Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of Reference BITECA bibid 1484
Format llibre. ref. sec.. imprés
Title Gran Enciclopèdia catalana
Place / Publisher Barcelona: Fundació Enciclopèdia Catalana
Date / Location 2a. ed. 1988:
Volumes 26
Held by Barcelona: Biblioteca de treball S-03=499 Gra
Barcelona: Universitat de Barcelona (CRAI Biblioteca de Fons Antic) S-03=499 Gra
Source of Data for Works texid 1311 Desconegut, Termes de la vegueria de Barcelona i del Vallès, escrit 1301 [?] - 1400 [?]
texid 3239 Francesc Ferrer, Haveu lexat ut, re, mi, fa, sol, lla, escrit 1458 - 1461 ad quem
texid 1896 Manuel Dies de Calataiud, Baró d'Andilla, Tractat de les mules, escrit 1430 ca. - 1450
texid 3540 Valescus de Taranta, Tractat de l'epidèmia e de pestilència (tr. Joan Vilar), traduït 1475 a quo
Source of Data for MSS, Editions, or Copies manid 1136 MS: Catania: Universitaria (Biblioteca Ventimiliana), Vent. 6. València[?]:, 1401 - 1410. Ramon Muntaner, Crònica, escrit 1325 - 1328.
manid 2798 MS: València: Arxiu Històric Municipal, caja 4 núm. 8. Sant Mateu: Bernat de Bonastre, 1370-02-20. Pere d'Aragó IV, Rei de Corona d'Aragó, Constitucions, capítols i actes de cort (Sant Mateu-València), celebració 1370 - 1371.
Source of Data for Persons bioid 1011 Alexandre VI, Papa [1492-08-11 - 1503-08-18]
bioid 1458 Alexandre el Gran, Rei de Macedònia [336 aC - 323 aC]
bioid 1493 Alfons VIII el Noble, Rei de Castella [1158 - 1214]
bioid 1016 Alfons X el Savi, Rei de Castella-Lleó [1252 - 1284]
bioid 1491 Alfons d' Aragó II el Cast, Rei de Corona d'Aragó [1162 - 1196]
bioid 1013 Alfons d' Aragó III el Franc, Rei de Corona d'Aragó [1285 - 1291]
bioid 1015 Alfons d' Aragó V el Magnànim, Rei de Corona d'Aragó [1418 - 1458]
bioid 1014 Alfons de Catalunya III el Benigne, Rei de Corona d'Aragó [1327 - 1336]
bioid 1881 Andreu d'en Mir, mercader
bioid 1798 Andreu de Fenollet i de Saportella, 3r. Vescomte d'Illa [1353 - 1387]
bioid 1080 Anicius Manlius Severinus Boethius (Naixement Roma 480)
bioid 2745 Anne-Jules de Noailles, Mariscal de France
bioid 6500 Antoni Maians i Siscar, Canonge València [1774]
bioid 1728 Antoni Viladamor, arxiver
bioid 2286 Antoni de Bastero i Lledó, Canonge
bioid 3535 Antoni de Cardona i de Pallars, Bisbe d'Elna [1462 - 1467]
bioid 2147 Antoni de Espona i de Nuix, advocat (1849-02-08 - 1917-06-11)
bioid 1801 Antoni de Vallmanya, notari
bioid 1074 Antonio Beccadelli il Panormita, jurista
bioid 3046 Arnau de Montrodon, Bisbe de Girona [1335 ca. - 1348]
bioid 1170 Artés (Mestre)
bioid 1255 Aznar Pardo de la Casta (Mossèn), Cavaller
bioid 1146 Baltasar Portell, poeta
bioid 2212 Baltasar de Romaní, cortesà
bioid 2000 Bartolomeo Facio, historiador
bioid 1296 Berenguer Mercader i Miró (Mossèn), Cavaller
bioid 2865 Berenguer d' Oms i de Santapau V, Baró de Santa Pau [1456]
bioid 1067 Bernabé Assam, jurista
