Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of Reference BITECA bibid 1479
Format llibre. ref. sec.. imprés
Author Elies Rogent
Estanislau Duran
Title Bibliografia de les impressions lul·lianes. Amb un proemi, addicions i índex R. d'A, 1. 1480-1600
Associated persons Ramon d' Alòs-Moner (Prol. de)
Place / Publisher Barcelona: Institut d'Estudis Catalans
Date / Location 1927: pp. xvi + 404
References (most recent first) CT: Lamarca (2007-11), Inspecció personal sobre la impremta en Barcelona al s. XVI
Note Miquel Font Editor, Mallorca 1989, (ed. facsímil)
Held by Barcelona: Biblioteca de treball AB1
Source of Data for MSS, Editions, or Copies manid 2167 Ed.: Barcelona: Catalunya (BNC), Mar. 60-4º. València: Joan Jofré, per a Gregori Genovart, 1521-07-12. Ramon Llull, Romanç d'Evast i Blaquerna, escrit 1276 - 1283.
Record Status Created 1990-11-03
Updated 2011-04-05