Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 1471
City and Library Barcelona Biblioteca de Catalunya
Collection: Call number Bon. 10-VI-34
Imprint Barcelona: Johannes Rosenbach para Joan Bernat, 1495-05-08

External description
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: III + 12 + ii-cclxvii + III (fol. antiga)
ff.: III + 12 + 267 + III (fol. totals)
Collation a-b6 a2-8 b-s8 s-z8 τ-ꝯ-ꝝ8 A-D8 E-F6
Page Layout 2 columnes
38 línies
39 línies (f. iii)
40 línies
Size pàgina 305 × 210 mm (f. iii)
caixa 220 × 144 mm
columna 220 × 69 mm (f. iiira)
Font gòtica 1:112/3 (al text)
3:10 11. 67/8 (als epígrafs)
Watermark mà amb estel
Pictorial elements Xilografia gravat en fusta on apareix Eiximenis, assegut al mig de vuit dones, un gos al costat de l'escritori, a mig pintar, només s'ha aplicat el verd i el vermell (a la portada)
Orla de quatre peces decorada amb motius vegetals, llevat de la peça inferior entre els motius vegetals es veuen alguns animals (al f. a i)
Caplletres: inicials de capítols decorades amb motius vegetals, tot i que algunes han quedat en blanc, assenyalades amb lletres de guia (p. e. “l” al f. cxixrb)
Tocs de color els epígrafs, els calderons, el colofó i la marca de l'impressor són en vermell
Condition en bon estat de conservació, malgrat algun forat de corcs. Errades a la foliació: manca el f. i i el foli ii, primer del text, no va foliat, xxxv-xxxviii (per xxxiii-xxxvi), xxxxiii (per xxxxviiii), ciiii-cv (per cv-cvi), cxxxix (per cxxxxix), rep. clxxvi, clxxxii-clxxxiiii (per clxxxxii-clxxxxiiii), clxxxvi-clxxxvii (per cciii-cciiii) i ccxxxxi (per ccxxxxvi). Errades a les signatures: a i-a ij del primer quadern signat “a” sense signatura
Binding en pasta vermella amb daurats al llom, set nervis i talls daurats
Previous owners (oldest first) Isidre Bonsoms i Sicart, bibliòfil 1922 ad quem
References (most recent first) Descrit per: Avenoza (2004), Inspecció personal
Descrit per: Grapí (2001), Inspecció personal
Descrit per: Avenoza (1997), Inspecció personal
Tractat a: Escobedo (1996), Typographica. L'edició catalana, del llibre incunable al 1939 24 , n. 13
Tractat a: Eiximenis et al. (1981), Lo libre de les dones xxxv-xxxvi
Catalogat a: Guía de la Biblioteca Central de la Diputación Provincial de Barcelona (1959) 258 , n. I-103
Tractat a: Vindel (1945-51), El arte tipográfico en España durante el siglo XV 1:169-71 , n. 100
Catalogat a: Aguiló (1923-27), Catálogo de obras en lengua catalana impresas desde 1474 hasta 1860 226-7 , n. 435
Tractat a: Massó Torrents (1909-10), “Les obres de Fra Francesc Eiximeniç (1340?-1409?). Essaig d'una bibliografia”, Anuari de l'Institut d'Estudis Catalans 54-5 , n. 112
Tractat a: Haebler (1903-17), Bibliografía ibérica del siglo XV 343-4 , n. 706
Catalogat a: Catalogue de la Bibliothèque de M. Ricardo Heredia, comte de Benahavis (Vente du 12 Avril au 11 Mai 1894. Salles Silvestre) (1891-94) , n. 3587
Catalogat a: Hain (1826-38), Repertorium bibliographicum, in quo libri omnes ab arte tipographica inventa usque ab annum MD. typis expessi ordine alphabetico vel simpliciter enumerantur uel adcuratius recensentur , n. 16235
Tractat a: Salvà i Pérez (1826), A Catalogue of Spanish and Portuguese Books, with occasional literary and biographical remarks , n. 3896
Note Notes manuscrites, algunes assenyalen passatges del text v. g. “embrjaguesa” (f. cliva), d'altres, però, destaquen “consells” o “probervis” inclosos al text, v. g. (f. clxxxviva) “proverbi: E diu que iames gran parler: no fon gran obrer”
Internet http://mdc.cbuc.cat/cdm/ref/collection/incunableBC/id/18416 reproducció digital vist 2017-05-29
http://cataleg.bnc.cat/record=b2160216~S13*cat catàleg vist 2017-05-29