bioid 1051 Bernardí de Vallmanya, traductor
bioid 1136 Bernat Desclot, copista
bioid 1261 Bernat Descoll, escriptor
bioid 1101 Bernat Fenollar (Mossèn), Prevere
bioid 1289 Bernat Hug de Rocabertí i d'Erill (Fra), Baró de Maella [1472]
bioid 3045 Bernat Hug de Rocabertí, noble
bioid 1234 Bernat Metge, notari
bioid 2186 Bernat Miquel, poeta
bioid 1263 Bernat Ramon Descavall, notari
bioid 1701 Bernat Ramon Fiveller
bioid 1318 Bernat Serradell, corder
bioid 1697 Bernat de Sarrià, Almirall d'Aragó [1296]
bioid 1320 Bernat de So i de Vilaragut, Vescomte d'Vescomtat d'Èvol [1335]
bioid 1496 Blanca d' Anjou, Reina de Corona d'Aragó [1310]
bioid 1043 Bonanat de Pere, jurista
bioid 3213 Carlos de Austria, Príncep d'Asturias
bioid 1736 Dalmau de Mur i de Cervelló, Arquebisbe de Saragossa [1431 - 1456]
bioid 2283 Damiata (Floruit 1477)
bioid 1382 Diego de Gumiel, impressor
bioid 1500 Elionor d' Alburquerque, Reina de Corona d'Aragó [1412]
bioid 2141 Enric de Villena, Senyor d'Senyoriu d'Iniesta
bioid 2228 Ernest Moliné i Brasés, erudit
bioid 1476 Estanislao de Kostka Aguiló i Aguiló, bibliòfil
bioid 1217 Felip de Malla, clergue secular
bioid 1119 Ferran Valentí, escriptor
bioid 1010 Francesc Alegre, Cònsol a Palermo
bioid 2611 Francesc Barceló (Mossèn), Cavaller
bioid 1044 Francesc Basset, jurista
bioid 1096 Francesc Carroç Pardo de la Casta i de Bellvís (Mossèn), fe catòlica romana
bioid 1157 Francesc Ferrer, poeta
bioid 2236 Francesc de Colomines, Ciutadà de Barcelona
bioid 1486 Francesc de Moner i de Barutell (Fra), poeta (1485 [?] - 1492)
bioid 1349 Francesc de la Via, Sots-veguer de Girona [1406]
bioid 1672 Francesco Redi Aretino, erudit
bioid 2172 Gabriel Ferruç, Batlle de Tàrrega [1437 - 1440]
bioid 2634 Gabriel Mòger, pintor
bioid 1519 Gaspar Galceran de Castre Pinós de So i d'Aragó-Gurrea, 1r. Comte de Guimerà [1599]
bioid 2001 Germana de Foix, Reina de Corona d'Aragó
bioid 1077 Giovanni Boccaccio, humanista
bioid 1634 Giulio Raimondo Mazzarino, Cardenal
bioid 1510 Gregori Maians i Siscar, erudit (1699-05-09 - 1781)
bioid 1241 Guillem Molinier, jurista
bioid 1703 Hug V, Comte d'Empúries [1269 - 1277]
bioid 1356 Isabel de Villena (Sor), monja (1430? - 1490)
bioid 1480 Isidre Bonsoms i Sicart, bibliòfil
bioid 1704 Jaspert de Botonac i de Castellnou, Bisbe de València [1276 - 1288]
bioid 1144 Jaume Gassull i Almenar (Mossèn), Cavaller
bioid 1188 Jaume I el Conqueridor, Comte de Barcelona
bioid 1498 Jaume II el Just, Rei de Corona d'Aragó [1291 - 1327]
bioid 1713 Jaume Ramon Vila, erudit
bioid 1292 Jaume Roig, metge
bioid 1300 Jaume Safont, poeta
bioid 1737 Jaume Villanueva i Astengo (Prevere), OP
bioid 1246 Jaume d' Olesa i Pont el Vell, escriptor
bioid 1247 Jaume d' Olesa i Sanglada el Jove, fe catòlica romana
bioid 1168 Jeroni Fuster (Mossèn), clergue secular
bioid 1899 Joan Basset (Fra), Jerusalem
bioid 1162 Joan Fogassot, notari
