Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of Person BITECA bioid 1477
Name Pascual de Gayangos y Arce, bibliòfil
Sex H
Milestones Naixement Sevilla 1809-06-21 (Wikidata)
Lloc vinculat London 1843
Mort London 1897-10-04 (Wikidata)
Associated Persons amic de/d': Serafín Estébanez Calderón, bibliòfil
amic de/d': Henry Richard Vassall Fox (Lord), 3r. Baró de Baronia de Holland
Affiliation bibliòfil
historiador
Owner of copid 1041 Ed.: Madrid: Nacional (BNE), INC/2341 (1480-11-02). Aegidius Romanus, Arquebisbe de Bourges, Llibre del regiment dels prínceps (tr. Arnau Estanyol), traduït 1381 ad quem .
copid 1155 Ed.: Madrid: Nacional (BNE), INC/2330 (1495 ca.). Felip de Malla, Memorial del pecador remut, escrit 1419 - 1424 .
copid 1188 Ed.: Madrid: Nacional (BNE), INC/1237 (1496-04-13). Ludolf de Saxònia, Primer del Cartoixà (tr. Joan Roís de Corella, Cavaller), traduït 1490 ca.
copid 1388 Ed.: Madrid: Nacional (BNE), INC/1117 (1484). Francesc Eiximenis, Dotzè del Crestià, escrit 1386 - 1387 .
copid 1390 Ed.: Madrid: Nacional (BNE), INC/2435 (1494-04-24). Publius Ovidius Naso, Transformacions (tr. Francesc Alegre, Cònsol a Palermo), traduït 1450 - 1500 .
copid 1402 Ed.: Madrid: Nacional (BNE), R/10833 (1515-02-15). Manuel Dies de Calataiud, Baró d'Andilla, Tractat de les mules, escrit 1430 ca. - 1450 .
copid 1496 Ed.: Madrid: Nacional (BNE), R/10300 (1539-03-10). Ausiàs March, Cavaller, Poesies, escrit 1400 - 1459 .
copid 1501 Ed.: Madrid: Nacional (BNE), R/12507 (1545-12-22). Ausiàs March, Cavaller, Poesies, escrit 1400 - 1459 .
copid 1507 Ed.: Madrid: Nacional (BNE), R/11382 (1543-12-22). Ausiàs March, Cavaller, Poesies, escrit 1400 - 1459 .
copid 1540 Ed.: Madrid: Nacional (BNE), R/12043 (1560). Ausiàs March, Cavaller, Poesies, escrit 1400 - 1459 .
copid 1548 Ed.: Madrid: Nacional (BNE), R/12406 (1561). Jaume Roig, Spill, escrit 1455 a quo - 1462 ad quem .
copid 1555 Ed.: Madrid: Nacional (BNE), R/11996 (1555). Ausiàs March, Cavaller, Poesies, escrit 1400 - 1459 .
copid 1565 Ed.: Madrid: Nacional (BNE), R/11758 (1557). Jaume I, Comte de Barcelona, Llibre dels feits del rei en Jacme, escrit 1244 - 1274 .
copid 1570 Ed.: Madrid: Nacional (BNE), R/11925 (1573). Col·lectiu, Cancionero general de Hernando del Castillo, compilat 1511-01-15 - princeps .
copid 1572 Ed.: Madrid: Nacional (BNE), R/11932 (1557). Col·lectiu, Cancionero general de Hernando del Castillo, compilat 1511-01-15 - princeps .
copid 1581 Ed.: Madrid: Nacional (BNE), R/10537 (1558). Ramon Muntaner, Crònica, escrit 1325 - 1328 .
copid 1586 Ed.: Madrid: Nacional (BNE), R/10885 (1562). Ramon Muntaner, Crònica, escrit 1325 - 1328 .
copid 1590 Ed.: Madrid: Nacional (BNE), R/13778 (1502-09-14). Consolat de Mar, Consolat de Mar, promulgat 1248 - 1400 .
copid 1593 Ed.: Madrid: Nacional (BNE), R/13234 (1561). Jaume Roig, Spill, escrit 1455 a quo - 1462 ad quem .
copid 1597 Ed.: Madrid: Nacional (BNE), R/10189 (1561). Jaume Roig, Spill, escrit 1455 a quo - 1462 ad quem .
copid 1603 Ed.: Madrid: Nacional (BNE), R/10920 (1531). Jaume Roig, Spill, escrit 1455 a quo - 1462 ad quem .
copid 1608 Ed.: Madrid: Nacional (BNE), R/13269 (1561). Bernat Fenollar, Prevere ~ Jaume Gassull i Almenar, Cavaller ~ Narcís Vinyoles, Ciutadà de València ~ Joan Moreno ~ Baltasar Portell ~ Síndic del comú dels Peixcadors: Lo… Procés de les olives, escrit 1495 - 1496 ca.
