Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of Person BITECA bioid 1480
Name Isidre Bonsoms i Siscart, bibliòfil
Sex H
Milestones Naixement Barcelona 1849
Lloc vinculat Valldemossa
Mort Valldemossa 1922
Affiliation bibliòfil
Owner of copid 1239 Ed.: Barcelona: Catalunya (BNC), Bon 7-IV-9 (1494-07-14). Consolat de Mar, Consolat de Mar, promulgat 1248 - 1400 .
copid 1240 Ed.: Barcelona: Catalunya (BNC), F.B. 2534 (1625). Jaume II, Rei de Catalunya-Aragó… Ordinacions d'en Sanctacília (tr. Jaume Safont…), traduït 1450 - 1500 .
copid 1242 Ed.: Barcelona: Catalunya (BNC), Bon. 7-III-30 (1487-02-01). Francesc Prats, Contemplació dels misteris de la Passió, escrit 1450 - 1487 .
copid 1250 Ed.: Barcelona: Catalunya (BNC), Bon. 7-IV-5 (1480-11-02). Aegidius Romanus, Arquebisbe de Bourges, Llibre del regiment dels prínceps (tr. Arnau Estanyol), traduït 1381 ad quem .
copid 1467 Ed.: Barcelona: Catalunya (BNC), Bon. 7-III-15 (b) (1511 a quo). Col·lectiu, Obres fetes en llaor de la seràfica santa Caterina de Sena, escrit 1511-09-29 a quo .
copid 1887 Ed.: Barcelona: Catalunya (BNC), Bon. 7-III-48 (1512). Desconegut, Dels confessors la vera guia, dels confitents segura via, escrit 1512 a quo .
copid 1937 Ed.: Barcelona: Catalunya (BNC), Bon. 8-1-3 (1560). Ausiàs March, Cavaller, Poesies, escrit 1400 - 1459 .
copid 2182 Ed.: Barcelona: Catalunya (BNC), Bon 7-III-15 (a) (1511-09-17). Raimundus Capuanus, Vida de la seràphica santa Catherina de Sena (tr. Tomàs de Vesach), traduït 1511 ad quem .
manid 1097 MS: Barcelona: Catalunya (BNC), 1871. Ciutat de Mallorca:, 1440-01-14. Desconegut, Capítols de la confraria de les portes i portadors de lletres de Mallorca, escrit 1440.
manid 1103 Ed.: Barcelona: Catalunya (BNC), Bon. 7-IV-20. Barcelona: Nicholas Spindeler, et al., 1482 - 1484. Consolat de Mar, Consolat de Mar, promulgat 1248 - 1400.
manid 1146 MS: Barcelona: Catalunya (BNC), 1720. 1391 - 1400. Desconegut… Cercapou (tr. Desconegut), escrit 1390 - 1409 ad quem.
manid 1367 MS: Barcelona: Catalunya (BNC), 1715. 1476 - 1500. Antonio Beccadelli, Llibre dels fets i dits del gran rei Alfons (tr. Jordi Centelles, Canonge de València), traduït 1351 a quo - 1400 [?].
manid 1369 MS: Barcelona: Catalunya (BNC), 1716. Sant Cugat del Vallès:, 1429-04-05. Giovanni Boccaccio, Decameró (tr. Desconegut), traduït 1429-04-05.
manid 1370 MS: Barcelona: Catalunya (BNC), 1730. 1436 - 1439. Giovanni Boccaccio, Fiameta (tr. Narcís Franch…), traduït 1340 ca.
manid 1397 Ed.: Barcelona: Catalunya (BNC), Bon. 7-IV-17. Barcelona: Pere Miquel, 1492-09-26. Gui de Caulhac, Inventari o col·lectori de cirurgia (tr. Desconegut), traduït 1376? - 1400 ad quem.
manid 1399 MS: Barcelona: Catalunya (BNC), 1707. 1401 - 1410. Domenico Cavalca de Vico, Medicina del cor (tr. Pere Busquets), traduït 1390 - 1400.
manid 1455 MS: Barcelona: Catalunya (BNC), 1804. 1434 - 1473. Desconegut, Estament de salvació i estament de damnació, escrit 1400 [?] - 1500 [?].
manid 1471 Ed.: Barcelona: Catalunya (BNC), Bon. 10-VI-34. Barcelona: Johannes Rosenbach, per a Joan Bernat, 1495-05-08. Francesc Eiximenis, Llibre de les dones, escrit 1396 ca.