bioid 1087 Joan Francesc Boscà, cronista
bioid 2569 Joan Gamissà, notari
bioid 1145 Joan Moreno, notari
bioid 2211 Joan Navarro, impressor
bioid 1521 Joan Ramon Folc III, 6è. Comte de Prades [1441 - 1448]
bioid 2120 Joan Rogent (Floruit 1960)
bioid 2248 Joan Sureda i de Vilallonga, Marquès de Vivot [1717 - 1752]
bioid 2691 Joan Vilar, jurista
bioid 1999 Joan d' Olesa, notari
bioid 2833 Joan de Brandenburg-Ansbach, noble
bioid 1243 Joan de Montsó (Fra), OP
bioid 2641 Joan de Nàjera, Prevere València [1456]
bioid 1508 Joaquim Miret i Sans, historiador (1858-04-19)
bioid 1075 Jordi Centelles, Canonge de València
bioid 1897 Lluís Icart, poeta
bioid 1007 Lluís d' Alcanyís, metge
bioid 1068 Lluís d' Averçó, jurista (1350 ca. - 1415 ad quem)
bioid 2694 Lluís de Vila-rasa (Mossèn), Cavaller
bioid 2073 Manuel Betí Bonfill (Mossèn), clergue secular
bioid 1050 Manuel Dies de Calataiud, Baró d'Andilla
bioid 1487 Martí de Viciana (Mossèn), Governador de La Plana [1477 - 1492]
bioid 1017 Mateu Adrià, notari
bioid 1237 Melcior Miralles (Capellà), clergue secular (1419 a. - 1502)
bioid 2399 Mencía de Mendoza, Marquesa del Cenete
bioid 1102 Narcís Vinyoles (Mossèn), Ciutadà de València
bioid 1045 Narcís de Sant Dionís, jurista
bioid 1118 Nicolau Quilis, OFM
bioid 1670 Paul Meyer, erudit
bioid 1698 Pedro López de Luna y Ximénez de Urrea, clergue secular
bioid 1005 Pere Albert, jurista
bioid 2193 Pere Galvany, poeta
bioid 1314 Pere Mollà (Floruit 1400 - 1500)
bioid 1354 Pere Vilaspinosa, notari
bioid 1150 Pere d'Aragó I el Catòlic, Rei de Corona d'Aragó [1196 - 1213]
bioid 2018 Pere d'Aragó III el Gran, Rei de Corona d'Aragó [1276 - 1285]
bioid 1189 Pere d'Aragó IV el Cerimoniós, Rei de Corona d'Aragó [1336 - 1387]
bioid 1797 Pere de Fenollet i de Canet, 2n. Vescomte d'Ille-sur-Têt [1353]
bioid 1799 Pere de Fenollet i de Narbona, 4t. Vescomte d'Illa [1423]
bioid 2163 Pere de Queralt i de Pinós VI (Mossèn), 6è. Senyor de la Baronia de Queralt
bioid 1490 Peronella d' Aragó, Reina d'Aragó 1137 [1173]
bioid 1127 Petrus Comestor, fe catòlica romana
bioid 1208 Pierre de Bersuire, humanista
bioid 1233 Ponç de Menaguerra (Naixement València [?])
bioid 1206 Pseudo-Pere Pasqual (S.), Bisbe de Jaén
bioid 1244 Ramon Muntaner, cronista
bioid 2604 Ramon Vivot i Descós (Mossèn), poeta
bioid 1264 Ramon de Vilanova, tresorer reial
bioid 2675 Regadell, poeta
bioid 1696 Roger de Flor, Megaduc [1302 - 1304]
bioid 1695 Roger de Lòria, Cavaller [1273]
bioid 3231 Salvatore Ventimiglia, Bisbe de Catania [1757-12-19 - 1773-05-10]
bioid 2591 Santacília, jurista
bioid 1492 Sança de Castella i de Polònia, Reina de Corona d'Aragó [1174]
bioid 1950 Simó de Merles, Señor de Merlès
bioid 1499 Teresa d' Entença (Naixement 1300)
Source of Data for Institutions insid 1406 Convent franciscà de Cocentaina
Record Status Created 1990-11-03
Updated 2011-03-24