Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 1484
City and Library Barcelona Biblioteca de Catalunya
Collection: Call number 342 | Antic 3-IV
Copied 1418-12-09 (Massó)

External description
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: II + 1-190 + 191 s/n + II
Collation 18 2-1216 133/2
Page Layout 2 columnes
31 línies (f. 10)
Size pàgina 297 × 215 mm (f. 11)
caixa 191 × 145 mm
columna 191 × 65 mm
relligadura 305 × 225 mm
Hand bastarda
Watermark àncora (als ff. 2-9,) (semblant a Briquet 430, Perpinyà: 1420;)
cap d'unicorn dos caps d'unicorn ensamblats (a la resta del manuscrit,) (semblant a Briquet 15842, Perpinyà: 1407, Palerme: 1407)
Pictorial elements Xilografia una miniatura representa la Verge i l'infant Jesús envoltats pels àngels i un franciscà agenollat, que probablement representa Eiximenis; caplletres afiligranades de sis unitats de pautat d'alçada en vermell i blau; rúbriques en vermell (al f. 10)
Caplletres: inicials de tractat de cinc o set unitats de pautat embotides en vermell i blau amb decoració afiligranada en vermell i negre; resta de caplletres, més senzilles, de dues UP en vermell i blau alternant amb lleugera decoració afiligranada en negre i vermell també alternant; lletra de guia
Rúbriques en vermell
Tocs de color tocs de groc (ara enfosquit) a les majúscules
Other features Justificació: a mina de plom
Ús de la primera línia de la pauta: sí
Perforacions: deu perforacions rodones, visibles als marges del foli, assenyalant totes les línies de la justificació
Reclams: hortizontals
Signatures: alfanumèriques, de dues mans (sembla que la numeració en xifres aràbigues és d’una mà a tinta marró i després hom hi afegí les lletres, clarament de tinta diferent –negra-)
Condition en bon estat, amb forats de corcs i un estrip al f. 29. Foli I de pergamí, que en algun moment serví d’enquadernació o foli protector del volum; l’antiga relligadura ha deixat marca entre rosa i marró als marges superior i inferior i exterior dret. Cinc folis a l'inici amb la taula seguits per tres en blanc, el primer d'aquest folis de la taula duu el núm. 2 modern; els ff. 187-190 i el següent foli de guarda estan tallats i afegits en una restauració posterior. Foliació moderna en xifres aràbigues i a llapis, de la biblioteca; una d’antiga, en xifres romanes i a tinta marró, comença al foli 10, a la cantonada del marge superior exterior, parcialment conservada donat el desgast de les vores, arriba fins al foli 186 actual (clxxvij) i no hi ha restes als folis següents
Binding antiga, en pell marró sobre cartó, del s. XX (segons catàleg BC)
Previous owners (oldest first) Miguel Mayora (Lloc vinculat Barcelona) (Pi i Arimon)
Hermann Suchier (Prof.), professor Paris
Barcelona: Institut d'Estudis Catalans 1914
References (most recent first) Catalogat a: Puig i Oliver et al. (2012), Catàleg dels manuscrits de les obres de Francesc Eiximenis, OFM, conservats en biblioteques públiques. Volum I: descripció dels manuscrits 331-5 , n. 54
Descrit per: Soriano (2010), Inspecció personal
Descrit per: Simó Goberna (1998), Inspecció personal
Tractat a: Bohigas (1964), “Les manuscrits à miniatures de la Biblioteca Central de Barcelone (ancienne Bibliothèque de Catalunya)”, Librarium 46
Catalogat a: Guía de la Biblioteca Central de la Diputación Provincial de Barcelona (1959) 65
Tractat a: Martí de Barcelona (1928), “Fra Francesc Eiximenis, O. M.: la seva vida, els seus escrits i la seva personalitat literària”, Estudis Franciscans 465
Tractat a: Massó Torrents (1909-10), “Les obres de Fra Francesc Eiximeniç (1340?-1409?). Essaig d'una bibliografia”, Anuari de l'Institut d'Estudis Catalans 34 , n. 55 (Ms. G)
Tractat a: Pi y Arimón (1854), Barcelona antigua y moderna. Descripción e historia de esta ciudad desde su fundación hasta nuestros días 2:222
Note notes de lectura. Un document sobre pergamí al segon foli de guardes duu la data de 1402. El foli de guarda anterior en pergamí és un document notarial mutil·lat, establert per Caterina, vídua de Bartomeu Bosc, de Barcelona, davant Bonanat Brunet, notari de Castro de Ciges, el 1402 (catàleg de la BC, vol. 1, p. 139)
Subject Manuscrit datat
Internet http://cataleg.bnc.cat/searcħS13*cat?/cMs.+342/cms+342/1%2C12%2C12%2CB/frameset&FF=cms+342&1%2C1%2C/indexsort=- catàleg vist 2017-05-18

Internal Description
Number of texts in volume: 1
Specific witness ID no. 1 BITECA cnum 686
Location in volume ff. 2ra-6ra prel. 1ra-181rb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1506
Francesc Eiximenis. Llibre dels àngels
Language català
Date escrit 1392
Title(s) in witness libre de natura angelical
Incipits & explicits in MS índex: [ 2ra prel.] Capitol primer qui proposa curt e en general la altesa dela engelical natura … [ 6ra] … Capitol L qui tancha lo libre el sotsmet a la sancta esgleya romana en cartes clxxxj
rubr.: [ 10ra] Comensen los tractats del present libre de natura angelical los quals son v. tots per capitols composts per mestre ffrancesch eximenis del orde dels frares menors
text: A7Ngelical natura es tan alta e tan meraueylosa e tan excellent … [ 190vb] … E ab aytant sia ab uos tostemps ihesu christ per la sua clemencia. Amen. Deo gracias
colofó: ffinito libro sit laus et gloria christo. Qui scripsit scribat et semper cum Domino viuat. Amen. Anno a natiuitate Domjnj Millesimo Quadringentesimo Decimo octauo Nona die Decembris
Record Status Created 1990-09-15
Updated 2017-05-18