquaria prop […]”)
Giulio Raimondo Mazzarino, Cardenal 1661
Paris: Bibliothèque Royale 483 1668 (Inventaire)
References (most recent first) Catalogat a: Puig i Oliver et al. (2012), Catàleg dels manuscrits de les obres de Francesc Eiximenis, OFM, conservats en biblioteques públiques. Volum I: descripció dels manuscrits 689-94 , n. 131
Descrit per: Puig i Oliver (2009), Inspecció personal
Descrit per: Zinelli (2002), Carta
Facsímil: Microfilm del ms. esp. 45 de la BNP (1992)
Descrit per: Soriano (1998), Inspecció personal
Tractat a: Wittlin (1987-88), “Un centenar de oraciones del Psalterium (alias laudatorium) de Francesc Eiximenis traducidas al catalán por Guillem Fontana en 1416, con una oración original”, Boletín de la Real Academia de Buenas Letras de Barcelona 178-9
Tractat a: Bohigas et al. (1985), Sobre manuscrits i biblioteques 93
Catalogat a: Avril et al. (1982), Manuscrits enluminés de la Péninsule Ibérique 171 , n. 226
Catalogat a: Samaran et al. (1981), Catalogue des Manuscrits en écriture latine portant indications de date, de lieu ou de copiste, 4.1. Bibliothèque Nationale, fonds latin (supplément), Nouvelles acquisitions latines, petits fonds divers 4, 1:267
Catalogat a: Samaran et al. (1968), Catalogue des Manuscrits en écriture latine portant indications de date, de lieu ou de copiste, 6. Bourgogne, Centre, Sud-Est et Sud-Ouest de la France 4 , n. 267
Tractat a: Bénédictins de Bouveret (1965-79), Colophons des manuscrits occidentaux des origines au XVIe siècle , n. 13939
Tractat a: Martí de Barcelona (1928), “Fra Francesc Eiximenis, O. M.: la seva vida, els seus escrits i la seva personalitat literària”, Estudis Franciscans 480-1 , n. 9
Tractat a: Massó Torrents (1909-10), “Les obres de Fra Francesc Eiximeniç (1340?-1409?). Essaig d'una bibliografia”, Anuari de l'Institut d'Estudis Catalans 674 i 676 , n. 183 i 191 (Ms. B)
Catalogat a: Morel-Fatio (1892), Catalogue des manuscrits espagnols et des manuscrits portugais [de la Bibliothèque Nationale] 3 , n. 9
Tractat a: Torres Amat (1836), Memorias para ayudar a formar un diccionario crítico de los escritores catalanes, y dar alguna idea de la antigua y moderna literatura de Cataluña
Subject Manuscrit datat

Internal Description
Number of texts in volume: 3
Specific witness ID no. 1 BITECA cnum 700
Location in volume ff. 1ra-57va
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1509
Francesc Eiximenis. Saltiri laudatori
Language català
Date escrit 1404
Incipits & explicits in MS prol. tr.: [ 1ra] A4 la molt honorabla e molt sauia madona agnes muler quondam del molt honorabla e de gran sauiesa mosen Ramon saual Ciutada de Barchalona Conseller e mestre racionall … [ 1vb] … los uos retribuescha en aquest mon per la gracia e en laltre per gloria. AMEN
rubr.: [ 2ra] Comensa lo prolec del present libre
prol.: A5l molt rauerent pare en christ e senyor lo senyor en berenguer per la gracia de deu bisba de Teraçona … E primerament es demanat asi gracia de loar nostra senyor deu tot empatxament remogut eforagitat. Comensa doncs la dita lahor de nostro senyor deu en la forma sagu[e]nt
rubr.: [ 2va] En aquest psalm es dema[na]t que sia dona gracia al peccador miiansant la qual haia lo cors abil e dispost a loar nostre senyor deu en les excellencias deual scrites
text: C3reador de totes coses quj es deu tot poderos uertader he uirtuos … [ 57va] … Car tu masfet e format e constituit apoceir la tua gloria eper ço que yo etots los feels christians eternalment poseisen aquella permetist quells teus enamichs escanpasen abondosament la tua sanch preciosa | Deo gracias amen
Specific witness ID no. 2 BITECA cnum 11092
Location in volume ff. 57va-67va
Uniform Title IDno, Author and Title texid 11108
Francesc Eiximenis. Salms
Language català
Date escrit 1409 ad quem
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 57va] Aquests psalms quis saguxan [sic] son stats trets de vn petit libre que feu aquel matex maestre qui feu lo precedent son de gran illuminatio a la anima qui deuotament aquelles vol ligir e contemplar
text: O e quant es digne de reprencio o quan es criminos o quan es celerat pecador … [ 67va] … Per tal que clarament puxa veure me dapnacio e prouair a aquella per dignas fruyts de penitencia. Amen
References (most recent first) Tractat a: Wittlin (1987-88), “Un centenar de oraciones del Psalterium (alias laudatorium) de Francesc Eiximenis traducidas al catalán por Guillem Fontana en 1416, con una oración original”, Boletín de la Real Academia de Buenas Letras de Barcelona 178-9
Note Wittlin (1987-88: 178) nega la divisió entre un Psalterium alias Laudatorium i una Expositio in psalmos poenitentiales proposada per Massó (1910) i recollida per Martí de Barcelona (1928), de forma que aquest text és la continuació de l'anterior copiat al manuscrit
Specific witness ID no. 3 BITECA cnum 1779
Location in volume ff. 68ra-70ra
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2536
Guillem Fontana. O ànima mia: Gran compassió he de tu
Language català
Date escrit 1416
Incipits & explicits in MS text: [ 68ra] O4 anima mia gran compacio he de tu per tal com veig que est posa de en sobres grans angustias e tribulacions … [ 70ra] … per la qual men puxa acostar a tu en la present via per gracia e en las devenjdora per gloria amen
colofó: Ffon acabat descriure lo presen libre al disapte sant que teniam \xxvij. de mars/ dela nativitat de nostro senyor 1456. Qui scripsit scribat semper cum domino viuat. Nerssus vocatur qui scripsit benedicatur. Dentur pro pena paradisi gaudia amena. Amen
References (most recent first) Bohigas (1955), “Petita contribució a l'inventari d'obres catalanes de pietat popular anteriors al s. XIX”, Analecta Sacra Tarraconensia 359 , n. 12
Record Status Created 1990-09-15
Updated 2013-10-17