Internal Description
Number of texts in volume: 1
Specific witness ID no. 1 BITECA cnum 672
Location in volume ff. 1ra prel.-12ra prel. + iira-cclxvijvb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1504
Francesc Eiximenis. Llibre de les dones
Language català
Date escrit 1396 ca.
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 1 prel.] libre deles dones mestre francesch exjmenjs [a l'orla del frontispici]
tit.: [ 2ra prel.] A8Questa | seguent | taula del | present li|bre com|post per | lo Reue|rend me|stre Francesc eximençi del | orde dels frares menors | profes en la sagrada theo|logia: e dirigit ala molt | noble senyora Dona San|xa ximeniç de Arenos Com|tessa de prades: Conte su-|maria mentlo [sic] quis tracta en quiscuna part segons se seguex.
índex: La primera part tracta gene-|ralment de aço qui adones per-|tany … [ 12vb prel.] … Assi fenex la taula del present libre
rubr.: [ iira] En nom de nostre Se|nyor iesu christ. | Comença lo libre vul-|garment appellat deles | dones ordenat e compi|lat per lo Reuerend me|stre en sacra theologia | del orde de fra menors | Dirigit ala molt noble | senyora dona Sanxa de | Arenos Comtessa de pra|des. | Segueix lo preambol.
pream.: A8 La molt | alta he | molt ho|norable | senyora | mia la se|nyora dona san|xa … [ iiva] … E a | lur profit los titols dels quals | tractats e delurs capitols son | hordenats sots la forma quis | seguex
rubr.: [ iiva] Capitol primer que Jhesu|christ per gloria y eximpli nostre ha | fetes puiar infantes e dones | en perfeccio Euangelical
text: I5Esu crist eternal deu | e incomutable prin|cipi de tota creatur-|a e perfet redem-|ptor de tot huma-|nal natura per glorificar la | altea dela sua virtut e poten-|tia no solament afer [sic] puiar al|guns homens enla auengelical [sic] perfeccio e vida … [ CCLXVIIvb] … E pertal quant | leuierament cascuns en esta vida | erran: e desfalli [sic] en moltes coses: | ço que diu lo apostol. per tal tot | ço que esa açi:vull que tostempssia sots|mes a correctio dela sancta mara | sglesia: e dels piadosos seruidors | de Jesu christ
colofó: Acabat fou lo present li-|bre vulgarment dit deles | dones en la noble Ciutat | de Barçelona per mestre | Johan Rosenbach Ala-|many a instancia del dis-|cret en Johan Bernat no|tari e scriua dela cort del | oficial del Reuerend Se|nyor Bisbe de Barçelona | en lany dela natiuitat de | nostre senyor Jesu christ. | Mil. CCCC. LXXXV. | a vuyt dies del mes de | Maig. [segueix la marca de l’impresor també en vermell]
References (most recent first) Tractat a: Eiximenis et al. (1965), “Lo Libre de les dones”,
Number of additional copies of edition 18
ID no. of additional copy of edition 1 BITECA copid 1320
City and Library Barcelona Arxiu de la Corona d'Aragó
Collection: Call number Incunable 32
External description
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: 249 = (2 + 245 + 2)
Page Layout 2 columnes
Size pàgina 280 × 195 mm (f. XXVIr)
caixa 225 × 147 mm
columna 280 × 70 mm
Font gòtica
Watermark mà amb flor de cinc pètals (f. XXVI)
àncora (f. LXXXX)
Pictorial elements Caplletres: de cinc unitats de pauta
Tocs de color el colofó és en tinta vermella, així com la marca de l'impressor
Condition exemplar àcefal: comença al f. XXV. Nombroses errades a la foliació: passa del f. XXXII al XXXV; es repeteixen els núm. XXXVII, XXXVIII, CIIII, CXXIIIII i CLXXVI; manquen els núm. XXXXIX i CXXIIII; es segueixen els ff. CLV, CXXXXIIII i CLVII, els ff. CCXLV, CCXXXXI i CCXXXXVII i els ff. CCLII i CCXXXXIII. El f. LXXXX és troba repetit, el primer, però, comença per “par com es de sancta” mentre el segon comença per “aixi com es de sancta”; el primer té una caplletra i el segon no en té. Manca el f. LXXXVIIII, i es passa del capítol CXXVII al CXXVIIII. El f. LXXXII esta duplicat i hi manca el LXXXIII (passem del capitol CXVIII al CXX). El f. LXXXXV és duplicat, però el primer no té la caplletra. Manquen els folis LXXXXVI, CV, CCIII i CCIIII, o sigui els capítols CXXXVI, CXLVIII i CCXCVIII a CCCII; es repeteixen dues vegades els ff. CCI i CCVI
Binding antiga, en cuir sobre cartó
Previous owners (oldest first) Barcelona: Convent de sant Agustí
Associated persons al foli final, una anotació de José Olivares (Floruit 1843) (“Este libro es falto en su principio y en su interior, notandose algunas hojas duplicadas y de distinta impresion. Encuadernado y remendado en 1845 por haber sido destrozado por las bombas que sufrio esta infortunada ciudad en set., oct. y nov. de 1843. José Olivares”)
References (most recent first) Catalogat a: Arxiu de la Corona d'Aragó (1993), Catálogo de incunables , n. 32
Descrit per: Marnierre (1999), Inspecció personal
Descrit per: Riera i Sans (1990), Inspecció personal
Tractat a: González Hurtebise (1920), Guía histórico-descriptiva del Archivo de la Corona de Aragón en Barcelona , n. 32?

