Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of Person BITECA bioid 1477
Name Pascual de Gayangos y Arce, bibliòfil
Sex H
Milestones Naixement Sevilla 1809
Lloc vinculat London 1843
Mort London 1897
Associated Persons amic de/d': Serafín Estébanez Calderón, bibliòfil
amic de/d': Henry Richard Vassal Fox (Lord), 3r. Baró de Holland
Affiliation bibliòfil
historiador
Owner of copid 1041 Ed.: Madrid: Nacional (BNE), INC/2341 (1480-11-02). Aegidius Romanus, Arquebisbe de Bourges, Llibre del regiment dels prínceps (tr. Arnau Estanyol), traduït 1381 ad quem .
copid 1155 Ed.: Madrid: Nacional (BNE), INC/2330 (1495 ca.). Felip de Malla, Memorial del pecador remut, escrit 1419 - 1424 .
copid 1188 Ed.: Madrid: Nacional (BNE), INC/1237 (1496-04-13). Ludolf de Saxònia, Primer del Cartoixà (tr. Joan Roís de Corella, Cavaller), traduït 1490 ca.
copid 1388 Ed.: Madrid: Nacional (BNE), INC/1117 (1484). Francesc Eiximenis, Dotzè del Crestià, escrit 1386 - 1387 .
copid 1390 Ed.: Madrid: Nacional (BNE), INC/2435 (1494-04-24). Publius Ovidius Naso, Transformacions (tr. Francesc Alegre, Cònsol a Palermo), traduït 1450 - 1500 .
copid 1402 Ed.: Madrid: Nacional (BNE), R/10833 (1515-02-15). Manuel Dies de Calataiud, Baró d'Andilla, Tractat de les mules, escrit 1430 ca. - 1450 .
copid 1496 Ed.: Madrid: Nacional (BNE), R/10300 (1539-03-10). Ausiàs March, Cavaller, Poesies, escrit 1400 - 1459 .
copid 1501 Ed.: Madrid: Nacional (BNE), R/12507 (1545-12-22). Ausiàs March, Cavaller, Poesies, escrit 1400 - 1459 .
copid 1507 Ed.: Madrid: Nacional (BNE), R/11382 (1543-12-22). Ausiàs March, Cavaller, Poesies, escrit 1400 - 1459 .
copid 1540 Ed.: Madrid: Nacional (BNE), R/12043 (1560). Ausiàs March, Cavaller, Poesies, escrit 1400 - 1459 .
copid 1548 Ed.: Madrid: Nacional (BNE), R/12406 (1561). Jaume Roig, Spill, escrit 1455 a quo - 1462 ad quem .
copid 1555 Ed.: Madrid: Nacional (BNE), R/11996 (1555). Ausiàs March, Cavaller, Poesies, escrit 1400 - 1459 .
copid 1565 Ed.: Madrid: Nacional (BNE), R/11758 (1557). Jaume I, Comte de Barcelona, Llibre dels feits del rei en Jacme, escrit 1244 - 1274 .
copid 1570 Ed.: Madrid: Nacional (BNE), R/11925 (1573). Col·lectiu, Cancionero general de Hernando del Castillo, compilat 1511-01-15 - princeps .
copid 1572 Ed.: Madrid: Nacional (BNE), R/11932 (1557). Col·lectiu, Cancionero general de Hernando del Castillo, compilat 1511-01-15 - princeps .
copid 1581 Ed.: Madrid: Nacional (BNE), R/10537 (1558). Ramon Muntaner, Crònica, escrit 1325 - 1328 .
copid 1586 Ed.: Madrid: Nacional (BNE), R/10885 (1562). Ramon Muntaner, Crònica, escrit 1325 - 1328 .
copid 1590 Ed.: Madrid: Nacional (BNE), R/13778 (1502-09-14). Consolat de Mar, Consolat de Mar, promulgat 1248 - 1400 .
copid 1593 Ed.: Madrid: Nacional (BNE), R/13234 (1561). Jaume Roig, Spill, escrit 1455 a quo - 1462 ad quem .
copid 1597 Ed.: Madrid: Nacional (BNE), R/10189 (1561). Jaume Roig, Spill, escrit 1455 a quo - 1462 ad quem .
copid 1603 Ed.: Madrid: Nacional (BNE), R/10920 (1531). Jaume Roig, Spill, escrit 1455 a quo - 1462 ad quem .
copid 1608 Ed.: Madrid: Nacional (BNE), R/13269 (1561). Bernat Fenollar, Prevere ~ Jaume Gassull i Almenar, Cavaller ~ Narcís Vinyoles, Ciutadà de València ~ Joan Moreno ~ Baltasar Portell ~ Síndic del comú dels Peixcadors: Lo… Procés de les olives, escrit 1495 - 1496 ca.
