Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 1476
City and Library San Lorenzo de El Escorial Real Biblioteca del Monasterio de El Escorial
Collection: Call number h.III.21 | Antic III.M.19 | Antic V.D.17 | Antic Est-15-4
Title of volume 21. E. DE NATVRA ANGE. 17 ( al tall daurat, amb lletres fosques)
fray françisco ximenez, de la naturaleça angelica y sus propiedades, en lengua lemosina ( f. IIIv de guardes preliminars, afegit per una mà posterior)
De natura angelica E ( al peu del primer foli)
Copied 1476 - 1500 (Castañeda)

External description
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: 222 (= III + 216 + III)
Collation 05/3 1-514 610 7-914 10-1116 12-1414 157/6
Page Layout 2 columnes
35 línies (f. 11ra)
Size pàgina 274 × 195 mm (f. 11)
caixa 200 × 143 mm
columna 200 × 64 mm (f. 11ra)
columna 200 × 58 mm (f. 11rb)
Hand humanística cursiva amb influència de la bastarda, de la segona meitat del s. XV
Watermark carro de dues rodes (als ff. 51-88,) (no consta a Briquet ni a Valls)
balança dins d'un cercle (als ff. 1-8, 208-212,) (semblant a Briquet 2532, Venècia: 1480, Brescia: 1484;)
mà amb flor de sis pètals (als folis de guarda)
altres fermall (als ff. 89-204 i 214-216,) (semblant a Briquet 2874, Florència: a partir del 1466)
bandera o estendard motiu incomplet (als ff. 18-50) (semblant a Briquet 5988, Venècia: a partir del 1474)
Pictorial elements Caplletres: sense fer, indicades per lletres de guia
Rúbriques de vegades en tinta molt esvaïda, pràcticament lila
Calderons en vermell
Tocs de color tocs en algunes lletres en vermell, per exemple, les majúscules dels ff. 66 i 67, 84, 85 i 88v
Altres: epígrafs en vermell
Other features Justificació: a punta seca i punta de plom
Ús de la primera línia de la pauta: sí
Perforacions: restes de perforacions rodones situades a prop dels talls, visibles en les línies verticals (per exemple f. 2)
Reclams: horitzontals centrats
Condition en bon estat, malgrat algunes taques de brutícia i d'humitat i estrips als ff. 1, 9, 22, 96, 214, 215, 216. El quadern preliminar és un qüern amb tres folis independents afegits al començament i enganxats amb un fons de quadern en pergamí, que reutilitza un bocí on hi havia escrit un text llatí a dues columnes. Els primers nou folis foren restaurats en el moment de procedir a l'enquadernació (s. XVI); al quadern 14è hi ha un salt de capítol -passa del 26 al 29-, que fa pensar en una pèrdua de fulls; semblantment sembla que falti una part de bifoli al darrer quadern 157/8-14, havent-se perdut el darrer foli, que seria en blanc; també és en blanc el f. 38vb, però el text segueix bé al f. 39ra, a la columna en blanc hi ha uns punts a la primera línia i uns altres a la darrera, com si l'anulessin. Presenta una foliació moderna, a llapis, en xifres aràbigues; errades a la foliació: repeteix el f. 89
Binding del Monestir, en pell, del s. XVI, talls daurats i gravats
Associated persons Firma al f. 216v ha deixat el seu nom Tomàs Veziga (Floruit 1501 [?] - 1600 [?]) (“yo tomas veziga quj […] escrybat semper cum domjno vibat. deo gracias Amen”)
Associated MSS, editions, and specific copies of editions manid 1483 MS: San Lorenzo de El Escorial: Monasterio, h.II.16. Johan Espanya, 1409-05-07. Francesc Eiximenis, Llibre dels àngels, escrit 1392.
References (most recent first) Facsímil: Avenoza Vera et al. (2013), Biteca.net/filigranes
Catalogat a: Puig i Oliver et al. (2012), Catàleg dels manuscrits de les obres de Francesc Eiximenis, OFM, conservats en biblioteques públiques. Volum I: descripció dels manuscrits 373-6 , n. 63
Descrit per: Puig i Oliver (2009), Inspecció personal
Descrit per: Mahiques Climent (2002), Inspecció personal
Facsímil: Reproducció parcial del ms. h.III.21 de la Biblioteca del Monestir de l'Escorial. Llibre dels àngels d'Eiximenis (2002)
Descrit per: Pérez Mingorance (2000), Inspecció personal
Catalogat a: Zarco Cuevas (1932), Catálogo de los manuscritos catalanes, gallegos y portugueses de la Biblioteca de El Escorial 35-6 , n. 68
Catalogat a: Castañeda y Alcover (1916), Catálogo de los manuscritos lemosines o de autores valencianos o que hacen relación a Valencia que se conservan en la Real Biblioteca de El Escorial 17 , n. 24
Tractat a: Massó Torrents (1909-10), “Les obres de Fra Francesc Eiximeniç (1340?-1409?). Essaig d'una bibliografia”, Anuari de l'Institut d'Estudis Catalans 622 , n. 65 (Ms. R)
Note als folis que precedeixen al text, en blanc, i als ff. 8 i 216v hi ha nombroses proves de ploma. Algunes correccions de copista al marge; al f. 216v, entre diverses proves de ploma i dibuixos de flor de lis, es llegeix una anotació de la segona meitat del segle XV, per una mà possiblement diferent a la del copista: “yo tomas veziga quj conscrypsit escrybat semper cum domjno uivat. deo gracias amen”; en aquest mateix foli, al capdamunt, en petit es llegeix el que podria ésser una data: “mccccxlv”, escrita per una mà diferent; llevat d'això, no s'observen al text senyals de lectura
Internet http://stel.ub.edu/biteca/filigranes/ca/067058.html# filigrana carro f. 60 vist 2017-06-09
http://stel.ub.edu/biteca/filigranes/ca/003002.html# bandera vist 2017-06-09

Internal Description
Number of texts in volume: 1
Specific witness ID no. 1 BITECA cnum 678
Location in volume ff. 1ra-216ra
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1506
Francesc Eiximenis. Llibre dels àngels
Language català
Date escrit 1392
Incipits & explicits in MS dedic.: [ 1ra] [a]3l molt honorable e molt saui caualler mossen pere dartes … [ 1rb-va] … deuets saber senyer meu que aquest libre dels sans angels conte .v. tractats [f. 1 va] Lo primer tractat de lur altea (…) lo quint tractat de lur honorable president
índex: [ 1va] C2apitol primer qui possa curt e en general … [ 7va] … C. L. e derrer qui tancha lo libre el sotsmet ala saanta esglesia Romana
tit.: [ 9ra] CApitol prjmer quj posa curt e en general la alta de la angelical natura
text: [a]5ngelical natura es tan alta e tan marauellosa … [ 216ra] … als quals uos recoman axi corament [sic] com se ne pux E abtant sia ab uos tots temps Jhesu Christ per la sua clemencia amen
colofó: [ 216ra-rb] ffinito Libro sit laus et gloria AMEN. Qui scripsit scribat semper cum domino uiuat. [f. 216rb] Laudabo deum in omni tempore. DEO Gracias AMEN
References (most recent first) Massó Torrents (1991), “Les obres de Fra Francesc Eximenis (1340?-1409?). Essaig d’una bibliografia”, Studia bibliographica 85 , n. R
Record Status Created 1990-09-15
Updated 2017-06-09