ID no. of additional copy of edition 2 BITECA copid 1252
City and Library Barcelona Biblioteca de Catalunya
Collection: Call number 11-VII-5
Title(s) in copy EXIMENIS | LIBRE | DE LES DONES ( en lletres daurades al teixell)
External description
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: IV + 12 + [ii]-cclxvii + IV (guardes de la relligadura)
Page Layout 2 columnes
Size pàgina 295 × 200 mm (f. 1 prel.)
Font gòtica
Pictorial elements com la de l'exemplar principal, però amb el gravat del f. 1 prel. sense pintar; a dues tintes
Condition en molt bon estat. Incomplet, manquen els ff. 63-65 substituïs per folis en blanc amb la filigrana de la mà amb flor de sis pètals i cercle al palmell. Errades de les signatures: com les de l'exemplar principal. Errades a les signatures, com les de l'exemplar principal, però 49, 106 i 203 van ben numerats; errors singulars: lxxxiii (per 94), clxxxvii (per 204) i ccxxxxiii (per 253)
Binding moderna, artística, pell amb daurats, llom amb cinc nervis i talls daurats
Previous owners (oldest first) Marià Aguiló i Fuster, poeta
References (most recent first) Avenoza (2004), Inspecció personal
Escobedo (1996), Typographica. L'edició catalana, del llibre incunable al 1939 24 , n. 13
Bohigas et al. (1976), Exposició commemorativa del V centenari de la impremta. El llibre incunable als Països Catalans 61-2 , n. 46
Note alguns passatges subratllats a tinta
Internet http://mdc.cbuc.cat/cdm/ref/collection/incunableBC/id/21656 reproducció digital vist 2017-05-25
http://cataleg.bnc.cat/record=b2160153~S13*cat catàleg vist 2017-05-25

