Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 1488
City and Library Barcelona Biblioteca de Catalunya
Collection: Call number 11-VII-6
Imprint Barcelona: Pere Miquel, 1494-09-04

External description
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: 162 (= IV + 1-6 + 1-148 + IV)
Collation a-c8 d10 e-s8 t4
Page Layout 2 columnes
38 línies (f. iira)
Size pàgina 280 × 207 mm (f. ii)
caixa 196 × 135 mm
columna 196 × 64 mm (f. iira)
Font gòtica
Pictorial elements Altres: portada amb un gravat al verso que representa sant Miquel amb una creu i una bandera en una mà i en l'altra una espasa, dempeus sobre els seus enemics; tot el motiu és dins d'una orla; al foli signat “a” (primer del text) hi ha les armes dels Reis Catòlics, dins d'una orla; inicials de capítol decorades, minúscules en alguns espais blancs per a les caplletres i al final del volum es troba l'escut de l'impressor
Condition els folis preliminars van sense foliar i contenen la portada i la taula; errades a les signatures: ii c (per c ii), d iiij (per d v), d v (per d vj), l v (per K v), r iij en blanc; errades a la foliació: iii (per iv), xvi (per xvii), xxiiii (per xxv), xxv (per xxvi), xxvi (per xxvii), xxvi (per xxviii), salta el xxxxiii, xxxxvi (per xxxxvii), salta del cvi al cix, cxii-cxi-cxi-cxiii, cxxix (per cxxxix), en el f. cxxx algú ha afegit a tinta daurada viiij; a partir del f. c, aproximadament, l'última xifra de molts folis està esborrada
Binding pergamí dur sobre cartó amb un filet daurat emmarcant els marges de les dues cobertes i els espais entre els cinc nervis. A la coberta posterior, al centre, rombe en daurat amb el lema d'esquerra a dreta: “REMEMBRALO PASSAT | ORDONA LO PRESENT | PROVEHEIX AL | ESDEVENIDOR”, a dins, tres escuts amb una palmera al mig, a sota, un llibre obert amb el lema: “NO | GUARDES | A | QUANTS || PLAUS | MAS | A| QUALS”, i, de l'angle superior, sobresurt un cap de perfil amb elm. A l'interior de les cobertes, senefa en daurat, de motius vegetals, reseguint els marges. Enganxat a les cobertes i a les guardes, paper d'aigües blanc (color predominant), verd i gris
Previous owners (oldest first) Francischi Staperi (nota ratllada a la portada: "sum francischi staperi")
Pau Bonamich (nota a la portada)
Marià Aguiló i Fuster, poeta (ex-libris)
References (most recent first) Vist per: Rovira Cerdà (2007), Inspecció personal
Vist per: Marnierre (2001), Inspecció personal
Vist per: Beltran i Pepió (1995), Inspecció personal
Tractat a: Bohigas et al. (1976), Exposició commemorativa del V centenari de la impremta. El llibre incunable als Països Catalans 60 , n. 41
Catalogat a: Guía de la Biblioteca Central de la Diputación Provincial de Barcelona (1959) 258 , n. I-102
Tractat a: Vindel (1945-51), El arte tipográfico en España durante el siglo XV 1:159 , n. 95
Catalogat a: Aguiló (1923-27), Catálogo de obras en lengua catalana impresas desde 1474 hasta 1860 222-3 , n. 429
Tractat a: Massó Torrents (1909-10), “Les obres de Fra Francesc Eiximeniç (1340?-1409?). Essaig d'una bibliografia”, Anuari de l'Institut d'Estudis Catalans 38-9 , n. 72
Tractat a: Haebler (1903-17), Bibliografía ibérica del siglo XV 343 , n. 705
Internet http://mdc.cbuc.cat/cdm/ref/collection/incunableBC/id/11712 reproducció digital vist 2017-05-29
http://cataleg.bnc.cat/record=b1799294~S13*cat catàleg vist 2017-05-29

