Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 1485
City and Library Madrid Biblioteca Nacional de España
Collection: Call number MSS/73 | Antic 73 | Antic B.95 | Antic 15-2
Title of volume XIMENEZ | DE | ANGELES ( al teixell de pell, en lletres d'or)
Copied València: Antoni Mercet, 1431-03-27 (colofó)

External description
Writing surface Paper i pergamí (bifoli ext. i int. de perg.)
Format Foli
Leaf Analysis ff.: 330 (= II + 1-18 + 2 + 1-306 + II)
Collation 1-1420 1512/10 1624
Page Layout 2 columnes (ff. i-cccvi)
28 línies (f. 4)
Size pàgina 290 × 216 mm (f. 4) (Avenoza)
caixa 175 × 134 mm
columna 175 × 58 mm (f. 4ra)
columna 175 × 61 mm (f. 4rb)
Hand semigòtica
gòtica cursiva rodona descurada, del s. XIV-XV, d'una sola mà (Puig i Oliver)
Watermark escut gran en forma de rombe amb dos pals i corona (als ff. 19, f. 266, etc.,) (Valls Wat. 226, Barcelona: 1427)
estel dins d'un cercle amb antena i creu (al f. 125,) (semblant a Briquet 6068, Colle: 1427, Lucca: 1439-1440;)
muntanya de tres cims amb antena (al f. 265,) (semblant a Briquet 11675, Lausanne: 1364, Moreges: 1386;)
creu dins d'un òval coronada, sostinguda per dos animals alats, a sota, dos cercles amb les lletres “C” i “D” a la dreta i l'esquerra i “P” a sota (als folis de guardes)
Pictorial elements Caplletres: espai en blanc per a la inicial del pròleg, la primera del text és embotida en blau i vermell, amb decoració afiligranada en vermell (f. 2); la resta en vermell i blau fins al f. xxjr, a partir d'aquí espais en blanc per a les caplletres
Rúbriques en vermell
Tocs de color algunes majúscules safranades
Altres: alguns passatges subratllats en vermell
Other features Justificació: a tinta a la taula i al text a punta de plom (folis de paper) i amb una punta seca que s’ha embrutat una mica (a part dels folis de pergamí), amb línies de guia per als renglons
Ús de la primera línia de la pauta: sí
Perforacions: amb restes de perforacions rodones, en grups de dues juntes, molt a prop del tall, als extrems de les línies de justificació i també al peu, al centre de les columnes, no sempre visible
Reclams: horitzontals, centrats al marge inferior
Signatures: alfanumèriques, anomenen “a” el segon plec, que és on comença el text
Condition estat de conservació correcte, amb descosits i algun foli amb estrips petits, sense forats de corc; hi ha dos folis en blanc entre la taula i el text (ff. 19 i 20 prel.). Errades a la foliació: salta del cxx al cxxi, no folia el 264-265 (que segons Puig i Oliver formen un bifoli afegit). Alguns folis estan menjats als marges o tacats d'humitat; els divuit folis preliminars contenen la taula. Al quinzè quadern manquen els dos darrers folis de paper de la segona part, hi manca text car el f. 281vb acaba “e fahent lalta vida Entant que estech” i el f. 282ra comença: “fama enla dita ciutat iames tant sant Archabisbe no hauja hagut…”
Binding pasta del s. XVIII, amb daurats als entrenervis; talls vermells jaspiats. Es conserva dins d'una caixa. Els folis de guardes anteriors i posteriors són de paper més modern
References (most recent first) Facsímil: Biblioteca digital hispánica. Biblioteca Nacional de España (2013)
Catalogat a: Puig i Oliver et al. (2012), Catàleg dels manuscrits de les obres de Francesc Eiximenis, OFM, conservats en biblioteques públiques. Volum I: descripció dels manuscrits 344-8 , n. 57
Facsímil: Microfilm del ms. Res. 73 de la BNM. Llibre dels àngels d'Eiximenis (2000)
Descrit per: Avenoza (2002), Inspecció personal
Descrit per: Sabaté (2001), Inspecció personal
Descrit per: Martí (2000), Inspecció personal
Descrit per: Avenoza (1991-93), Inspecció personal
Catalogat a: Inventario general de manuscritos de la Biblioteca Nacional (1953-95) 1:64
Tractat a: Martí de Barcelona (1933), “Notes descriptives de manuscrits franciscans de la Biblioteca Nacional de Madrid”, Estudis Franciscans 342 , n. 73
Catalogat a: Domínguez Bordona (1931), Catálogo de los manuscritos catalanes de la Biblioteca Nacional 1:11-2 , n. 73
Tractat a: Massó Torrents (1909-10), “Les obres de Fra Francesc Eiximeniç (1340?-1409?). Essaig d'una bibliografia”, Anuari de l'Institut d'Estudis Catalans 34 , n. 56 (Ms. H)
Tractat a: Massó Torrents (1896), Manuscrits catalans de la Biblioteca Nacional de Madrid. Noticies per un catàleg raonat , n. XXVI
Note hi ha alguna anotació marginal breu (p. e. f. 206rb) i una d'extensa als ff. 245v-246, que afegeix el cap. .xj. oblidat en la transcripció del manuscrit; al f. 1 de guardes es va anotar: “Tiene 306 fol.”
Subject Manuscrit datat
Internet http://bdh-rd.bne.es/viewer.vm?id=0000013747&page=1 vist 2014-08-06
http://stel.ub.edu/biteca/filigranes/ca/007007.html# filigrana escut vist 2017-06-09

Internal Description
Number of texts in volume: 1
Specific witness ID no. 1 BITECA cnum 687
Location in volume ff. 1-18v prel. + 1ra-306va
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1506
Francesc Eiximenis. Llibre dels àngels
Language català
Date escrit 1392
Incipits & explicits in MS tit.: [ 1 prel.] Açi comença la taula del libre dels angels Compost per lo reuerent pare en christ patriarcha maestre ffrancesch Exjmenjz … a requesta e supplicacio del honorable mossen .P. dartes caualler e racional del molt alt senyor Rey don Johan darago lauors regnant
índex: [C]4Apitol primer Qui proposa curt hi en general la altea dela angelical natura … [ 18v] … Oracio a sent Gabriel. CCCiiije cartes
tit.: [ 1ra] Prolech. Açi comença lo libre dels angels … del molt alt senyor Rey don Johan darago lauors regnant
dedic.: [A]8l molt honorable e molt sauj caualler mossen Pere dartes … [ 2ra] … E terç tracta si defet ha al mon dendun angel
tit.: [ 2ra] Capitol primer … dela angelical natural [sic]
text: [ 2rb] A8ngelical natura es tan alta e tan marauellosa … [ 306va] … christum dominum meum
colofó: Iste liber fujt expletus per manus Anthonj merceti scriptoris ciujs valençie die Mercurij Vicesima Septima mensis Marçij anno Mo .ccccxxxjo
Record Status Created 1990-09-15
Updated 2017-06-09