ID no. of additional copy of edition 3 BITECA copid 1982
City and Library Berlin Staatsbibliothek Preussischer Kulturbesitz
Collection: Call number Inc. 4962/20 | Antic Fol 42720
Title(s) in copy EXIMENIS | LIBRE | DE LES DONES ( al teixell amb daurats)
External description
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: II + 12 prel. + 1 + [i]-cclxvii + III (fol. ant. en romans)
Collation a-b6 a-y8 τ -ꝯ-ꝝ8 A-D8 E-F6
Page Layout 2 columnes
40 línies (f. iiira)
Size pàgina 275 × 195 mm (f. iii)
caixa 223 × 148 mm
columna 223 × 70 mm (f. iiira)
Font gòtica
Watermark mà amb flor (ff. a iv (= 4 prel.))
unicorn cap de perfil (als folis inicials en blanc)
columna amb creu (inici del volum)
Pictorial elements Caplletres: gravades amb decoració vegetal
Caplletres: espai en blanc per a algunes (p. e. f. xviirb, lxviivb)
Altres: dibuix format per foradets als marges de la portada i a l'angle inferior extern del segon foli
Altres: exemplar a dues tintes, com el principal
Condition exemplar restaurat, les pèrdues de paper s'han suplit amb pasta de paper, aquests forats afecten especialment a la portada i al foli final; a altres folis túnels de bibliòfags restaurats amb la mateixa tècnica; alguna taca. Són en blanc els folis preliminars i finals de guardes, el verso de la portada i el darrer dels folis preliminars. Amb alguns errors de foliació: [i-ii] sense numerar, xxxv-xxxviii (per xxxiiii-xxxvi), no erra al f. xxxxviii, lxxxxiii (per lxxxxiiii), ciiii (per cv), cxxv (per cxxvi), cxxxix (per cxxxxix), repeteix clxxvi, clxxxii-clxxxiiii (per clxxxxii-clxxxxiiii), clxxxvii (per cciiii), ccxxxxi (per ccxlvi), ccxxxxiii (per cclii). Els folis a i-a ii no duen signatures de quadern
Binding en pell sobre cartó dur, amb ferros daurats a les cobertes i als entrenervis, sis nervis al llom
Previous owners (oldest first) Berlin: Königliche Bibliothek (“Ex. Biblioth. Regia Berolinensi” segells en tinta vermella al verso de la portada)
References (most recent first) Descrit per: Avenoza Vera (2012), Inspecció personal
Descrit per: Mahiques Climent (2003), Inspecció personal
Tractat a: Voulliéme (1922), Die Inkunabeln der Preussischen Staatsbibliothek (früher Königlichen Bibliothek) und der anderen Berliner Sammlungen. Neuerwerbungen der Jahre 1915-1922. Nachträge und Berichtigungen 51
Note anotacions marginals mínimes, i fragments de text assenyalats en els ff. 123-126. A la guarda captiva anterior hi ha diverses anotacions a llapis sobre el llibre: la signatura, el format bibliotecari 4o, el núm. 279, el nom de l'autor i títol del llibre “Ximenes De les dones Barcelona 1495”. Al peu del llom teixell de pell afegit “Inc. | 4962/20”. Al capdamunt de la portada, en lletra molt menuda a llapis: “1917. 8680” (podria ser el núm. que tingué en un registre o catàleg anterior). Entre el filacteri i les imatges hom afegí al s. XVI en tinta clara “libre [de les] dones” i aquesta mà anotà un exlibris al peu, que ha estat destruït i avui no es pot llegir més que l'inici: “Esta…”. L'exemplar sembla complet, tot i que els folis en blanc que manquen en altres i que hi són en aquest no és absolutament segur que siguin els originals

ID no. of additional copy of edition 4 BITECA copid 1072
City and Library Burlington University of Vermont, Bailey House Memorial Library
External description
Writing surface Paper
Leaf Analysis ff.: [12] + cclxvii
Size pàgina 265 × mm
Condition pàgina del títol mutilada que afecta el text, bibliòfags que afecten el text i els marges
References (most recent first) Goff (1964), Incunabula in American Libraries. A third census of fifteenth-century books recorded in North American collection , n. X-7
Note exemplar no vist

ID no. of additional copy of edition 5 BITECA copid 1073
City and Library Cambridge Houghton Library of the Harvard College Library
Collection: Call number Inc 9551.30
Title(s) in copy Eximenis | llibre | de las | Donas || 1495 | 62 ( al llom a tinta marró)
External description
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: III + 12 + ii-cclxvi + 1 + 1 + I + III (els tres folis inicials i finals de guardes són moderns, però el foli que precedeix els tres finals és contemporani de la relligadura)
Size pàgina 278 × 205 mm (portada)
Font gòtica
Watermark cercles tres en línia amb antena i creu, el primer amb mitja lluna, el segon amb un ocell i el tercer amb les lletres “A P” (al foli de guardes antic del final)
Pictorial elements Xilografia gravat al primer foli que ocupa tota la pàgina, descrit a l'exemplar principal
Orla (al foli inicial del text (primer del segon quadern signat a))
Caplletres: gravades
Tocs de color començament de la taula i del text imprès en tinta vermella
Altres: no duu la marca de l'impressor car li manca el foli final
Condition sense colofó ni foli a1 (segon plec), incomplet falten els ff. b ij-b v (primer quadern “b”) i, en canvi, trobem tres cops el bifoli format pels folis b i-b vi; manca a1 del segon plec “a”, els quaderns “r” al “v”(ff. 129-175) i el f. F6; el text del f. F6 que manca, ha estat afegit per una mà del s. XIX finals o inicis del s. XX, en còpia que imita l'original. Errades a les signatures: a i-a ij del primer quadern signat “a” sense signatura, del segon quadern signat “a” a ij va sense signatura. Errades a la foliació impresa en romans: xxxv-xxxviii (per 33-36), xxxxiii (per 49), ciiii-cv (per 105-106), en mancar folis no podem controlar l'errada del f. 149, clxxxii-clxxxiiii (per 192-194), duu correcte el 203, clxxxvii (per 204), ccxxxxi (per 246) i ccxxxxiii (per 253). Exemplar restaurat, amb afegits de paper als marges reparant els forats; amb taques d'humitat
Binding antiga, en pergamí flexible, amb taques de tinta, típica conventual
History of volume Adquirit 1913-05-07
Previous owners (oldest first) Barcelona: Biblioteca Mariana de Sant Francesc d'Assís 62 (ex-libris a la portada: “Es de la Biblioteca mariana del Conuento de San Franciso de Barcelona”)
Alain Campbell White (Floruit 1880 [?] - 1930 [?]) 1913-05-07 (ex-libris imprés enganxat a l'interior de la portada: “Harvard College Library | Gift of | Alain Campbell White | (Classe of 1902) | New York”)
References (most recent first) Descrit per: Avenoza (2005), Inspecció personal
Catalogat a: Hollis Catalog [catàleg a Internet] (2004)
Catalogat a: Walsh (1996), A Catalogue of the Fifteenth-Century Printed Books in the Harvard University Library. 4. Books Printed in France, The Netherlands, the Iberian Peninsula, England, and Montenegro. Hebraica and Supplementary Entries , n. 3956
Catalogat a: Goff (1964), Incunabula in American Libraries. A third census of fifteenth-century books recorded in North American collection , n. X-7
Note amb algunes anotacions marginals i proves de ploma de mans del XV-XVI. A l'interior de la coberta anotacions a llapis sobre l'obra i la impressió, amb referències a Hain 16235; d'altres anotacions modernes a llapis, sobre l'exemplar al segon foli de guardes modern. El text suplert del foli final és d'una mà catalana de finals del XIX o inicis del XX i reprodueix en net el text que es troba en dos folis conservats plegats al final del volum

