Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of additional copy of printed edition BITECA copid 1480
City and Library Washington (D.C.) Library of Congress
Collection: Call number Law Library: LAW SPAIN ARAGON 2 1500 | Antic Incun Goff F-93 LLRBR
Printed Barcelona [?]: Johannes Rosenbach [?], 1520 d. (García Craviotto)
Barcelona: Pere Miquel [?], 1493 ca. - [?] (Goff)

External description

Writing Surface Paper
Format Foli
Leaf analysis ff.: 14 (= I + 12 + I)
ff.: I + 113-124 + 1 (segons una foliació antiga, potser del s. XVI, de quan formava part d'un volum més gran)
Collation a-b6
Size pàgina 301 × 215 mm (f. 1)
Font gòtica
Pictorial elements no conserva portada amb escut. Inicial de 6 up amb decoració renaixentista; orla de sis peces (horitzontals de Rosenbach i verticals -amb motius de jardins i m‘ascares- pròpies d'Amoròs
Condition restaurat, en bon estat, malgrat alguna taca d'humitat
Binding moderna, en cartró
History of volume Adquirit 1941-01-22
References (most recent first) Faulhaber (1998), Carta
Soriano (2005), Inspecció personal
Library of Congress Online Catalogue [catàleg a Internet] (2004)
Goff (1973), Incunabula in American Libraries. A third census of fifteenth-century books recorded in North American collection. Reproduced from the annotated copy maintained by F. R. Goff 240 , n. F-93
Note relligat amb la Concordia de la reina Elionor (Goff F-72). Duu una anotació manuscrita amb el títol: “La sentencia arbitral del rey don ferrando donada sobre los malos vsos”. Exemplar llegit i esmenat, amb subratllats, anotacions marginals i dibuixos. Sense indicació de procedència
Record Status Created 2000-12-15
Updated 2012-01-28