manid 1554 Ed.: Barcelona: Catalunya (BNC), F.B. 4633. Barcelona[?]:, 1520 ca. Ferran II, Rei de Catalunya-Aragó, Capítols atorgats a l'estament eclesiàstic, promulgat 1496-04-23.
manid 1561 Ed.: Barcelona: Catalunya (BNC), F.B. 2362. Barcelona: Johannes Rosenbach, 1498-03-28. Ferran II, Rei de Catalunya-Aragó, Sentència en la qüestió entre els senyors de remensa i els pagesos, promulgat 1486-04-21.
manid 1587 Ed.: Barcelona: Catalunya (BNC), F.B. 2364. Barcelona: Pere Mompezat, 1550 - [?]. Jaume II, Rei de Catalunya-Aragó… Ordinacions d'en Sanctacília (tr. Jaume Safont…), traduït 1450 - 1500.
manid 1983 Ed.: Barcelona: Catalunya (BNC), Bon. 10-VI-23. València: Diego de Gumiel, 1515-10-30. Jaume I, Comte de Barcelona, Llibre dels feits del rei en Jacme, escrit 1244 - 1274.
manid 2017 Ed.: Barcelona: Catalunya (BNC), Bon. 10-V-11. Tolosa de Llenguadoc[?]: Heinrich Mayer [?], 1486. Desconegut, Qüestions sobre els Novíssims (tr. Desconegut), traduït 1486 ad quem.
manid 2236 Ed.: Barcelona: Catalunya (BNC), Bon. 7-III-22. Barcelona: Pau Cortey, et al., 1568. Rupert de Nola, Libre de coch, escrit 1458 a quo - 1491 ad quem.
manid 2304 Ed.: Barcelona: Catalunya (BNC), Bon. 7-IV-6. València: Joan Navarro, 1539-03-10. Ausiàs March, Cavaller, Poesies, escrit 1400 - 1459.
manid 2305 Ed.: Barcelona: Catalunya (BNC), Bon. 10-III-22. Barcelona: Carles Amorós, 1543-12-22. Ausiàs March, Cavaller, Poesies, escrit 1400 - 1459.
manid 2356 Ed.: Barcelona: Catalunya (BNC), F.B. 7163. València: per a Comte de Bunyol, 1568. Felip de Malla, Oració de Mestre Felip de Malla, escrit 1431 ad quem.
manid 2466 Ed.: Barcelona: Catalunya (BNC), F.B. 2366. Barcelona: Carles Amorós, per a Llàtzer Millà, 1513-05-06. Ferran II, Rei de Catalunya-Aragó, Pragmàtica sanció sobre los delats i sobre los desafius, escrit 1511-11-05.
manid 2895 MS: Barcelona: Catalunya (BNC), 1871. Ciutat de Mallorca: per a Ciutat de Mallorca, 1488 ad quem. Desconegut, Capítols de la confraria de les portes i portadors de lletres de Mallorca, escrit 1440.
References (most recent first) Tractat a Socias Batet (2010), La correspondencia entre Isidre Bonsoms Sicart y Archer Milton Huntington. El coleccionismo de libros antiguos y objetos de arte
Tractat a Sánchez Mariana (1993), Bibliófilos españoles. Desde sus orígenes hasta los albores del siglo XX 90
Tractat a Gran Enciclopèdia catalana (1988) 3:711
Tractat a Vindel (1934), Los bibliófilos y sus bibliotecas. Desde la introducción de la imprenta en España hasta nuestros días (Conferencia dada en la Unión Ibero-Americana el día 26 de octubre de 1934) 45
Tractat a Miquel i Planas (1927), “Don Isidro Bonsoms y Siscart (1850-1922)”, Boletín de la Real Academia de Buenas Letras de Barcelona
Note donà la seva biblioteca a la Biblioteca de Catalunya. Segons Immaculada Socias (2012: 42): “Cuando la biblioteca de Rius se puso a la venta, Isidre Bonsoms la compró y la acrecentó notablemente. Pero además de los libros cervantinos su colección incluye también notabilísimos ejemplares de libros de caballerías, formada por la colección del barón de la Seillière, de Robledo, marqués de Casamena, marqués de Caracena, Henry Huth, etc.”. Caldria examinar les edicions de Bonsoms de les quals no coneixem la procedència, però que sabem que Seillière en tenia un exemplar, encara no identificat entre els que coneixem.
Record Status Created 1990-10-30
Updated 2013-11-26