Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 1494
City and Library València Archivo-Biblioteca Histórica Catedralicio
Collection: Call number Ms. 40 | Antic CCXC
Title of volume LO CHRISTIA | DE | EXIMENEZ | M. S. ( al teixell vermell decorat en daurats, en lletres daurades)
Copied 1491 - 1500

External description
Writing surface Paper i pergamí
Format Foli gran
Leaf Analysis ff.: IV + i-cclxxviiij + VII
Collation a12 b-g14 h20 j18 k-n20 o-q22
Page Layout 2 columnes
44 línies (f. vi)
Size pàgina 407 × 290 mm (f. vi)
caixa 253 × 176 mm
columna 253 × 77 mm
Hand semigòtica diverses mans del s. XV
Watermark tisores obertes (quart full de guarda anterior;)
tisores obertes amb un signe entre les fulles (f. cxxxxviiij,) (semblants a BUV Inc. 9(1 (BITECA COPID 1262, de l'any 1482), però amb el signe a l'inrevés, proper a Briquet 3698 doc. Genova 1459;)
carro de dues rodes, amb els radis en creu (guardes del final i a l'interior del volum, per exemple, f. clxxvij,) (semblant per les mides a Briquet 3528 doc. Perpignan 1429, no se'n localitza cap d'idèntic als repertoris;)
lletra “M” amb antena i creu (ff. ccx ant. i posteriors, quadern “o”,) (semblant a Briquet 8349 doc. a Colle el 1427)
Pictorial elements Caplletres: primeres dues inicials embotides en blau i vermell, amb decoració afiligranada en lila; la resta, més menudes, alternen blau i vermell amb decoració afiligranada en el color de contrast. Al f. xiij, on comença el text, hi ha una gran caplletra de dotze unitats de pauta que romangué inacabada
Rúbriques en vermell
Calderons alternen blau i vermell
Tocs de color algunes lletres de color safrà
Altres: primeres lletres de cada capítol en gòtica fracta de mida més gran
Other features Justificació: a punta seca
Pautat: amb línies de guia per als renglons en una part del volum, que semblen a punta de plom o carbó
Ús de la primera línia de la pauta: sí
Perforacions: menudes, situades prop dels marges, senyalen totes les línies bàsiques de justificació, es veuen més clarament les del marge inferior, les del marge dret no es veuen
Reclams: horitzontals al peu de la segona columna
Signatures: restes de signatures de quadern alfanumèriques
Condition en molt bon estat de conservació. Foliació original en xifres romanes, en la mateixa tinta del text a l'angle superior extern; no hi ha foliació moderna. Errades a la foliació: hi ha un foli sense numerar entre els lxxvii y lxxviii. Els folis de guarda són en blanc; també va romandre en blanc el f. xii de pergamí. Al quadern “q” (11/11) sense reclam, acaba l'obra i queda un petit espai en blanc al verso de la segona columna. La tinta traspassa en part els folis i en alguns punts ha foradat el paper. Algunes taques d'humitat i fongs als marges, que no afecten el text
Binding antiga, en pell de camussa sobre taula, té sis nervis, es troba un xic deteriorada pel desgast i amb alguns forats de corcs; al peu del llom etiqueta moderna amb la signatura actual. En un tros en forma de rombe posat en horitzontal, sota el teixell, també de pell vermella i amb daurats, “I”, que correspon a la indicació del primer volum
Associated MSS, editions, and specific copies of editions manid 1505 MS: València: Catedral, Ms. 41. 1401 - 1440 [?]. Francesc Eiximenis, Segon del Crestià, escrit 1381 a quo.
References (most recent first) Catalogat a: Puig i Oliver et al. (2012), Catàleg dels manuscrits de les obres de Francesc Eiximenis, OFM, conservats en biblioteques públiques. Volum I: descripció dels manuscrits 48-53 , n. 5
Descrit per: Avenoza (2007), Inspecció personal
Tractat a: Massó Torrents (1991), “Les obres de Fra Francesc Eximenis (1340?-1409?). Essaig d’una bibliografia”, Studia bibliographica 50-2 , n. 5 (Ms. E)
Catalogat a: Olmos y Canalda et al. (1943), Códices de la Catedral de Valencia. Segunda edición, refundida y notablemente aumentada 40-2 , n. 40
Catalogat a: Massó Torrents (1903-06), “Manuscrits catalans de València”, Revista de Bibliografia Catalana 3: 46-50 , n. I
Note nombroses anotacions marginals de lectura
Internet http://www.biteca.net/filigrana/204carros/067024.html filigrana carro vist 2014-01-08

Internal Description
Number of texts in volume: 1
Specific witness ID no. 1 BITECA cnum 696
Location in volume ff. ira-cclxxviiijvb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1507
Francesc Eiximenis. Primer del Crestià
Language català
Date escrit 1379 - 1381
Title(s) in witness lo primer del Cristia
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 1ra] E5N nom del saluador nostre ihesu christ Comencen les Rubriques sobre lo prolech en lo libre appellat. lo primer del Cristia, lo qual prolech conte .v. Capitols contenents ço que ensenyen les seguents rubriques
índex: L4o primer capitol conte lo preambol a tot lo libre Cristia … Lo quint Capitol posa summariament ço que lo primer libre de aquest volum conte
tit.: Capitol primer del preambol a tot lo libre Cristia
prol.: I5hesu christ fill natural de nostre senyor deu lo pare principi fontal de tota creatura … [ iiijrb] … se seguescha lo compte dels capitols del comencament per ordre fins ala fi del libre per la manera ordenada en la taula tantost seguent
tit.: Començen les Rubriques del present libre appellat lo primer del Cristia. Comenca la primera part del dit libre
índex: C3apitol primer quin es lo principal fonament e primer dela sancta religio … [ xivb] … Deles quals sera tot lo segon libre. Finida es la Rubrica de tot lo present libre appellat lo primer del Cristia. En lo qual libre sera tractat. Ques es religio christiana E con e de qui fo son començament e son esser. E qujnes son ses gracies e altes dignitats
tit.: [ xiijra] Comença la primera part del libre prjmer appellat christia en la qual es tractat e ensenyat que es christiana religio donant son fonament per que fon ordenada E de hon es exida radicalment e deuallada
tit.: Capitol primer quin es lo principal fonament e primer de la sancta religio Cristiana
text: [ xiijra] C12ristiana religio per fonament principal de la sua crehença si posa e creu fermament e segurament confessa que es vn sol ver e natural deu … [ cclxxviiijvb] … Axi que sit vols mjgançant la sua gracia mill temps no cauras en temptacio
nota: Açi feneix lo damunt dit libre appellat lo primer del christia enlo qual es tractat que es religio christiana E com e de qui ha son començament e son esser E qujnes son ses grans e altes dignjtats. | E comença apres tantost lo segon libre enlo qual sera tractat com lom christia per diuerssos imatges detemptacions cau dela dignjtat de christianjsme e dels dons aell dats e vençut per temptacio
colofó: ffinjto libro sit laus et gloria christo. Quj scripsit scribat semper com [sic] domjno viuat. Amen. S. Katerjna ora pro me ad dominum ihesum christum sponsum tuum. Amen.
Record Status Created 1990-09-15
Updated 2014-01-08