Internal Description
Number of texts in volume: 1
Specific witness ID no. 1 BITECA cnum 690
Location in volume ff. i-v prel. + Ira-cxxxxvb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1506
Francesc Eiximenis. Llibre dels àngels
Language català
Date escrit 1392
Title(s) in witness Libre dels angels
Incipits & explicits in MS rubr.: [ i prel.] Ab lo nom de nostre senyor deu E dela Gloriosa Verge madona sancta maria comensen asi les rubriques o capitols del libre appellat dels angels segons ques seguexen. Lo qual es compres tot en sinch tractats
índex: Libre primer tracta dels angels de lur altesa e natura excellent … [ v prel.] … Capitol. l. qui tracta lo present libre el sotsmet ala sancta sglesia romana. car. cxxxx. Asi fenex la taula. del present libre
rubr.: Capitol primer que proposa curt: e en general la altesa dela angelical natura
text: [ Ira] ANgelical natura es tan alta e tan marauellosa … [ cxxxxvb] … E ab aytant sia tostemps ab vosaltres: e ab mi Jesuchrist perla sua clemencia e pieta: quis tinga ensa guardia e protectio tostemps. Amen
colofó: A lahor de nostre senyor deu e dela gloriosissima verge maria mare sua fini la impressio del present libre dels angels per pere miquel enla elegant ciutat de barcelona a iiii. de setembre any de nostre senyor .M.cccclxxxxiiii.
Number of additional copies of edition 6
ID no. of additional copy of edition 1 BITECA copid 1319
City and Library Barcelona Arxiu de la Corona d'Aragó
Collection: Call number Incunable 12
External description
Previous owners (oldest first) Sant Cugat del Vallès: Biblioteca del Monestir de Sant Cugat del Vallès
References (most recent first) Arxiu de la Corona d'Aragó (1993), Catálogo de incunables , n. 12
Riera i Sans (1990), Inspecció personal
González Hurtebise (1920), Guía histórico-descriptiva del Archivo de la Corona de Aragón en Barcelona , n. 12?

ID no. of additional copy of edition 2 BITECA copid 1241
City and Library Barcelona Biblioteca de Catalunya
Collection: Call number 11-VII-38
External description
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis I + 5 prel. + i-cxxxx + I
Collation a-c8 d10 e-s8 t2
Page Layout 2 columnes (f. iirb)
Size pàgina 276 × 203 mm (f. iirb)
caixa 190 × 133 mm
columna 190 × 61 mm
Font gòtica
Pictorial elements caplletres inicials de la taula i del text de 10 UP, embotides, amb decoració vegetal; resta de caplletres de 4 UP, algunes amb decoració vegetal, altres sense gravar, amb lletres de guia; rúbriques de mida més gran. El f. a ir està emmarcat per una orla amb elements vegetals, ocells i un lleó; al verso del darrer foli, marca de l'impresor
Condition volum restaurat. L'angle superior dret dels folis de la taula i del darrer foli amb text estava trencat afectant al text, la resta de folis tenien els marges deteriorats però sense afectar al text. Foliació antiga en xifres romanes; mateixes errades a les signatures que l'exemplar principal; mateixes errades també de foliació excepte l'afegit al foli cxxx i el desgastament de la tinta
Binding antiga (segles XVII-XVIII), pergamí molt rígid que no permet obrir completament el volum. Es veuen uns forats, ara tapats, per on devien passar uns cordills per tancar el volum
References (most recent first) Rovira Cerdà (2007), Inspecció personal
Internet http://mdc.cbuc.cat/cdm/ref/collection/incunableBC/id/11712 reproducció digital vist 2017-05-29
http://cataleg.bnc.cat/record=b1799294~S13*cat catàleg vist 2017-05-29

