Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 1496
Authors Desconegut
Titles Obra de la Sacratíssima Concepció
Date / Place editat València [?] 1486-12-08
Language català
Text Type: Prosa
Associated Persons Editor: Ferran Dieç, poeta
References (most recent first) Tractat en: Riquer et al. (1984), Història de la literatura catalana 3:377-8
Subject MARIOLOGIA
Number of Witnesses 1
ID no. of Witness 1 cnum 647
City, library, collection & call number Barcelona: CRAI. Biblioteca de Reserva, Inc. 263 (BITECA manid 1452)
Imprint València: Lambert Palmart, 1487-04-14
Location in witness ff. a ij - [i viij]v
Title(s) Desconegut, Obra de la Sacratíssima Concepció, editat 1486-12-08
Incipit & Explicits rubr.: [ a ij] Comença la obra dela sacratissima conceptio dela intemerada mare de deu examinada e dignament approuada per molts mestres en sacra theologia / diuulgada e publicada en la insigne ciutat de valentia dins la casa dela loable confraria de ella gloriosa senyora nostra. En lo any de nostre senyor deu jesu crist fill seu .mil.cccc.lxxxvj. jorn dela sua purissima conceptio. A instantia del noble mossen Ferrando dieç preuere affectat seruidor de sa majestat. per qui foren donades quatre joyes segons se mostra per qu
text: Lobrer etern fundant natura humana | Feu la semblant alaltaymatge sua | Que fos senyor en tot lo que li mana … [ [i vij]v] … Romp de crims / la cadena quem ligua | Perque libert / del mal que tants inferna | guanye per vos / gloria sempiterna
rubr.: Oratio guillermi raymundi centelles
text: Meretur huius loci sacra religio verborum commendationem conscripti patres ne illotis ut ita dixerim manibus tante regine laudes … [ [i viij]] … Virgine aplicent et tante regine culmen usque ad nubes extollant inter quos et ego adolescens hos versus concinam auxilium musarum primum inuocans. Pandite queso elicone dee cantusquem mouete tecum
rubr.: exhoratcio de benivolencia
text: Segons posa lo glorios sent johan euangelista / que moltes e altres diuerses obres … [ [i viiij]v] … E perque axi pales sia als legidors com als dictadors me sotascrich ab mon nom propri de ma promta offer[..] Del tot vostre Ferrando dieç preuere
colofó: A laor e honor dela purissima conceptio dela verge maria E a instantia del noble mossen Ferrando dieç preuere: foren empremtades e acabades les presents obres per lambert palmart alemany en la insigne ciutat de valentia En lany dela natiuitat de nostre senyor deu mil cccc.lxxxvij. a .xiiij. dies dabril. vespra de pasqua de resurrectio
Note textos en català, llatí i italià
Record Status Created 1990-09-15
Updated 2011-11-03