copid 1610 Ed.: Madrid: Nacional (BNE), R/11318 (1534-03-12). Pere Tomic, Històries i conquestes dels reis d'Aragó i comtes de Barcelona, escrit 1438-11-10 .
copid 1764 Ed.: Madrid: Nacional (BNE), R/13351 (1561). Jaume Gassull i Almenar, Cavaller, Considerant quant dignament, escrit 1497 ad quem .
copid 1823 Ed.: Madrid: Nacional (BNE), R/10534 (1515-10-30). Jaume I, Comte de Barcelona, Llibre dels feits del rei en Jacme, escrit 1244 - 1274 .
copid 2007 Ed.: Madrid: Nacional (BNE), R/12106 (1546-11-15). Pere Miquel Carbonell i de Soler, Cròniques d'Espanya, escrit 1517 ad quem .
manid 1070 MS: Madrid: Nacional (BNE), MSS/18060. 1351 - 1400. Desconegut, Breu notícia de la fundació de Barcelona.
manid 1121 MS: Madrid: Nacional (BNE), MSS/17711. 1451 - 1500. Desconegut, Crònica universal de 1427, escrit 1427 a quo.
manid 1161 MS: Madrid: Nacional (BNE), MSS/17801. 1351 - 1400. Sanç Ramírez, Rei d'Aragó, Fur de Jaca (tr. Desconegut), traduït 1301 - 1400.
manid 1179 MS: Madrid: Nacional (BNE), MSS/18444. 1491 - 1550 ca. Desconegut, Lletres de batalla, escrit 1400 - 1550 ca.
manid 1305 Ed.: Madrid: Nacional (BNE), INC/2468. Barcelona: Pere Posa, 1492. Desconegut, Vida i trànsit de Sant Jeroni, traduït 1492 ad quem.
manid 1368 MS: Madrid: Nacional (BNE), MSS/17675. Barcelona[?]:, 1391 - 1400. Giovanni Boccaccio, Corvatxo (tr. Narcís Franch), traduït 1397 ad quem.
manid 1373 MS: Madrid: Nacional (BNE), MSS/18396. 1431 - 1460. Anicius Manlius Severinus Boethius, De consolació de filosofia (tr. Pere Saplana), traduït 1390 ca.
manid 1481 MS: Madrid: Nacional (BNE), MSS/17651. Besalú[?]: Petrus de Fabriciis, 1404-11-13. Francesc Eiximenis, Llibre dels àngels, escrit 1392.
manid 2089 Ed.: Madrid: Nacional (BNE), R/12104. Barcelona: Jaume Cendrat, 1576. Johannes Gerson, La passió de Jesucrist (tr. Desconegut), traduït 1524 ad quem.
manid 2490 MS: Madrid: Nacional (BNE), MSS/17467. Barcelona:, 1783. Pere d'Aragó IV, Rei de Corona d'Aragó, Ordinacions fetes per Pere III sobre el regiment de tots los oficials de la seva Cort (tr. Mateu Adrià), traduït 1344.
manid 2539 Ed.: Madrid: Nacional (BNE), R/11740. Toledo: Ramón Petras, 1527-05-12. Col·lectiu, Cancionero general de Hernando del Castillo, compilat 1511-01-15 - princeps.
manid 2607 Ed.: Madrid: Nacional (BNE), R/13244. Barcelona: Jaume Cortey, 1561. Jaume Roig, Spill, escrit 1455 a quo - 1462 ad quem.
manid 5062 MS: Madrid: Nacional (BNE), RES/226/37. Borriol:, 1473-04-18 ad quem. Joan Roís de Corella, Cavaller, Lletra de batalla dirigida a Mossèn Lluís Lladró, escrit 1473-04-18.
Other associations with MSS, printed editions, or copies of editions manid 1481 MS: Madrid: Nacional (BNE), MSS/17651. Besalú[?]: Petrus de Fabriciis, 1404-11-13. Francesc Eiximenis, Llibre dels àngels, escrit 1392.
References (most recent first) Tractat a Wikimedia Foundation (2012-), Wikidata , n. Q2063108
Tractat a Alberola Fioravanti (1995), Guía de la Biblioteca de la Real Academia de la Historia 64-6
Tractat a Sánchez Mariana (1993), Bibliófilos españoles. Desde sus orígenes hasta los albores del siglo XX 83-5
Tractat a Vindel (1934), Los bibliófilos y sus bibliotecas. Desde la introducción de la imprenta en España hasta nuestros días (Conferencia dada en la Unión Ibero-Americana el día 26 de octubre de 1934) 31
Note en 1899 entren els seus manuscrits a la Biblioteca Nacional i a la Real Acadèmia de la Història en 1896
Internet https://www.wikidata.org/wiki/Q2063108 vist 2023-10-25
Record Status Created 1990-10-30
Updated 2023-10-25