Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 1472
City and Library Madrid Biblioteca Nacional de España
Collection: Call number MSS/4030 | Antic 4030 | Antic P.11
Copied 1399-08-26 (colofó f. 225v)

External description
Writing surface Paper i pergamí (bifoli ext. i int. de perg.)
Format Foli
Leaf Analysis ff.: IV + 244 + III
Collation 1-218 316 4-1218 1314 149/10-16
Page Layout 29 línies (f. 2r)
Size pàgina 293 × 220 mm (f. 2r) (Avenoza)
caixa 194 × 145 mm
Hand gòtica (ff. 1-241v)
cursiva s. XV (ff. 243v-245)
Watermark altres gairebé no es poden apreciar les filigranes
unicorn (semblant a Briquet 15789-15780, la primera a Perpinyà: 1366, 1370, la segona en papers dels col·lectors hispànics de delmes, a Roma: 1370)
estel sol amb corona i les lletres “S” i “R”
Pictorial elements Caplletres: en blau i vermell
Rúbriques en vermell
Other features Justificació: a mina de plom, molt tènue, que no sempre es respecta
Ús de la primera línia de la pauta: generalment en blanc
Perforacions: no s'aprecien perforacions
Reclams: horitzontals situtats a la banda inferior dreta (quaderns 1-2) gairebé centrats (quaderns 3-5, 11), situats cap a la dreta, però amb decoració especial en vermell (quaderns 6, 8), centrats i decorats en vermell (quaderns 7, 9-10, 12-13)
Signatures: alfanumèriques, que no són visibles a tots els quaderns, en tenir el volum les vores guillotinades, de vegades es troben al marge dret; en alguns plecs, com al quadern “e” que comença al f. lxxij, hi ha una triple numeració: les signatures alfanumèriques e j- e ix situades a l’angle inferior extern; unes segones signatures alfanumèriques situades al peu, però centrades “a j- a ix” i unes signatures alfabètiques situades en l’angle inferior extern “a-[j]”
Condition en bon estat
Binding pasta holandesa de color verd del s. XVII i llom de marroquí clar (Puig i Oliver)
Associated Texts Conté als ff. 243v-244, amb lletra del s. XV es transcriu texid 2249 Desconegut, Reglas de confesión, escrit 1400 - 1500
Associated MSS, editions, and specific copies of editions manid 1710 MS: Dublin: UCD Archives, B-45. 1301 - 1400. Ramon Llull, Llibre de Déu, escrit 1300-12.
References (most recent first) Catalogat a: Puig i Oliver et al. (2012), Catàleg dels manuscrits de les obres de Francesc Eiximenis, OFM, conservats en biblioteques públiques. Volum I: descripció dels manuscrits 311-8 , n. 50
Facsímil: Llibre dels àngels i màximes devotes d'Eiximenis. BNM MSS/4030 (2000)
Tractat a: Avenoza et al. (2007), “Tipos y tipologías de manuscritos medievales catalanes: las proporciones anómalas”, Scriptorium
Descrit per: Sabaté (2001), Inspecció personal
Descrit per: Martí (2000), Inspecció personal
Descrit per: Avenoza (1991-93), Inspecció personal
Tractat a: Eiximenis et al. (1981), Lo libre de les dones xxxv , n. Àngels A.2
Catalogat a: Castro (1973), Manuscritos franciscanos de la Biblioteca Nacional de Madrid 251 , n. 221
Catalogat a: Inventario general de manuscritos de la Biblioteca Nacional (1953-95) 10:248-9
Tractat a: Martí de Barcelona (1933), “Notes descriptives de manuscrits franciscans de la Biblioteca Nacional de Madrid”, Estudis Franciscans 363-4 , n. 4030
Catalogat a: Domínguez Bordona (1931), Catálogo de los manuscritos catalanes de la Biblioteca Nacional 1:51-2 , n. 4030
Tractat a: Massó Torrents (1909-10), “Les obres de Fra Francesc Eiximeniç (1340?-1409?). Essaig d'una bibliografia”, Anuari de l'Institut d'Estudis Catalans 618-9
