Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 1473
Authors Desconegut
Titles Liber Albubetri Arazi
Llibre d'Almassor
Date / Place traduït 1350 [?] - 1400
Language català
llatí (orig.)
Text Type: Prosa, Tractats científics o tècnics
Associated Persons Traductor: Desconegut
Associated Texts traducció en 37 capítols del Tractatus primus / De figura et forma membrorum de texid 2328 Albubetri Arazi fill de Zacarias, Liber Albubetri Arazi filii Zacharie, qui ab eo Almansor vocatus est quod regis Mansoris, Isaac filii, precepto editus ets, translatus ex arabico in latinum apud Toletom a Gerardo Cremonensi
References (most recent first) Tractat en: Cifuentes i Comamala (2002), La ciència en català a l'Edat Mitjana i el Renaixement 93
Tractat en: Cifuentes i Comamala (2000), “Tres notes sobre traduccions quirúrgiques medievals al català. I. Fragments d'un Ms. en català de la Chirurgia de Teodoric reaprofitats en relligadures del cinc-cents. II. Notícia d’una traducció catalana de la Chirurgia d’Henri de Mondeville. III. Una traducció catalana desconeguda de la Chirurgia parva de Gui de Caulhiac”, Arxiu de Textos Catalans Antics
Tractat en: Cifuentes i Comamala (2000), “La promoció intel·lectual i social dels barbers-cirurgians a la Barcelona medieval: l'obrador, la biblioteca i els béns de Joan Vicenç (f. 1421-1464)”, Arxiu de Textos Catalans Antics
Tractat en: Morel-Fatio (1892), Catalogue des manuscrits espagnols et des manuscrits portugais [de la Bibliothèque Nationale] 33 , n. 94
Note es fonamenta en la versió llatina de Galiè de Cremona
Subject MEDICINA
TRACTATS
Number of Witnesses 1
ID no. of Witness 1 cnum 623
City, library, collection & call number Paris: Bibliothèque Nationale de Paris, esp. 212 (BITECA manid 1086)
Copied 1351 - 1400 (Bohigas i Riera)
1341 - 1360 (Lola Badia)
1401 - 1450 (Panunzio)
1401 - 1500 (ff. 124v-125)
Location in witness ff. 112rb-124ra
Title(s) Desconegut, Llibre d'Almassor (tr. Desconegut), traduït 1350 [?] - 1400
Incipit & Explicits rubr.: [ 112rb] Asci comensa lo libre qui es dit almassor trasladat per mestre Galien de cremona en toledol darabic en latin quj es appellat almanssor per so col Rey almanssor lo feu fer al fyl de ysaach. Assi comensa lo libre dela atomia
índex: D4Els grans ajustaments dela uida dels menbres dell hom .cxiij. … [ 112va] … Dels Grans ajustamentz he dela uida dels menbres e desquinencia .cxxiiij.
prol.: [ 113ra] D5Eus creador de totes coses feu los ossos … [ 113rb] … ala extremjtat dell menbre
tit.: De la forma dell ceruel
text: C2Ertes lo ceruell feu deus per so que fos neximent … [ 124ra] … diu squinatia es feyta con ha les faringes
colofó: ffinito libro sit laus gloria christo
Note són en blanc els ff. 112vb i 124rb
Record Status Created 1990-09-15
Updated 2012-03-01