ID no. of additional copy of edition 6 BITECA copid 2101
City and Library Chantilly Bibliothèque de l'Institut de France
Collection: Call number IVh/14
Title(s) in copy LIBRE | DELES | DONES | BARCELONA | 1495 ( al teixell amb ferros daurats)
External description
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: III + 12 prel. + I + [ii]-cclxvii + III (fol. ant. en romans)
Size pàgina 285 × 197 mm (f. 3)
Font gòtica
Pictorial elements Xilografia un gravat al primer foli preliminar
Condition exemplar en molt bon estat
Binding moderna en pell amb ferros daurats, cinc nervis, i talls daurats
Previous owners (oldest first) Ricardo Heredia y Livermore, Comte de Benahavis n. 3587
Josep Miró, Canonge de Vic [?] (l'exemplar figurà a la venda dels seus llibres)
References (most recent first) Descrit per: Mahiques Climent (2003), Inspecció personal
Tractat a: Delisle (1905), Chantilly. Le cabinet des livres imprimés antérieurs au milieu du XVIe siècle 136-39
Note es veu una breu notícia sobre l'autor, l'obra i l'impressor, en francès, en un paper enganxat a la tercera guarda

ID no. of additional copy of edition 7 BITECA copid 1074
City and Library Madrid Biblioteca Nacional de España
Collection: Call number INC/624 | Antic I-624 | Antic I-581 | Antic 266-2 | Antic 271-5 | Antic 216-5 | Antic 268-2
Title(s) in copy + Libre | de les | Dones | de Fr. | Francesch | Eximenis | 1495 ( al teixell)
External description
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: 249 (=I + ii-cclxvii + II)
Page Layout 2 columnes
Size pàgina 282 × 210 mm (f. iii)
Font gòtica
Watermark mà amb estel
Pictorial elements Altres: orla decorada amb motius vegetals al f. ii; caplletres decorades amb motius vegetals de quatre o cinc unitats de pauta, algunes sense fer, amb lletretes de guia als espais en blanc. A diferència de l'exemplar principal, només són en vermell la rúbrica del f. ii i el colofó, així com també els calderons de a iir; s'ha perdut la portada (f. a i) que duia un gravat
Condition manquen els folis preliminars i els núm. 1 i 266; llevat d'aquests folis perduts i de la mutil·lació del f. cclxvii, la resta es troba en bon estat de conservació; salts en la numeració dels folis, del 32 al 35; en la numeració es repeteixen els ff. 27, 28 i 176, i hi ha errors en els ff. 203, 204 i 246
Binding en cuir, del s. XIX, desenganxada del llom, amb restes d'antigues tanques de corda
Previous owners (oldest first) Madrid: Real Biblioteca (ex-libris)
References (most recent first) Facsímil: Biblioteca digital hispánica. Biblioteca Nacional de España (2013)
Tractat a: Mahiques Climent (2004), “El Espill o Llibre de les dones, la Disputa de vidues i donzelles, el Procés de les olives, el Somni de Joan Joan y la Brama de llauradors: notas sobre su difusión impresa en el siglo XVI”, La memoria de los libros. Estudios sobre la historia del escrito y de la lectura en Europa y América
Descrit per: Mahiques Climent (2002), Inspecció personal
Descrit per: Beltran i Pepió (2000), Inspecció personal
Catalogat a: García Rojo et al. (1945), Catálogo de incunables de la Biblioteca Nacional , n. 1041
Note nota escrita per una mà a tinta, tallada per la guillotina, al marge superior del f. 83v. A l'exemplar de la Hispanic Society els folis preliminars perduts es van substituir per facsímils d'aquest exemplar de Madrid i en la portada hi havia un segell on es podia llegir: “ADQUIRIDA | POR EL | GOBIERNO | EN | 1863 (el darrer numeral de mal veure)” i, al voltant “LIBRERIA DE (…) DURAN”
Internet http://bdh-rd.bne.es/viewer.vm?id=0000029063 vist 2014-08-06

