Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of Reference BITECA bibid 1483
Format llibre. edició. imprés
Author Hernando del Castillo
Title Cancionero general de Hernando del Castillo según la edición de 1511, con un apéndice de lo añadido en las de 1527, 1540 y 1557
Associated persons José Antonio de Balenchana (Ed.)
Place / Publisher Madrid: Sociedad de Bibliófilos Españoles
Date / Location 1882:
Volumes 2
Source of Data for Works texid 3584 Bernat Fenollar, Prevere, Del nom gentil de vna gentil dama, escrit 1490 [?] - 1516 [?]
texid 4277 Bernat Fenollar, Prevere, Diversament un [bell] nom se recita, escrit 1516 ad quem
texid 3196 Francí de Castellví, Baró Benimuslem, Dins lo meu cor a[b] fulles d'or escrita, escrit
texid 4274 Francí de Castellví, Baró Benimuslem… Vós sou, quant yo parle, la veu que rahona, escrit 1470 [?] - 1490 [?]
texid 3543 Joan Verdanxa, Dolors y treballas, sospirs fora mida, escrit 1450 - 1500
texid 4783 Jordi Centelles, Canonge de València… Esperanza res no dóna, escrit 1511 a quo
texid 4388 Miquel Peres, D'amor los combats encalsen ma vida, escrit 1474 ca.
texid 3588 Narcís Vinyoles, Ciutadà de València, Bell papagay ab penes d'esperança, escrit 1480 [?] - 1516 [?]
texid 3590 Narcís Vinyoles, Ciutadà de València, Mirant en vós, examen de pintura, escrit 1480 [?] - 1516 [?]
texid 3592 Narcís Vinyoles, Ciutadà de València, Mon esperit està ple de sospita, escrit 1480 [?] - 1516 [?]
texid 3586 Narcís Vinyoles, Ciutadà de València, Pensant en vós, tresor de ma ventura, escrit 1480 [?] - 1516 [?]
texid 3581 Narcís Vinyoles, Ciutadà de València, Tal animal no·s posa may en rama, escrit 1490 [?] - 1516 [?]
texid 5069 Vicent Ferrandis, Ans quel gran sol de resplandor eterna, escrit 1514 ad quem
texid 5070 Vicent Ferrandis, Nom entrels noms excels nom de maria, escrit 1514 ad quem
texid 5071 Vicent Ferrandis, Nom sobre·ls noms cridat pels alts misteris, escrit 1514 ad quem
Record Status Created 1990-11-03
Updated 2011-03-14