Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of Person BITECA bioid 1476
Name Estanislao de Kostka Aguiló i Aguiló, bibliòfil
Sex H
Milestones Naixement Palma de Mallorca 1859-11-13 (Wikidata)
Mort Palma de Mallorca 1917-01-09 (Wikidata)
Affiliation bibliòfil
erudit
fe catòlica romana
Owner of copid 1220 Ed.: Barcelona: Biblioteca de Catalunya, 2-V-3 (1497-09-16). Joanot Martorell, Cavaller, Tirant lo Blanc, escrit 1460-01-02 a quo - 1490 ad quem .
manid 1159 MS: Ciutat de Mallorca: Soc. Arq. Lul·liana, 4. 1376 - 1400. Col·lectiu, Cançoner d'Estanislao Aguiló, compilat 1301 - 1400.
manid 1208 MS: Ciutat de Mallorca: Museu de Mallorca, Societat Arqueològica Lul·liana, 11 s/n. 1401 - 1500. Desconegut, Misèria del hom i dels beneficis de Déu.
manid 1639 MS: Ciutat de Mallorca: Soc. Arq. Lul·liana, sense signatura. Mallorca:, 1401 - 1425. Ramon Llull, Arbre de filosofia d'amor, escrit 1298-10.
manid 1770 MS: Ciutat de Mallorca: Soc. Arq. Lul·liana, Societat Arqueològica Lul·liana 8 (Museu de Mallorca). 1551 - 1600. Jaume d' Olesa i Sanglada, Mirall de bé viure e de bé confessar, escrit 1515 a quo - princeps.
manid 2157 MS: Ciutat de Mallorca: Soc. Arq. Lul·liana, 2. 1401 - 1500. Ramon Llull, Cent noms de Déu, escrit 1285.
manid 2363 MS: Ciutat de Mallorca: Soc. Arq. Lul·liana, s/n. 1401 - 1500. Desconegut, Opuscle sobre la Passió, escrit 1400 [?] - 1500 [?].
manid 2866 MS: Ciutat de Mallorca: Soc. Arq. Lul·liana, Ms. 1. 1401 - 1499. Ramon Llull, Llibre de contemplació (tr. Desconegut), escrit 1271 - 1273.
manid 2893 MS: Ciutat de Mallorca: Olim Estanislau de Kostka Aguiló. 1450 [?]. Gilabert de Pròixida i Centelles, Cavaller, Cobles dictades de un cavaller qui, despagat de son / Rey e senyor, enujosament se'n desexia e·l reptava, escrit 1404-05.
References (most recent first) Tractat a Wikimedia Foundation (2012-), , n. Q55838512
Tractat a Gran Enciclopèdia catalana (1988) 1:302
Internet https://www.wikidata.org/wiki/Q55838512 vist 2023-10-11
Record Status Created 1990-10-29
Updated 2023-10-11