copid 1610 Ed.: Madrid: Nacional (BNE), R/11318 (1534-03-12). Pere Tomic, Històries i conquestes dels reis d'Aragó i comtes de Barcelona, escrit 1438-11-10 .
copid 1764 Ed.: Madrid: Nacional (BNE), R/13351 (1561). Jaume Gassull i Almenar, Cavaller, Considerant quant dignament, escrit 1497 ad quem .
copid 1823 Ed.: Madrid: Nacional (BNE), R/10534 (1515-10-30). Jaume I, Comte de Barcelona, Llibre dels feits del rei en Jacme, escrit 1244 - 1274 .
copid 2007 Ed.: Madrid: Nacional (BNE), R/12106 (1546-11-15). Pere Miquel Carbonell i de Soler, Cròniques d'Espanya, escrit 1517 ad quem .
manid 1070 MS: Madrid: Nacional (BNE), MSS/18060. 1351 - 1400. Desconegut, Breu notícia de la fundació de Barcelona.
manid 1121 MS: Madrid: Nacional (BNE), MSS/17711. 1451 - 1500. Desconegut, Crònica universal de 1427, escrit 1427 a quo.
manid 1161 MS: Madrid: Nacional (BNE), MSS/17801. 1351 - 1400. Sanç Ramírez, Rei d'Aragó, Fur de Jaca (tr. Desconegut), traduït 1301 - 1400.
manid 1179 MS: Madrid: Nacional (BNE), MSS/18444. 1491 - 1550 ca. Desconegut, Lletres de batalla, escrit 1400 - 1550 ca.
manid 1305 Ed.: Madrid: Nacional (BNE), INC/2468. Barcelona: Pere Posa, 1492. Desconegut, Vida i trànsit de Sant Jeroni, traduït 1492 ad quem.
manid 1368 MS: Madrid: Nacional (BNE), MSS/17675. Barcelona[?]:, 1391 - 1400. Giovanni Boccaccio, Corvatxo (tr. Narcís Franch), traduït 1397 ad quem.
manid 1373 MS: Madrid: Nacional (BNE), MSS/18396. 1431 - 1460. Anicius Manlius Severinus Boethius, De consolació de filosofia (tr. Pere Saplana), traduït 1390 ca.
manid 1481 MS: Madrid: Nacional (BNE), MSS/17651. Besalú[?]: Petrus de Fabriciis, 1404-11-13. Francesc Eiximenis, Llibre dels àngels, escrit 1392.
manid 2089 Ed.: Madrid: Nacional (BNE), R/12104. Barcelona: Jaume Cendrat, 1576. Johannes Gerson, La passió de Jesucrist (tr. Desconegut), traduït 1524 ad quem.
manid 2490 MS: Madrid: Nacional (BNE), MSS/17467. Barcelona:, 1783. Pere d'Aragó IV, Rei de Catalunya-Aragó, Ordinacions fetes per Pere III sobre el regiment de tots los oficials de la seva Cort (tr. Mateu Adrià), traduït 1344.
manid 2539 Ed.: Madrid: Nacional (BNE), R/11740. Toledo: Ramón Petras, 1527-05-12. Col·lectiu, Cancionero general de Hernando del Castillo, compilat 1511-01-15 - princeps.
manid 2607 Ed.: Madrid: Nacional (BNE), R/13244. Barcelona: Jaume Cortey, 1561. Jaume Roig, Spill, escrit 1455 a quo - 1462 ad quem.
manid 5062 MS: Madrid: Nacional (BNE), RES/226/37. Borriol:, 1473-04-18 ad quem. Joan Roís de Corella, Cavaller, Lletra de batalla dirigida a Mossèn Lluís Lladró, escrit 1473-04-18.
Other associations with MSS, printed editions, or copies of editions manid 1481 MS: Madrid: Nacional (BNE), MSS/17651. Besalú[?]: Petrus de Fabriciis, 1404-11-13. Francesc Eiximenis, Llibre dels àngels, escrit 1392.
References (most recent first) Tractat a Alberola Fioravanti (1995), Guía de la Biblioteca de la Real Academia de la Historia 64-6
Tractat a Sánchez Mariana (1993), Bibliófilos españoles. Desde sus orígenes hasta los albores del siglo XX 83-5
Tractat a Vindel (1934), Los bibliófilos y sus bibliotecas. Desde la introducción de la imprenta en España hasta nuestros días (Conferencia dada en la Unión Ibero-Americana el día 26 de octubre de 1934) 31
Note en 1899 entren els seus manuscrits a la Biblioteca Nacional i a la Real Acadèmia de la Història en 1896
Record Status Created 1990-10-30
Updated 2018-04-09