Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 1496
City and Library Madrid Biblioteca Nacional de España
Collection: Call number MSS/4286 | Antic 4286 | Antic P.119
Copied Barcelona [?]: Guillem Fontana [?] (Wittlin), 1416 a quo - 1425 [?] (datació de l'obra i filigranes, que són força antigues en la documentació)

External description
Writing surface Paper i pergamí (bifoli ext. i int. de perg.)
Format 4t
Leaf Analysis ff.: 156 (= III + 148 + 2s/n + III)
Collation 1-1212 136
Page Layout 20 línies (f. 1r)
Size pàgina 217 × 147 mm
caixa 145 × 100 mm (f. 1r)
Hand gòtica rodona
Watermark muntanya de tres cims dins d'un cercle amb antena i creu (als ff. 88, 93) (semblant a Briquet 11852, Dijon: 1376, Bruswick: 1415;)
arc amb sageta (als ff. 3-70, 135-[149]) (semblant a Briquet 799, Paris: 1406 i a Torí el 1410/11)
flor de cinc lòbuls, sobrepujada de creu (als ff. 74-83, 98-107, 122-131) (semblant a Briquet 6383, Siena: 1410, Països Baixos: entre 1411-1416 i Pistoia: 1415)
Pictorial elements Caplletres: i inicials en vermell
Rúbriques en vermell
Other features Justificació: a punta de plom
Ús de la primera línia de la pauta: en blanc o trepitjada
Perforacions: quatre perforacions rodones sobre les línies verticals de justificació, situades fora de la caixa
Reclams: centrats horitzontals al peu
Signatures: restes de signatures de quadern alfanumèriques en vermell
Binding holandesa, del s. XVIII, llom de pell. Guardes en blanc, tant les modernes que són de l'època de la relligadura, com les antigues
References (most recent first) Catalogat a: Puig i Oliver et al. (2012), Catàleg dels manuscrits de les obres de Francesc Eiximenis, OFM, conservats en biblioteques públiques. Volum I: descripció dels manuscrits 685-9 , n. 130
Descrit per: Puig i Oliver (2009), Inspecció personal
Facsímil: Microfilm del ms. 4286 de la BNM. Psaltiri d'Eiximenis (1992)
Descrit per: Sabaté (2001), Inspecció personal
Descrit per: Avenoza (1991-93), Inspecció personal
Tractat a: Wittlin (1987-88), “Un centenar de oraciones del Psalterium (alias laudatorium) de Francesc Eiximenis traducidas al catalán por Guillem Fontana en 1416, con una oración original”, Boletín de la Real Academia de Buenas Letras de Barcelona 178 , n. Ms. A
Catalogat a: Castro (1973), Manuscritos franciscanos de la Biblioteca Nacional de Madrid 296-8
Catalogat a: Inventario general de manuscritos de la Biblioteca Nacional (1953-95) 10:323
Tractat a: Martí de Barcelona (1933), “Notes descriptives de manuscrits franciscans de la Biblioteca Nacional de Madrid”, Estudis Franciscans 370 , n. 4286
Catalogat a: Domínguez Bordona (1931), Catálogo de los manuscritos catalanes de la Biblioteca Nacional 53-4 , n. 4286
Tractat a: Massó Torrents (1909-10), “Les obres de Fra Francesc Eiximeniç (1340?-1409?). Essaig d'una bibliografia”, Anuari de l'Institut d'Estudis Catalans 88 i 90 , n. 182 i 190 (Ms. A)
Internet http://bdh-rd.bne.es/viewer.vm?id=0000100510&page=1 vist 2014-08-06

Internal Description
Number of texts in volume: 3
Specific witness ID no. 1 BITECA cnum 698
Location in volume ff. 1-113
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1509
Francesc Eiximenis. Saltiri laudatori
Language català
Date escrit 1404
Incipits & explicits in MS prol. tr.: [ 1] A la molt honorabla e molt sauja madona agnes muller quondam del molt honorable e de gran saujea mossen ramon çauall … [ 2] … e en laltre per gloria amen
prol.: Comensa lo prolech del present libra. Al molt reuerent pare en Christ e senyor … [ 3] … tot empatxament remogut e foragitat
rubr.: Comença donchs la dita lahor de nostre senyor deu en la forma seguent
tit.: En aquest primer psalm es demanat que sia donade gracia al pecador … enles excellencies deual scrites
text: C3reador de totes coses qui es deu tot poderos … [ 113] … quels teus enemjchs escampassen habundantment la tua sanch preciosa
Specific witness ID no. 2 BITECA cnum 11682
Location in volume ff. 114-141v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 11108
Francesc Eiximenis. Salms
Language català
Date escrit 1409 ad quem
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 114] Aquests psalms quis seguexen son estats trets de vn petit libre que feu aquell mateix maestra qui feu lo precedent son de gran illuminacio ala anima deuotament en aquells vol legir e contemplar
text: O3 e quant es digne de reprensio o e quant es crimjnos o quant es scelecat pecador … [ 141v] … e prouehir a aquella per dignes fruyts de penjtencia
Specific witness ID no. 3 BITECA cnum 1778
Location in volume ff. 142-148
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2536
Guillem Fontana. O ànima mia: Gran compassió he de tu
Language català
Date escrit 1416
Incipits & explicits in MS text: [ 142] O anjma mja gran compassio he de tu … [ 148] … la qual me puxa acostar atu en la present uja per gracia e en lesdeuenidora per gloria Amen
Record Status Created 1990-09-15
Updated 2014-08-06