ID no. of additional copy of edition 3 BITECA copid 1464
City and Library Madrid Biblioteca de Palacio
Collection: Call number I/206
Title(s) in copy XIMENEZ | ANGELICA | NATURA ( al teixell)
External description
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: 158 (= II + 1-5 + 150 + I)
ff.: 1-5 + i-cxxxx (fol. antiga)
Collation [1]6 a-c8 d10 e-s8 t4
Page Layout 2 columnes
Size pàgina 263 × 186 mm (f. ii)
Font gòtica
Watermark animal de mal veure
Pictorial elements caplletres gravades de quatre unitats de pauta; llevat de la de la portada, que n'ocupa deu, en manquen algunes; tot i que li manca el gravat amb sant Miquel, té una portada amb orles decorades amb motius florals i amb ocells
State li manca la portada amb el gravat
Condition errades en les signatures del quadern “d” i nombrosos problemes amb la foliació; li manquen els ff. iv, xvii, xxxiii-xxxiiii, xxxviii, xxxxiii, lxvii-lxviiii, lxxviii, ccvii-cviii i l; es repeteixen els iii, xvi, xxiiii, xxvi, xxxv, xxxxv-xxxxvi i cxi i es passa del lxxi al lxxxx
Binding moderna, pell sobre cartó amb sanefa daurada amb motius geomètrics
Previous owners (oldest first) Vilar (al segon foli de guardas es llegeixen diverses notes de posseïdor, la primera: “Vilar”)
Juan Francesch de Ayala (D.) (al segon foli de guardes: “De Don Juan Francesch de Ayala”)
Francesc Jeroni Sanxo (Fra) (al segon foli de guardes: “Fra Françisçi Hieronymi Sanxo equitis Sang[…]”, nota que no es pot acabar de llegir car al restaurar s'hi va enganxar una banda de paper que cobreix el final de l'anotació)
Antonio Pascual de Borbón y Sajonia, Infante D. (segell)
Madrid: Biblioteca de las Cortes 1874 a. (segell al f. 2 de guardes: “inventario de las cortes 1874”)
References (most recent first) Marnierre (2001), Inspecció personal
López Serrano et al. (1989), Catálogo de la Real Biblioteca, 10. Incunables 102 , n. 89
Note anotacions marginals manuscrites; al f. i una mà del s. XVIII ha copiat el nom dels autors que esmenta el llibre (en castellà) i una altra tradueix el títol: “Titulo de la obra: Angelical Natura…”

ID no. of additional copy of edition 4 BITECA copid 1207
City and Library Ripoll Biblioteca Lambert Mata. Ajuntament de Ripoll
Collection: Call number R. 171 | Antic s/n
Title(s) in copy F. Eiximenis ( al teixell, a tinta marró (modern))
Llibre dels Angels || 1494 ( al llom)
External description
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: V + xii-cxxxvj + IV
Collation b4-8 c8 d10 e1-2,4-5,7-8 f1-7 g2-7 h2-6 i3-6 k2-7 l2-7 m8 n1,3-6,8 o-r8 s1,3,6
Size pàgina 275 × 205 mm (f. xiii)
Font gòtica
Pictorial elements Altres: algunes caplletres gravades amb motius vegetals, d'altres manquen i estan assenyalades amb lletretes
Condition incomplet i acèfal (comença al f. xii); manquen molts folis (uns arrencats, d'altres esquinçats) alguns substituïts per folis de paper (no sempre situats on correspon); restaurat, d'alguns folis només romanien bocins i ara es troben encartats en folis complets; els darrers folis estan molt deteriorats. Errades de foliació: repeteix xxiiii, repeteix xxvi, salta xxxiii, xxxv (per xxxiv), xxxviiii (per 38), salta el xxxxiii, passa del xxxvj al xxxxv i torna a repetir la foliació, repeteix xxxvj, salta el l o el li (llacuna), errada al f. lviii (la llacuna no permet confirmar de quin tipus), passa del lxx al lxi i segueix a partir d'aquí, errada potser també al lxviii, salta del cvj al cix, duu la seqüència cxii-cxi-cxi-cxiii; errades a les signatures de quadern: les mateixes que l'exemplar principal excepte r iii que no està en blanc
Binding moderna, en pergamí sobre cartó. Folis de guarda moderns
History of volume Adquirit 1931
Previous owners (oldest first) Lluís Anguera (ex-libris manuscrit f. xii (primer del volum) "Est libris [M.]? Ludovici Anguera")
References (most recent first) Facsímil: Reproducció de diversos manuscrits de Ripoll Lambert Mata. Flos sanctorum (2008)
Descrit per: Avenoza (2008), Inspecció personal
Descrit per: Sabaté (2003), Inspecció personal
Descrit per: Avenoza (1997), Inspecció personal
Catalogat a: Estrader et al. (1989), Catàleg de la Biblioteca "Lambert Mata" de Ripoll 2 , n. 6
Note no tenia núm. de registre antic. Comença al cap. xvi del II tractat i acaba al cap. xxxxi del V tractat. Proves de ploma als ff. xxxiv-xxxii, etc. Al f. ci un dibuix amb la data de 1753; algunes manícules assenyalant passatges, per exemple al f. cxiii; algunes anotacions marginals que no sempre tenen a veure amb el text

