Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 1497
City and Library Barcelona Biblioteca Nacional de Catalunya
Collection: Call number 300 | Antic fol. 987 | Antic D 1009
Title of volume Fonta | na | Psalms. D. 1009 ( al teixell, a ploma)
Copied 1401 - 1500

External description
Writing surface Paper
Format 4t
Leaf Analysis ff.: 140 (= IV + i-cxxxij + IV)
Collation 112/7 29/8 3-716 820
Page Layout 25 línies (f. 2)
Size pàgina 202 × 134 mm (f. 2)
caixa 131 × 75 mm
Hand gòtica
humanística de la segona meitat del s. XV amb trets de gòtica i bastarda (dues mans: ff. 1-58 i 58v-final)
Watermark carro (als ff. 1-63) (semblant a Valls i Subirà, Historia, 42, Toledo: 1453)
escut (que té detalls en comú amb Valls i Subirà, Historia, 113, Poblet: s. XV; 115, Barcelona: 1470 i 116, Madrid: 1535)
Pictorial elements Caplletres: en vermell i blau amb decoració senzilla en color complementari, la primera bipartida, amb decoració afiligranada que s'estén pel marge
Rúbriques en vermell
Calderons en vermell
Tocs de color algunes lletres safranades
Altres: foliació en vermell
Other features Justificació: a punta seca
Ús de la primera línia de la pauta: sí
Reclams: horitzontals sense decorar
Condition foliació antiga en xifres romanes que és l'antiga des del f. 66, però en els folis anteriors és d'una mà posterior que executà el seu treball un cop el volum quedés desenquadernat i es desordenés: són fora de lloc alguns folis, com el que seguira al 16, que duu el núm. 33
Binding en pergamí flexible, despresa, es conserven restes de les tires que servien per tancar-la; del s. XVII (Puig i Oliver). Guardes preliminars de paper diferent al del volum i en pitjor estat que la resta
History of volume Adquirit 1914
Previous owners (oldest first) Salvador Babra, llibreter (1874 - 1930)
References (most recent first) Catalogat a: Puig i Oliver et al. (2012), Catàleg dels manuscrits de les obres de Francesc Eiximenis, OFM, conservats en biblioteques públiques. Volum I: descripció dels manuscrits 699-702 , n. 133
Descrit per: Puig i Oliver (2010), Inspecció personal
Descrit per: Avenoza (1998), Inspecció personal
Tractat a: Wittlin (1987-88), “Un centenar de oraciones del Psalterium (alias laudatorium) de Francesc Eiximenis traducidas al catalán por Guillem Fontana en 1416, con una oración original”, Boletín de la Real Academia de Buenas Letras de Barcelona , n. Ms. C
Catalogat a: Guía de la Biblioteca Central de la Diputación Provincial de Barcelona (1959) 135
Catalogat a: Massó Torrents (1909-10), “Les obres de Fra Francesc Eiximeniç (1340?-1409?). Essaig d'una bibliografia”, Anuari de l'Institut d'Estudis Catalans 88-9 , n. 184 (Ms. C)
Note aquest manuscrit forma part d'un lot comprat al llibreter entre 1912 i 1915
Internet http://cataleg.bnc.cat/searcħS13*cat?/cMs.+300/cms+300/1%2C23%2C23%2CB/frameset&FF=cms+300&1%2C1%2C/indexsort=- catàleg vist 2017-05-18

Internal Description
Number of texts in volume: 3
Specific witness ID no. 1 BITECA cnum 699
Location in volume ff. 1-106v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1509
Francesc Eiximenis. Saltiri laudatori
Language català
Date escrit 1404
Incipits & explicits in MS tit.: [ 1] Comence lo prolech que feu en Guillem fontana quant torna lo present libre de lati en romanç
prol. tr.: A6 la molt honorable e molt sauia madona Agnes … [ 2v] … los retribuescha en aquest mon per graçia e en laltre per gloria Amen
tit.: Comence lo prolech del present libre dirigit per maestre ffrancesch Eximeniç al molt Reuerent en berenger bisbe de Taracona
prol.: A3l molt Reuerent pare en Christ Senyor en berenguer per la gracia de deu Bisbe de Taraçona frare ffrancesch eximeniz del horde dels frares menors … [ 3v] … E primerament es demanat aci graçia de loar nostre senyor Deu tot empachament remogut e fora gitat
rubr.: Comença doncs la dita lahor de nostre senyor deu en la forma seguent
rubr.: En aquest primer psalm es demanat que sia donada gracia al peccador migancant la qual hage lo cors abil e dispost en loar nostre senyor deu en les excellencies daual scrites
text: C3reador de totes coses qui est deu tot poderos … [ 106v] … posseissen aquella permetits quels teus enemichs escampassen la tua sanch molt preçiosa
Specific witness ID no. 2 BITECA cnum 11681
Location in volume ff. 106v-128
Uniform Title IDno, Author and Title texid 11108
Francesc Eiximenis. Salms
Language català
Date escrit 1409 ad quem
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 106v] Aquests psalms quis seguexen son estats trets de vn petit libre que feu aquell matex maestre qui feu lo libre precedent son de gran illuminacio a la anima qui deuotament en aquells vol legir e contemplar
text: O3 E quant es digne de reprensio o e quant es criminos … [ 128] … Per tal que clarament puxa veure ma dapnacio e proueir a aquella per dignes fruyts de penitençia
Associated Persons Atribució autoria: Guillem Fontana, copista ( (Nota als folis 1 i 2 de guardes: “Autor Guillem Fontana”))
Specific witness ID no. 3 BITECA cnum 2171
Location in volume ff. 128-132v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2536
Guillem Fontana. O ànima mia: Gran compassió he de tu
Language català
Date escrit 1416
Incipits & explicits in MS text: [ 128] O anima mia. Gran compassio he de tu … [ 133v] … e en la sdevenidora per gloria. Amen
References (most recent first) Editat a: Wittlin (1987-88), “Un centenar de oraciones del Psalterium (alias laudatorium) de Francesc Eiximenis traducidas al catalán por Guillem Fontana en 1416, con una oración original”, Boletín de la Real Academia de Buenas Letras de Barcelona 186-90
Record Status Created 1990-09-15
Updated 2017-10-06