Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 1497
Authors Jaume Domènec
Desconegut
Titles Genealogia dels reis d'Aragó i de Navarra i comtes de Barcelona
Date / Place traduït 1379-08 a quo - 1410 [?]
Language català
llatí (orig.)
Text Type: Prosa
Associated Persons Traductor: Desconegut
References (most recent first) Tractat en: Bohigas et al. (1985), Sobre manuscrits i biblioteques 131
Editat a: Bofill (1901), Genealogia dels reys d’Aragó e de Nauarra e Comtes de Barchinona. Manuscrit del segle XV , n. edició del mss. de Vic
Subject Corona d'Aragó (regne)
HISTÒRIA
GENEALOGIA
Number of Witnesses 4
ID no. of Witness 1 cnum 648
City, library, collection & call number Vic: Arxiu i Biblioteca Episcopal, c. 177, núm. inventari 7425 (BITECA manid 1453)
Copied 1401 - 1425 (text de la genealogia)
1505 (carta)
Location in witness ff. 1-12
Title(s) Jaume Domènec… Genealogia dels reis d'Aragó i de Navarra i comtes de Barcelona (tr. Desconegut), traduït 1379-08 a quo - 1410 [?]
Incipit & Explicits tit.: [ 1] Jhs. Incipit liber genealogia Regis aragonum navare comtes barchinone
rubr.: G4enealogia dels Reys daragon e de nauarra e comtes de barchinona
tit.: Reys darago e de nauarra
text: Lo primer Rey daraguo e de nauarra fo nomenat Enyeguo la Reyna se [sic] muller Toda. Aquest fo bon batayller … [ 12] … e regna .viiij. anys e .iiij. mesos .xiij. jorns e mori en lo loch de Fuxa en empurda a .xviiij. dies de mag del any .M.cccxcvj. e fon soterrat en la seu de barchinona e puys tralladat [sic] en lo monestir de poblet
References Bofill (1901), Genealogia dels reys d’Aragó e de Nauarra e Comtes de Barchinona. Manuscrit del segle XV
Note arriba fins al rei Joan I. Duu notes biogràfiques al marge en català i llatí; al f. 13r-v es transcriu una carta firmada per Johanot Piquer dirigida al seu germà: “Molt magnifich e mes virtuos Senyor (…) e comanme a vostra merce mes de octubre md e v Senyor de aquest vostro germa Johanot Piquer”
ID no. of Witness 2 cnum 649
City, library, collection & call number Paris: Bibliothèque Nationale de Paris, esp. 13 (BITECA manid 1431)
Copied 1411 [?] - 1430 [?] (primera part)
1431 ad quem (segona part)
Location in witness ff. 100-107v
Title(s) Jaume Domènec… Genealogia dels reis d'Aragó i de Navarra i comtes de Barcelona (tr. Desconegut), traduït 1379-08 a quo - 1410 [?]
Incipit & Explicits text: [ 100] Los Reys darago E comtes de Barcelona
rubr.: [ 100v] Asi auant apar la Genealegia dels Reys darago e de Nauarra e Comtes de Barchinona e los Noms de Cascun daquells e de lurs mullers e fills e filles que hagueren e quant Regnaren e lurs conquestes que faeren e a hon son stats soterrats lurs Cossos Los reys darago son los quis saguexen apres
text: [ 101r] [L]3o primer Rey darago e de Nauarra fou anomenat ennyego e la reyna sa muller Toda … [ 107v] … Lo rey alfonso fou fill del dit rey en ferrando e la reyna sa muller hac nom .Marja. la qual es germane del rey de Castella
Note el recto del f. 100 conté un arbre genealògic de la casa d'Aragó construï per defensar el dret de Ferran d'Antequera a la corona; al verso una rúbrica explicativa sobre la genealogia que seguirà
ID no. of Witness 3 cnum 1733
City, library, collection & call number Madrid: Biblioteca Nacional de España, MSS/1609 (BITECA manid 1992)
Copied Jaume Ramon Vila, 1600
Location in witness pp. 371-406
Title(s) Jaume Domènec… Genealogia dels reis d'Aragó i de Navarra i comtes de Barcelona (tr. Desconegut), traduït 1379-08 a quo - 1410 [?] segons inc. i expl.