ID no. of additional copy of edition 8 BITECA copid 1387
City and Library Madrid Biblioteca Nacional de España
Collection: Call number INC/2019 | Antic I-2019 | Antic C-680 | Antic 770
Title(s) in copy Libre deles dones. mestre francesch exjmenjs ( a l'orla)
External description
Writing surface Paper
Format Foli petit
Leaf Analysis ff.: 283 (= II + 12 + i-cclxvii + II)
Page Layout 2 columnes
Size pàgina 256 × 191 mm (f. iiii)
Font gòtica
Watermark mà amb estel, guant i mitja lluna al palmell
Pictorial elements Orla magnífica portada, amb restes de coloració, es dóna el cas que en retallar el volum, es va deixar doblegat expressament aquest foli, conservant-se així l'orla (de fet aquest foli medeix 269 x 199 mm)
Altres: caplletra negra, però incipit i pròleg en tinta vermella i també són en vermell els calderons del recto (al f. ij de les rúbriques)
Orla el f. a ij del text duu una orla amb motius florals en negre
Altres: la dedicatòria i els calderons són en vermell
Condition volum força tacat i retallat al relligar-lo. Hi ha nombrosos problemes de constitució i foliació: no hi és físicament el f. l ii; el f. u ij és en realitat el v ij; la foliació salta del 32 al 35, del 38 al 37 i repeteix altra vegada el 38, numera 43 el f. 48, del 81 salta al 83, del 86 al 88, repeteix el 104 i el 125 i omet el 126, numera 144 el 156, repeteix el 176, numera 186-187 els ff. 203-204, i numera 204, 187 els ff. 211-212, omet el 233 i repeteix el 234, numera 241 al 246 i 243 al 253; els ff. 172-173 (= u iiij) estan relligats com a n iiij, mentre que u iiij torna a trobar-se correctament al seu lloc
Binding moderna, de la Biblioteca
Previous owners (oldest first) Antoni Traginer (Floruit 1580) 1580 d. - data que figura a l'anotació (f. a jv: “Comensa la anyada antonj traginer a la verga marja de setembre de lany 1580 Apres tonj traginer 50 sous”)
Agustín Gatto-Durán y de Vicente Yáñez, escriptor 1862 ad quem (al f. 2n de guardes: “Al Sr. D. Agustín Durán | S. Afmo. amigo y S. P. G. Morte”)
References (most recent first) Facsímil: Biblioteca digital hispánica. Biblioteca Nacional de España (2013)
Descrit per: Beltran i Pepió (2001), Inspecció personal
Descrit per: Martí (2000), Inspecció personal
Catalogat a: García Rojo et al. (1945), Catálogo de incunables de la Biblioteca Nacional , n. 1041
Note a l'exemplar de la Hispanic Society els folis preliminars perduts es van substituir per facsímils d'aquest exemplar de Madrid i en la portada hi havia un segell on es podia llegir: “ADQUIRIDA | POR EL | GOBIERNO | EN | 1863 (el darrer numeral de mal veure)” i, al voltant “LIBRERIA DE (…) DURAN”. I una antiga signatura “c-680” amb la xifra tatxada i, a sota, “770”
Internet http://bdh-rd.bne.es/viewer.vm?id=0000029063 vist 2014-08-06

