Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 1483
City and Library San Lorenzo de El Escorial Real Biblioteca del Monasterio de El Escorial
Collection: Call number h.II.16 | Antic S. 37 | Antic V.D.10 | Antic III-M-8 | Antic Est- 15-4
Title of volume F. EXIMENES ( als talls daurats)
fray françisco ximenez. de la naturaleza angelica y sus propiedades en lengua lemosina ( al verso de la segona guarda, per la mateixa mà del s. XVIII que va posar el títol al Ms. h.III.21)
Copied Johan Espanya, 1409-05-07

External description
Writing surface Paper i pergamí (bifoli exterior de pergamí)
Format Foli
Leaf Analysis ff.: II + 1-210 + 6
Collation 1-1216 1314
Page Layout 2 columnes
31/33 línies
33 línies (f. vrb)
Size pàgina 287 × 214 mm (f. v)
caixa 215 × 148 mm
columna 215 × 66 mm (f. vrb)
Hand gòtica catalana d'una sola mà, amb alguns trets cursius i de bastarda; els folis de pregàries no semblen d'una altra mà, així que ben bé podrien esser transcrits pel mateix copista del volum, a inicis s. XV
Watermark muntanya de tres cims amb creu (semblant a Briquet 11719, Sienna: 1401-19, Firenze: 1403, Clermont-Ferrand: 1406-29, Ambérieu: 1422, Sienna: 1422-31, Utrech: 1423, Roma: 1427, Ferrara: 1430)
Pictorial elements Caplletres: alternant el blau i el vermell, amb decoracions a ploma, la caplletra del f. 1 es vermella i blava i té una orla decorada a ploma
Calderons en vermell
Altres: epígrafs en vermell
Other features Justificació: a punta seca als folis de pergamí i als de paper punta de plom (tipus Dérolez 43)
Ús de la primera línia de la pauta: sí
Perforacions: molt menudes, rodones, fetes amb un instrument molt fi visibles prop dels talls, a les línies verticals (p. e. f. cviij)
Reclams: horitzontals, centrats i decorats
Signatures: sense restes de signatures de quadern
Condition en excel·lent estat de conservació, tot i un estrip al foli cxlv i algunes taques. Conserva la foliació original en xifres romanes i tinta vermella, sovint tallada pel relligador, que s'acaba al f. 207, en no estar foliada la part final. Errades en la foliació: salta del f. 13 al 15, del 43 al 45, del 145 al 156, del 157 al 163 i després torna a 159-160, repeteix el f. 58 i corregeix 120 en 110
Binding del monestir, del s. XVI, amb talls daurats. Els folis de guarda preliminars (sense filigrana) corresponen a la relligadura, mentre que els finals són del mateix paper que el volum
Previous owners (oldest first) Antoni Agustí i Albanell, Arquebisbe de Tarragona [1577 - 1586] 538 1586 ad quem
Associated MSS, editions, and specific copies of editions manid 1476 MS: San Lorenzo de El Escorial: Monasterio, h.III.21. 1476 - 1500. Francesc Eiximenis, Llibre dels àngels, escrit 1392.
References (most recent first) Catalogat a: Puig i Oliver et al. (2012), Catàleg dels manuscrits de les obres de Francesc Eiximenis, OFM, conservats en biblioteques públiques. Volum I: descripció dels manuscrits 325-31 , n. 53
Facsímil: Reproducció parcial del ms. h.II.16. de la Biblioteca del Monestir de l'Escorial. Llibre dels àngels d'Eiximenis (2002)
Descrit per: Soriano (2003), Inspecció personal
Descrit per: Pérez Mingorance (2000), Inspecció personal
Descrit per: Martí (2000), Inspecció personal
Tractat a: Gimeno Blay (1995), “Copistas y “committenza” de manuscritos en catalán (siglos XIV-XV)”, Scribi e colofoni. Le sottoscrizioni di copisti dalle origini all'avvento della stampa. Atti del seminario di Erice. X Colloquio del Comité international de paléographie latine (23-28 ottobre 1993) 178
Tractat a: Bénédictins de Bouveret (1965-79), Colophons des manuscrits occidentaux des origines au XVIe siècle 3 , n. 9603
Catalogat a: Zarco Cuevas (1932), Catálogo de los manuscritos catalanes, gallegos y portugueses de la Biblioteca de El Escorial 34-5 , n. 66-7
Tractat a: Massó Torrents (1909-10), “Les obres de Fra Francesc Eiximeniç (1340?-1409?). Essaig d'una bibliografia”, Anuari de l'Institut d'Estudis Catalans 33 , n. 52 (Ms. D)
Note abundants correccions i afegits marginals del copista, però no es veuen notes de lectura
Subject Manuscrit datat