Desconegut, Crònica dels reis d'Aragó i comtes de Barcelona, traduït 1369 a quo segons Massó
Genealogia dels comptes de Barcelona y reys de Arago, treta de altre libre antic del archiu de Ripoll
Incipit & Explicits rubr.: [ 371] Reis de arago y de Nauarra. Del Rey Inygo arista
text: L2op rimer rey de Arago y de nauarra fo nomenat ynygo y la reyna sa muller Toda aquet fo bon bataller y uence en moltes batalles … [ 406] … exaltatione diuini nominii CCC. ecclesies edificant
colofó: Explicit hec genealogia
Associated MSS/editions manid 1117 MS: Salamanca: Universitaria, 2664. Barcelona[?]: Barcelona: Escriptori real (Pere III) [?], 1370 ca. Desconegut, Oració per a mal de queixal, escrit 1350 - 1450 [?].
manid 1453 MS: Vic: Arxiu i Biblioteca Episcopal, c. 177, núm. inventari 7425. 1401 - 1425. Jaume Domènec… Genealogia dels reis d'Aragó i de Navarra i comtes de Barcelona (tr. Desconegut), traduït 1379-08 a quo - 1410 [?].
References Massó Torrents (1906), “Historiografia de Catalunya en català durant l'època nacional”, Revue Hispanique 579 , n. Ms. A
Note es trata d'una còpia del Ms. A on el copista intercala fragments de la versió llatina segons Massó. El text, però, sembla ésser el mateix que es transcriu al Ms. de Vic, Capitular, 177, tot i que aquest acaba amb la mort de Ramon Berenguer en 1163, text seguit per un paràgraf en llatí
ID no. of Witness 4 cnum 3932
City, library, collection & call number Madrid: Biblioteca Nacional de España, MSS/2013 (BITECA manid 1993)
Copied Diego de Monfar y Sors, 1632
Location in witness ff. 82-103v
Title(s) Jaume Domènec… Genealogia dels reis d'Aragó i de Navarra i comtes de Barcelona (tr. Desconegut), traduït 1379-08 a quo - 1410 [?] [?]
Desconegut, Crònica dels reis d'Aragó i comtes de Barcelona, traduït 1369 a quo [?]
GENEOLOGIAS DELS COMPTES DE BARCELOna y Reys de Arago abans y apres de la Vnio Tretas en lo any .Mil siscents dels libres del archiu de Ripoll per lo Illustre Senyor Iaume Ramon Vila y en lo any 1632. copiadas per mi Diego Monfar y Sors, f. 1
Incipit & Explicits rubr.: [ 82] Geneologia dels comptes de Barcelona é dels Rejs de Arago y de nauarra feelment treta de altre libre antic del Archiu de Ripoll per lo dit Senyor Jaume Ramon Vila preuere en lo mes de maço 1600 y per mi diego Monfar y sors ciutada copiada lo any MDCXXXIJ
text: E2n lo temps que los moros tenian lo principat de catalunya … [ 103v] … e mori en lo lloc de Foxa en Ampurda a 19 dies de may any 1396 e fo soterrat en la Seu de barcelona e pus tresladat en lo monestir de poblet
colofó: Die Sancti Gregorij 1632 transcribere compleui ego Didacus Monfar et Sors hunc librum
References Soberanas (1961), Crònica general de Pere III el Cerimoniós dita comunament Crònica de Sant Joan de la Penya. Primera edició del seu text català 196 , n. Ms. I
Massó Torrents (1906), “Historiografia de Catalunya en català durant l'època nacional”, Revue Hispanique 579 , n. Ms. B
Record Status Created 1990-09-15
Updated 2011-11-03