ID no. of additional copy of edition 5 BITECA copid 1088
City and Library València Biblioteca Històrica [Universitària]
Collection: Call number Inc. 204 | Antic 92-4-26; R/280; R/506
Title(s) in copy TRACTAT | DELS | ANGELS ( gravat en daurat sobre el teixell)
External description
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: V + xxvi-cxxxx + IV (guardes de l'època de la relligadura)
Collation d4-9 e-s8 t4
Page Layout 2 columnes
Size pàgina 266 × 188 mm (f. xxvi)
Font gòtica
Pictorial elements Caplletres: espai en blanc per a caplletres, assenyalades amb lletres de guia
Condition manquen els tres primers quaderns i els ff. d1-d3 i d 10. Errades a la foliació diferents de les de l'exemplar principal: salta el 33, xxxv (per 34), salta el 43, duu la seqüència 46-45-47-46-49 (per 46-50), salta del 66 al 59, salta del 106 al 109 i duu la seqüència 112-111-111-113; no salta del 71 al 80 i el 109 va bé
Binding pasta espanyola, llom amb daurats, talls tintats de vermell i guardes de paper d'aigües
History of volume Adquirit per donaciço 1834-09-06 - 1835-05-24
Previous owners (oldest first) Onofre Soler i Rubió (Naixement Xàtiva 1779 ca.)
References (most recent first) Tractat a: Martos (2014), “Còpies manuscrites d’impresos renaixentistes a la Biblioteca Universitària de València: el llegat d’Onofre Soler i Rubio”, Caplletra 14
Tractat a: Casanova et al. (1988), “Les actualitzacions lingüístiques de l’Espill de ben viure (1559) realitzades en l’edició de 1827 per Onofre Soler”, Caplletra 148-9
Descrit per: Avenoza (2004), Inspecció personal
Catalogat a: Palanca Pons et al. (1981), Catálogo de los incunables de la Biblioteca Universitaria de Valencia 71 , n. 132

ID no. of additional copy of edition 6 BITECA copid 1089
City and Library Vic Arxiu i Biblioteca Episcopal
Collection: Call number BEV: Inc. 110 | Antic 55 Catàleg 101
External description
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: 88 (= V + 78 + V)
Size pàgina 287 × 207 mm (f. 53 ant.)
caixa 205 × 143 mm
columna 205 × 67 mm
Font gòtica
Pictorial elements caplletres gravades, decorades amb motius vegetals, hi manquen algunes
Condition còpia acèfala i incompleta; volum amb taques d'humitat, restaurat. Manquen els ff. a-c viii, d x, e-f viii, g i, g viii, h viii, k i, k iv-viii, r i-viii, s i-vi, t iii-iv. El primer foli del volum duu el núm. .lii., però aquesta foliació és errònia i no es pot seguir car hi ha molts números duplicats; també hi ha errades en la disposició de les signatures de quadern (l iv, l v, l vi, l vii, l i, l ii, l iii, l iv, l v, l vi, l vii)
Binding moderna, reaprofitant un pergamí vell
Previous owners (oldest first) Joan Bernils (apareix sovint com a possessor, p. e. al f. 83 ant. mod. 40)
References (most recent first) Soriano (2002), Inspecció personal
Altés i Aguiló et al. (2000), Catàleg dels incunables de la Biblioteca Episcopal de Vic 46 , n. 84
Massó Torrents (1909-10), “Les obres de Fra Francesc Eiximeniç (1340?-1409?). Essaig d'una bibliografia”, Anuari de l'Institut d'Estudis Catalans 72
Note nombroses proves de ploma, anotacions marginals de diverses mans; antiga signatura anotada a la coberta de pergamí

Record Status Created 1990-09-15
Updated 2024-05-01