Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 1490
City and Library San Lorenzo de El Escorial Real Biblioteca del Monasterio de El Escorial
Collection: Call number T.I.11 | Antic 20.4
Copied 1401 - 1425

External description
Writing surface Pergamí
Format Foli
Leaf Analysis ff.: 289 (= III + 1-62 + 62 bis + 63-283 + II)
Collation 11/4 2-248 255/4 26-358 366
Page Layout 44 línies (f. 8)
Size pàgina 357 × 255 mm (f. 8)
caixa 217 × 132 mm
Hand gòtica de forma
Pictorial elements Rúbriques en vermell
Calderons alternen blau i vermell
Caplletres: alternen blau i vermell, amb decoració afiligranada molt delicada en el color de contrast -n'hi ha de diverses mides-
Il·lustracions el f. 7 està totalment decorat amb una orla amb motius animals, vegetals i amb figures fantàstiques, en or i colors, la caplletra historiada medeix 62 x 69 mm i representa a Crist, dempeus sobre el globus del món en, beneint els infants que són dins d'una font baptismal, envoltat de capellans i a la seva dreta, agenollats, diversos monjos
Other features Justificació: a punta de plom, amb la primera línia en blanc i línies de guia per als renglons
Perforacions: restes de dues perforacions al peu del full, a frec del tall
Reclams: centrats i decorats
Signatures: restes de signatures alfanumèriques i marques al verso, visibles a la segona part del quadern
Condition dos folis del pròleg i part de la taula s'han perdut, cosa per la qual el primer quadern té només un foli a la primera part del plec i quatre a la segona. Trobem un foli sense numerar entre els ff. 62 i 63 que anomenem 62 bis. Al quadern 25è hi manca un foli a la segona part, però el text sembla seguir bé. Els folis de guardes inicials i finals són de paper de l'època de la relligadura
Binding del Monestir, s. XVIII, en pell vermella
Previous owners (oldest first) Jerónimo Zurita y de Castro, Mestre racional de Saragossa [1571] [?] (Puig i Oliver)
Gaspar Guzmán de Olivares, 3r. Conde de Olivares 20-4 1645 ad quem
References (most recent first) Catalogat a: Puig i Oliver et al. (2012), Catàleg dels manuscrits de les obres de Francesc Eiximenis, OFM, conservats en biblioteques públiques. Volum I: descripció dels manuscrits 34-41 , n. 2
Descrit per: Avenoza (2001), Inspecció personal
Catalogat a: Zarco Cuevas (1932), Catálogo de los manuscritos catalanes, gallegos y portugueses de la Biblioteca de El Escorial lam. VII i 78-79
Catalogat a: Castañeda y Alcover (1916), Catálogo de los manuscritos lemosines o de autores valencianos o que hacen relación a Valencia que se conservan en la Real Biblioteca de El Escorial , n. 22
Tractat a: Massó Torrents (1909-10), “Les obres de Fra Francesc Eiximeniç (1340?-1409?). Essaig d'una bibliografia”, Anuari de l'Institut d'Estudis Catalans 10 , n. 2 (Ms. B)
Note algunes notes marginals: Fol 2v, 88v, 163r, 164r, 173v, 186r, 223v

Internal Description
Number of texts in volume: 1
Specific witness ID no. 1 BITECA cnum 692
Location in volume ff. 1-283
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1507
Francesc Eiximenis. Primer del Crestià
Language català
Date escrit 1379 - 1381
Incipits & explicits in MS prol.: [ 1] En nom del nostro Saluador ihesu christ Comença lo prolech en lo libre apellat Chrestia. lo qual prolech conten .v. capitols segons que appar en les rubriques seguents
índex: Lo primer capitol conte … ço que lo primer daquest uolum conte
prol.: I23HESUXPRIST fill natural de nostre Senyor deus lo pare … [ 1v] … empero molt dela misericordia del fill
índex: [ 2] mal finalment R2reprehencio contra aquells qui dien … [ 6] … qui li son dades en aquest mon deles quals sera tot lo segon libre
tit.: [ 7] L4o primer capitol qui posa quin es lo principal fundament e primer dela sancta religio christiana
text: C12RESTIANA REligio per fundament principal dela sua crehença posa e creu fermament e segurament confessa que es un sol uer … [ 283] … poras hauer finalment uictoria axi que sit uols migençant la sua gracia nulltemps no cauras en temptacio
epíleg: A2ci feneix lo primer libre del demunt dit libre apellat christia en lo qual es tractat que es religio christiana e com e de qui ha son començament e son esser e quines son ses grans e altes dignitats. E comença tantost apres lo segon libre en lo qual sera tractata com lom christia per diuersos linatges de temptacions cau dela dignitat de christianisme e dels dons a ell dats e uençut per temptacio
Condition fragment
Note pròleg i taula incomplets
Record Status Created 1990-09-15
Updated 2016-01-26