Note aquesta còpia no inclou ni la dedicatòria, ni el pròleg ni la taula de capítols del Llibre dels àngels, a més de dur el Confessional que era una part del Llibre de les dones amb una circul·lació manuscrita independent; d'altra banda, la presentació a una columna és estranya en obres d'Eiximenis, tal vegada es tractava d'una mena de compendi o resum d'ambdues obres. Al verso del darrer foli de la majoria dels quadens hom anotà “comprouat”
Subject Manuscrit datat

Internal Description
Number of texts in volume: 3
Specific witness ID no. 1 BITECA cnum 674
Location in volume ff. i-ccxxvv
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1506
Francesc Eiximenis. Llibre dels àngels
Language català
Date escrit 1392
Incipits & explicits in MS rubr.: [ i] Capitol primer qui proposa curt e en general la altea dela angelical natura
text: A10Ngelical natura es tan alta e tan marauellosa e tan excellent creada … [ ccxxvv] … e ab aytant sia ab uos Jhesu christ per la sua clemençia. Amen
colofó: Quj escripsi escribat cum semper domino viuat. Amen. Ffon acabat la uespra de monsenyer sent berthomeu a .xxvj. de agost en lany dela natiujtat de nostre senyor [XC ratllat] M.CCC.XC.viii. Deo graçias
Condition incomplet
References (most recent first) Massó Torrents (1909-10), “Les obres de Fra Francesc Eiximeniç (1340?-1409?). Essaig d'una bibliografia”, Anuari de l'Institut d'Estudis Catalans 618-9 , n. 49 (Ms. A)
Note manca la taula i la dedicatòria. El copista va errar la data al colofó, i va ratllar les xifres sobrants: “XC”
Specific witness ID no. 2 BITECA cnum 1746
Location in volume ff. ccxxvj-ccxlj
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1504
Francesc Eiximenis. Llibre de les dones (Cap. 378-395)
Language català
Date escrit 1396 ca.
Incipits & explicits in MS text: [ ccxxvj] Com en tota aquesta present vjda hom sia posat en temptaçio segons que dix lo sant hom Job … [ ccxlj] … e ab nostre senyor deus lo sant esperit i unjtat de uera simplea esençia e estaras e regnaras daqui auant uer deu in secula seculorum amen
Condition fragment
References (most recent first) Ivars (1931-33), “Franciscanismo de la reina de Aragón doña María de Luna (1396-1406)”, Archivo Ibero-americano
Riera i Sans (1989), “Catàleg d'obres en català traduïdes en castellà durant els segles XIV i XV”, II Congrés Internacional de la Llengua Catalana, 8. Àrea 7. Història de la Llengua 704
Eiximenis et al. (1965), “Lo Libre de les dones”, xxxv
Bohigas (1955), “Petita contribució a l'inventari d'obres catalanes de pietat popular anteriors al s. XIX”, Analecta Sacra Tarraconensia 365 , n. 96
Note Massó diu que es tracta d'un tractat devot anònim, no el cita entre els manuscrits del Llibre de les dones; no duu epíleg i P. Bohigas el cita com un Tractat de vida religiosa
Specific witness ID no. 3 BITECA cnum 1764
Location in volume f. ccxljv
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2248
Desconegut. Tembre Déu és saviesa
Language català
Date escrit 1398 abans
Incipits & explicits in MS text: [ ccxljv] Tembre deu es saujea. Mas amar deu es noblesa … Ihs qui es uera dolçor uos do sa beneyta amor. Amen
epíleg: Ihesuchrist Molt es bo aço entenets hi be. Lo mon es axi ordenat segons diu senecha … Ne goig entrels enemichs
Poetic Stanza 13 x 2
References (most recent first) Grapí et al. (2001), “Al marge dels cançoners (1): Alguns textos poètics catalans inèdits o poc coneguts”, Canzonieri iberici 258-260
Massó Torrents (1909-10), “Les obres de Fra Francesc Eiximeniç (1340?-1409?). Essaig d'una bibliografia”, Anuari de l'Institut d'Estudis Catalans 619
Note epíleg en prosa
Record Status Created 1990-09-15
Updated 2014-05-04