Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 1480
City and Library Girona Arxiu Capitular
Collection: Call number 55 | Antic 20.d.14 | Antic I-IV-9 | Antic I,e,20
Title of volume Eximenis | Llibre dels | àngels | . S. XV ( al llom)
Copied Millet (Puig i Oliver), 1401 - 1450

External description
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: II + 6 + [152] + I
Collation 16 2-1212 1310
Page Layout 2 columnes
44 línies (f. iii)
Size pàgina 297 × 219 mm (f. iii)
caixa 210 × 151 mm
columna 210 × 70 mm
Hand semigòtica amb força influència de la bastarda del primer quart del s. XV
Watermark unicorn (a tot el volum,) (semblant, tot i que no idèntic, al motiu de Piccard X III 1679, Palma de Mallorca: 1402; s'assembla també a Briquet 9956, Pisa: 1405, Udine: 1417)
Pictorial elements Caplletres: i inicials alternant en blau i vermell amb decoració a ploma en el color complementari, les caplletres amb decoració afiligranada que s'estén pels marges a ploma; la resta són més senzilles, de dues o tres unitats de pauta
Rúbriques en vermell
Calderons alternen vermell i blau
Altres: foliació en vermell
Other features Justificació: a punta seca
Ús de la primera línia de la pauta: sí
Perforacions: vuit perforacions rodones als angles de les columnes
Reclams: horitzontals, centrats al peu de la segona columna, en negre
Signatures: signatures que quadern a tinta molt fina en la seva primera meitat, de la a a la m
Condition alguns folis tenen taques i estan afectats per forats de corc; al f. xcvii hi ha un estrip. Els ff. 1-5 que contenen la taula i van seguits per un en blanc han estat foliats modernament en xifres aràbigues. Els folis finals són en blanc. La foliació és antiga en xifres romanes
Binding moderna, en pell sobre fusta, però conserva enganxada a les cobertes restes de l'antiga relligadura de pell gravada en sec amb decoracions geomètriques. Restes de tancadors de metall ara desapareguts, que han deixat dos estrips a la pell. El foli de guardes preliminar és de pergamí
Previous owners (oldest first) Girona: Catedral 1512-04-17 a quo (no figura en l’inventari de la biblioteca de la Seu gironina dreçat amb motiu de la visita episcopal del 17 d’abril del 1512)
Girona: Biblioteca Pública 1936 - 1939
Girona: Catedral 1939
References (most recent first) Catalogat a: Puig i Oliver et al. (2012), Catàleg dels manuscrits de les obres de Francesc Eiximenis, OFM, conservats en biblioteques públiques. Volum I: descripció dels manuscrits 391-5 , n. 67
Descrit per: Puig i Oliver (2010), Inspecció personal
Facsímil: Microfilm del ms. 55 de la Catedral de Girona. Llibre dels Àngels d'Eiximenis (1990)
Descrit per: Beltran i Pepió (2004), Inspecció personal
Descrit per: Avenoza (2004), Inspecció personal
Descrit per: Martí (2002), Inspecció personal
Tractat a: Plante (1975), “Catalan Manuscripts in HMML”, La Corónica 428
Tractat a: Massó Torrents (1909-10), “Les obres de Fra Francesc Eiximeniç (1340?-1409?). Essaig d'una bibliografia”, Anuari de l'Institut d'Estudis Catalans 36 , n. 63 (Ms. P)
Note els quaderns tenen el centre reforçat per tires de vitel·la. En el quart plec, entre els ff. xxviii i xxix, hom intercalà un foli sense numerar per suplir un fragment de text oblidat, el qual treu taló en la segona meitat de plec entre els ff. xxxii i xxxiii. Modernament el foli intercalat fou numerat en llapis com a “28 bis”

Internal Description
Number of texts in volume: 1
Specific witness ID no. 1 BITECA cnum 682
Location in volume ff. 1-5 prel. + ira-cxxxixva
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1506
Francesc Eiximenis. Llibre dels àngels
Language català
Date escrit 1392
Incipits & explicits in MS dedic.: [ 1ra prel.] A9l molt honorable e molt sauj Caualler mossen Pere dartes … [ 1rb prel.] … que aquest libre dels sants angesl en suma conte Cinch tractats. Lo prjmer tracta de lur altea e natura excellent (…) [f. 1rb] lo qujnt tracta de lur honorable president
tit.: [ 1rb] Açi començen les rubriques o capitols del primer tractat
índex: C3apitol primer qui posa curt e en general la altea dela angelical natura … [ 5vb prel.] … Capitol .le. qui tancha lo libre el sotsmet ala santa esglesia Romana CXXXVIII
acc.: [ ira] Assit prjncipio Santa Maria meo
rubr.: Capitol prjmer qui pposa curt e en general la altea dela Angelical natura
text: A8Ngelical natura es tan alta e tan marauellosa … [ cxxxixva] … E ab aytant sia ab uos tots temps Jhesu Christ per la sua clemencia. Amen. Milet
References (most recent first) Fotografies dels manuscrits de la Biblioteca Capitular de Girona signatures 91, 61, 133, 58, 55 i 59 (1995)
Record Status Created 1990-09-15
Updated 2015-12-13