ID no. of additional copy of edition 9 BITECA copid 1075
City and Library Marseille L'Alcazar. Bibliothèque de Marseille à Vocation Régionale
Collection: Call number Fons Patrimoniaux: Inc. 65 | Núm. de registre 47093
Title(s) in copy FRANÇOIS EXIMENES | LO LIBRE | DE LES DONES ( gravat en lletres d’or al primer entrenervi)
External description
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: III guardes contemporànies de la relligadura sense numerar + 13 s/n + [ii]-cclxvii + III guardes s/n com les del començament (foliació antiga)
ff.: III + 1 s/n + 1-11 (fol. mod. a llapis a la part sup. del foli) + 1 s/n + [ii]-cclxvii + III
Size relligadura 315 × 228 x 55 mm (pla anterior)
caixa 215 × 209 mm (f. viiii)
Watermark mà amb flor de cinc pètals i mitja lluna a la palma (a tot el volum)
altres sense filigrana (els folis de guarda)
Pictorial elements Altres: vegeu l'exemplar principal
Condition En bon estat, hi ha túnels de corcs, però no afecten el text; algun foli trencat com ara el ccxxxi en la part inf. tocant el centre del plec; amb lleugeres taques d’humitat (als marges) i de brutícia. Es conserva dins d’un embolcall de paper gris rígid. Al peu del f. 11 modern (darrer de la taula), es veu capgirada la impressió sense tinta d’uns mots. Segueix un foli en blanc al quadern "b" preliminar. Són en blanc els folis de guardes, el verso de la portada (1 s/n prel.), un foli entre els quaderns de la taula i el començament del volum. Exemplar complet amb algunes errades diferents de les de l'exemplar principal: ls folis [i] en blanc, i [ii] primer del text, no van foliats, xxxv-xxxviii (per xxxiii-xxxvi), duu ben numerat el f. xxxxviiii, ciiii (per cv) el foli cvi està ben numerat, cxxxix (per cxxxxix), cxxxxiiii (per clvi), rep. clxxvi, clxxxii-clxxxiiii (per clxxxxii-clxxxxiiii), clxxxvi-clxxxvii (per cciii-cciiii) i ccxxxxi (per ccxxxxvi). Errades a les signatures de quadern: [quadern a prel.] manquen aj, aij; [quadern b prel.] manca biij (errada no assenyalada a l’exemplar principal); quadern "a" manquen ai, aij (ff. [i-ii] que tampoc porten foliació; v ij (per u ij) errada no assenyalada a l’exemplar principal.
Binding Pell marró sobre cartó fort, decorada amb filet en sec al voltant dels plans i dobles filets emmarcant els cinc nervis del llom, al primer entrenervi i al peu títol de l’obra (vid. supra) i lletres “BM” gravades en or. Guardes de paper d’aigües marrons
Previous owners (oldest first) Marseille: Couvent de Saint-Nicolas (ex-libris a ploma al peu de la portada: Catalogo fratum […] Sti Patris | Augustini Conventus, Sti Nicolas […])
References (most recent first) Catalogat a: Barré (1897), Catalogue des incunables de la bibliothèque de la ville de Marseille 28-29 , n. it. 65
Note El núm. 47093 (a llapis) es troba al f. IIIr de guardes preliminars (anotat dos cops, a la part sup. ext. –just damunt de la signatura actual “nº 65”, i a la part inf. ext.); altrament, el núm. 47.093 està posat en numerador de tinta al marge del catàleg d’incunables.

Al peu del llom, en daurat, es troben les lletres “BM” (probablement “Bibliothèque Municipale”).

Segons el catàleg de Barré, del convent d'Agustins descalços (Convent de St. Nicolas, ¿Aix? / ¿Marseille? -les indicacions del catàleg no deixen clara la procedència de l'exemplar-) ; procedeixen altres incunables de la biblioteca: núm. 108 olim 47.128 Seneca, Opera varia Venezia 1490, dels Augustins déchaussés de Marseille; núm. olim 47.113, St. Anselme, Opera et tractatus, Nuremberg, 1491, Augustins d’Aix.

No es veuen anotacions als marges, llevat d’un senyal al marge del f. clxxxii, de la nota de la portada ) (que no hem pogut llegir sencera i un afegit a tinta al final del colofó (“Aquest spagnol djt gros[…]” tallat pel plec).

