Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 1489
City and Library Barcelona Ateneu Barcelonès
Collection: Call number IV | Antic No 2412; Arm. S-53; Est. IV-17; 817. 3-4 N Exi
Title of volume F. Eximenis | Libre | dels | Angels ( al teixell de pell vermella, en lletres daurades)
Copied Francischus Vaufredi, 1418 - 1525
Banyoles [?] (Puig i Oliver et al. 2012): 1418 - 1429 (part més antiga)

External description
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: II + cxxiiii + II
Collation 1-814 98/5 (Puig i Oliver et al. (2012))
Page Layout 2 columnes
Size pàgina 278 × 210 mm
relligadura 285 × 215 mm
Hand bastarda antiga del s. XV (copià el manuscrit)
humanística cursiva de finals del segle XV o principis del XVI, dues mans (la primera va escriure els ff. ii-vi, ix-xiii, xx-xxi, xcviiii, cxii-cxiibis, cxiiii-cxv, la segona els ff. xv, xxviii, lxxxv)
Watermark muntanya de tres cims encerclada i somada de creu (als ff. i, vii, xvii-xix, xxii-xxvii, xxxi-lxxxiiii, lxxxviii, xcvi-xcviii) (semblant a Briquet 11852, Dijon: ca. 1376, C)
muntanya de tres cims somada de creu (als ff. xci-xciiii, cxvi, cxxii) (semblant a Briquet 11689, Florència: 1411-1421)
muntanya somada de tija i estrella de dos traços (als ff. cii-cxi, cxviiii, cxxii) (semblant a Briquet 11750, Perpinyà: 1418)
muntanya de tres cims encerclada (als ff. [ii]-vi, x-xii, xxi, xcviiii, cxii, cxv) (semblant a Briquet 11931, Pisa: 1479)
Pictorial elements Caplletres: senzilles de tres unitats de pautat, alternant en vermell i blau, algunes amb decoració afiligranada en el color de contrast. Primera inicial embotida, de tretze unitats de pauta, en el f. 118 de deu UP i en el f. 189 de nou UP
Rúbriques en vermell
Calderons en vermell
Tocs de color tocs de vermell en algunes majúscules
Other features Justificació: a mina de plom
Condition exemplar restaurat, afectat per la humitat i amb uns pocs forats de corcs, dues mans del s. XVI han completat els folis que mancaven: ii-v, ix-xiii, xv, xx-xxi, xxviii, lxxxv, xcviiii, cxii, cxi bis, cxiii, cxv. En alguns folis l’escriptura s’ha esvaït, especialment en el marge interior, dificultant la lectura. Conté doble foliació: una d’antiga en xifres romanes que numera tot el volum, i una altra de moderna, a llapis, en xifres aràbigues que va del f. 1 al 42 (ff. xv-lvi)
Binding del s. XX, en pergamí groc sobre cartó, amb les contratapes recobertes de paper d'aigües. Talls daurats. En mal estat per la humitat
History of volume Adquirit 1899-12-02
Previous owners (oldest first) Miquel Victorià Amer, poeta 1899
References (most recent first) Catalogat a: Puig i Oliver et al. (2012), Catàleg dels manuscrits de les obres de Francesc Eiximenis, OFM, conservats en biblioteques públiques. Volum I: descripció dels manuscrits 335-8 , n. 55
Descrit per: Soriano (2010), Inspecció personal
Descrit per: Puig i Oliver (2009), Inspecció personal
Catalogat a: Massó Torrents (1901), “Manuscrits de la Biblioteca de l’Ateneu Barcelonés”, Revista de Bibliografia Catalana 66-8
Tractat a: Massó Torrents (1909-10), “Les obres de Fra Francesc Eiximeniç (1340?-1409?). Essaig d'una bibliografia”, Anuari de l'Institut d'Estudis Catalans 37 , n. 67 (Ms. T)
Note al final del text, d'una altra mà: “A xxviiiio de noyembra la vespra de sentendreu lany Mo ccccxviiij, se despobla la vila de banyoles per ffra G. de Pau abat del dit loch” (Guillem de Pau fou abat entre 1409 i 1443). Diverses anotacions i correccions marginals

Internal Description
Number of texts in volume: 1
Specific witness ID no. 1 BITECA cnum 691
Location in volume ff. 1-123v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1506
Francesc Eiximenis. Llibre dels àngels
Language català
Date escrit 1392
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 1] Primerament posa Curt E en general la altesa dela angelical natura
text: A13ngelical natura es tan alta … [ 123v] … sie ab vos tostemps Jhesuchrist per la sua clemencia amen
colofó: Finito libro sit laus gloria Christo Amen. Franciscus vanfredi vocatur qui scripsit benedicatur. Amen
References (most recent first) Massó Torrents (1991), “Les obres de Fra Francesc Eximenis (1340?-1409?). Essaig d’una bibliografia”, Studia bibliographica 85 , n. T
Record Status Created 1990-09-15
Updated 2013-12-03