Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 1479
City and Library Cambridge Trinity College Library
Collection: Call number B.15.14 | Antic 350
Title of volume TRACTATUS | DE NATUR | ANGELORUM ( al teixell de pell vermella, amb ferros daurats)
Copied 1401 - 1500

External description
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: I + j-cxlix + I (foliació antiga a tinta vermella en xifres romanes)
Collation 112 210 3-412 510 614 710 8-1012 1110 12-1312
Page Layout 40 línies (f. ix)
Size pàgina 302 × 215 mm (f. ix)
caixa 210 × 145 mm
Hand gòtica
Watermark cap de brau (als ff. iij-[xix],) (s'acosta a Briquet 14336, Bourg: 1438;)
castell amb antena (als ff. xxiij-cxlvj,) (semblant a Briquet 15913, Napoli: 1469;)
altres recinte emmurallat amb merlets i tres torres que en sobresurten, amb una porta d’arc de mig punt d’entrada (als ff. xxiii-cxlix,) (sense identificar)
Pictorial elements Caplletres: en els ff. ir i viiiv grans caplletres en blau i vermell amb filigrana de tipus floral de color vermell i malva; de mida més reduïda a l’inici de cada tractat o llibre; la resta de caplletres, de dues, tres o quatre unitats de pautat alternant en vermell i blau; caplletres de sis, set o vuit unitats als ff. i, viijv, xxxj, lxxiij i cxvj
Rúbriques en vermell
Calderons vermells només a la taula de rúbriques
Altres: alguna lletra caudada
Other features Justificació: a mina de plom
Ús de la primera línia de la pauta: no
Perforacions: sis perforacions fetes amb un punxó visibles en la major part dels folis, marcant les línies mestres de la caixa d'escriptura
Reclams: horitzontals a la dreta del marge inferior, els dels quatre primers plecs posats dins dibuixos de geometria plana simple; reclam errat al f. 21v que es repeteix (en aquesta ocasió correctament) al f. 22v; el darrer foli del cinquè quadern (al f. lvv) no duu reclam
Signatures: no té signatures de quadern, sinó que el primer foli de cada quadern està numerat modernament a llapis, en xifres aràbigues, amb l’error d’avançar un foli la numeració del tercer plec a causa de l’error en els reclams
Condition la foliació antiga ha estat guillotinada en algunes parts del volum, i per això hi ha una altra foliació alternativa als ff. 1-22; entre els ff. liij-liiij hi ha un foli sense numeració antiga però numerat modernament a llapis com a f. 53a, escrit únicament en la meitat del recto, restituïnt una llacuna del copista; el f. viijr és en blanc. Falta la rúbrica del capítol xlvii del llibre o tractat III, perquè el copista d’aquella part del manuscrit pràcticament no va deixar espai al rubricador. El segon plec està desordenat, l’orde normal seria: 13, 14, 16, 17, 15, 20, 18, 19, 22, 21, 23
Binding moderna, dels ss. XVIII-XIX, en pell marró
Previous owners (oldest first) Henricus Puckering, erudit 1701 ad quem (a l'interior de la coberta, amb les capitals impreses i les minúscules manuscrites: “BIBLIOTHECAE COLL. S. S. TRIN. CANT. DONAVIT Henricus Puckering alias Newton Baronettus”. Sota l’exlibris hi ha el nom del gravador: “Stephens sculpsit”)
References (most recent first) Catalogat a: Puig i Oliver et al. (2012), Catàleg dels manuscrits de les obres de Francesc Eiximenis, OFM, conservats en biblioteques públiques. Volum I: descripció dels manuscrits 386-91 , n. 66
Descrit per: Puig i Oliver (2010), Inspecció personal
Descrit per: Mahiques i Climent (2004), Inspecció personal
Tractat a: Bohigas et al. (1985), Sobre manuscrits i biblioteques 37
Tractat a: Martí de Barcelona (1930), “De codicografia francisco-catalana”, Estudis Franciscans
Tractat a: Martí de Barcelona (1928), “Fra Francesc Eiximenis, O. M.: la seva vida, els seus escrits i la seva personalitat literària”, Estudis Franciscans
Catalogat a: James (1909-12), A Descriptive Catalogue of the Manuscripts in the Library of Corpus Christi College, Cambridge 1:350
Note no apareix a la relació de manuscrits d'Eiximenis feta per J. Massó al seu article “Les obres de Fr. Francesc Eiximenis”, citat a la bibliografia. A l'interior de la coberta, hi ha escrit el nom del gravador “ Stephens sculpsit”

Internal Description
Number of texts in volume: 1
Specific witness ID no. 1 BITECA cnum 681
Location in volume ff. j-cxlixv
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1506
Francesc Eiximenis. Llibre dels àngels
Language català
Date escrit 1392
Incipits & explicits in MS dedic.: [ j] A7l molt honorable / e molt saui caualler Mossen pere dartes Maestre racional e del molt alt princep … [ jv] … que lo primer tractat / conte .xviij. capitols segons ques seguex en
índex: Capitol primer proposa / curt e en general la altea dela natura angelical … [ vijv] … Capitol .l. qui tanca lo libre el sotmet / ala sancta ecclesia Romana | Deo gracias
text: [ viijv] A8ngelical natura es tan alta e tan marauellosa etan excellent creada exalcada / ordenada / e glorificada per nostre senyor deu … [ cxlixv] … E dels sants angels als quals Vos recoman axi Cara ment com se ne puch // E ab aytant / sia tots temps ab uos ihesu christ per lasua clemencia // Amen
Record Status Created 1990-09-15
Updated 2013-10-16