Internal Description
Number of texts in volume: 2
Specific witness ID no. 1 BITECA cnum 685
Location in volume ff. 1ra-207vb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1506
Francesc Eiximenis. Llibre dels àngels
Language català
Date escrit 1392
Title(s) in witness Libre dels angels
Incipits & explicits in MS dedic.: [ 1ra] A11l molt honorable e molt saui caualler mossen pere dartes maestre racional … [ 1va] … que aquests libres dels sants angels en suma contenen .v. tractats. Lo primer tracta de lur altea e natur excellent (…) lo quint tracta de lur honorable president
tit.: Procejnt donchs al primer tractat ab la gracia de nostre senyor deu Deuets saber que aquis conten ço que enseyen les segens rubiques [sic]
índex: P2rimer capitol propossa curt e en general … [ 1vb] … xviij. quj ensenya qujnes prehemjnencies han los angells entre si mateix
rubr.: Primer que posa curt e en general la altea dela angelical natura
text: A3ngelical natura es tan alta e tan mareualosa [sic] e tan excellent creada e axelsada … [ 207vb] … als quals uos recoman axi carament com se ne pux eab aytant sia ab uos tostemps Jhesu christ per la sua clemencia
colofó: Aquest libre fo acabat per mans den Johan espanya palicer djmarts a vij. de mag en lany de nostro senyor M.cccc.viiij
Specific witness ID no. 2 BITECA cnum 1490
Location in volume f. 208va-vb (fol. mod.)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2727
Desconegut. Amonestament de sant Anselm (?])
Language català
Date escrit 1109 ante quem
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 208va] De sent ancelm
text: P2are meu e senyor confes que he peccat deuant tu e ia no so digne de esser appellat fill teu ne de vjure vn jorn sobre la terra … [ 208vb] … suplicant alatua merçe que mempars e nom lexs [sic] errar ans me façes fer tostemps la tua santa volentat em aports fjnalment alteu regne amen
References (most recent first) Tractat a: Bohigas (1955), “Petita contribució a l'inventari d'obres catalanes de pietat popular anteriors al s. XIX”, Analecta Sacra Tarraconensia 360 , n. 22
Note abans i després d'aquesta oració n'hi ha d'altres en llatí: f. ccviiira-rb “Exposicio orationis dominice”; f. ccviiirb-ccxra: “Domjne Jhesu christe filij dey viju qui manus tuas venerabjles jn cruçe posuisti…”, “Tuam crucem adoro domjne Jhesu christe…”, “Quando sacerdos voluitur celebrare uel aliquis (…) orationem subsequentem”, “Incipiunt salutacio et oratio ad gloriosam faciem redeptoris nostri Jhesu christi”, “Sequitur alia salutacio” i “Deus qui dilium tuum ymaginem bonitatis tue…”.

Segons el TCM la còpia de El Escorial podria tractar-se d'un text inspirat en una altra obra de sant Anselm, la Meditatio VI (PL, 158: 736-40).
Record Status Created 1990-09-15
Updated 2014-10-24