ID no. of additional copy of edition 10 BITECA copid 1076
City and Library New York Hispanic Society of America
Collection: Call number Incunabula: Eximenç Francesch 1495
Title(s) in copy EXIMENIS | LIBRE | DE LES DONES || BARCELONA 1495 ( al teixell en daurat)
External description
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: IV + 6 (facsímil de la portada i dels cinc primers folis de la taula) + 7 (bI-b6) + 1 + [2]-260 + 261-267 (facsímil) + IV
Page Layout 2 columnes
Size pàgina 282 × 200 mm (f. iiii)
Font gòtica
Pictorial elements com la de l'exemplar principal
Condition exemplar incomplet, els folis perdut s'han substituït per facsímils procedents de l'exemplar BNM I-2019. Exemplar restaurat, amb taques d'humitat i alguns forats de corcs al marge inferior. Errades a les signatures de quadern: no es pot comprovar l'estat del primer plec, que manca aquí, erra l iij (per l2), n i (duu la “n” capgirada) i v ii (per u ij). Errades de foliació: foli ii, primer del text, no va foliat, xxxv-xxxviii (per xxxiii-xxxvi), ciiii (per cv), cxxv (per 126), cxxxix (per cxxxxix), cxxxxiiii (per 156), rep. clxxvi, clxxxii-clxxxiiii (per clxxxxii-clxxxxiiii), clxxxvii (per 204) i ccxxxxi (per ccxxxxvi)
Binding moderna, de mitja relligadura amb el llom i els angles en pell negra, en paper d'aigües i cinc nervis, i guardes de paper d'aigües. Tall en daurat
References (most recent first) Descrit per: Soriano (2010), Inspecció personal
Descrit per: Soriano (2005), Inspecció personal
Facsímil: Reproducció parcial del Llibre de les dones de 1495, exemplar de la Hispanic Society (2005)
Catalogat a: Goff (1964), Incunabula in American Libraries. A third census of fifteenth-century books recorded in North American collection , n. X-7
Catalogat a: García Rojo et al. (1945), Catálogo de incunables de la Biblioteca Nacional
Note al f. IVv de guardes imprès el núm. 18739. Proves de ploma en alguns folis. Al foli de portada facsímil hi ha un segell on al centre es pot llegir “ADQUIRIDA | POR EL | GOBIERNO | EN | 1863 (el darrer numeral de mal veure)” i, al voltant “LIBRERIA DE (…) DURAN”. Una antiga signatura, “c-680” amb la xifra tatxada i, a sota, “770”.

ID no. of additional copy of edition 11 BITECA copid 1077
City and Library Paris Bibliothèque Nationale de France Site François-Mitterand
Collection: Call number Rés. D. 1585
Title(s) in copy LIBRE | DELES | DUNES ( al teixell amb daurats)
External description
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: II + 12 + I + ii-cclxvii + II
Size pàgina 282 × 191 mm (f. 3)
Font gòtica
Watermark mà amb flor (ff. 2 prel.-260)
Pictorial elements vegeu la descripció de l'exemplar principal
Condition exemplar acèfal (manca el f. 1). Es repeteix el f. 176, i hi ha diversos errors de foliació
Binding mitja relligadura, amb el tall decorat
References (most recent first) Descrit per: Mahiques Climent (2002), Inspecció personal
Note en el foli en blanc localitzat entre els preliminars i els folis numerats es llegeix una prova de ploma: “Al molt honorable senyors de consales la prasent sera per dar”

ID no. of additional copy of edition 12 BITECA copid 1278
City and Library Paris Bibliothèque Nationale de France Site François-Mitterand
Collection: Call number Rés. D. 2941
External description
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: II + 11 + I + ii-cclxvii + III
Size pàgina 270 × 191 mm (f. 3)
Font gòtica
Pictorial elements vegeu la descripció de l'exemplar principal
Condition exemplar acèfal (manca el primer foli imprès), amb la relligadura en molt mal estat. Es repeteix el f. 176. Hi ha alguns errors en la numeració dels folis, i salts dels ff. 32 al 35 i del 38 al 37
Binding antiga en pell amb gofrats
Previous owners (oldest first) Convent de Sant Agustí de Saragossa (nota en el f. aii: “Es de la Libreria del Conuento de descalços de nuestro pe San Agu de la ciudad e Çaraga. Fr. Nicolas de San Joan”)
Caballero (ex-libris en el f. a ii: “DE LA LIBRERIA DE CABALLERO […]”)
References (most recent first) Tractat a: Mahiques Climent (2004), “El Espill o Llibre de les dones, la Disputa de vidues i donzelles, el Procés de les olives, el Somni de Joan Joan y la Brama de llauradors: notas sobre su difusión impresa en el siglo XVI”, La memoria de los libros. Estudios sobre la historia del escrito y de la lectura en Europa y América
Descrit per: Mahiques Climent (2002), Inspecció personal
Note en el f. 267v hi ha diverses anotacions manuscrites al marge

ID no. of additional copy of edition 13 BITECA copid 1078
City and Library Perpignan Bibliothèque Municipale et Médiathèque de Perpignan
Collection: Call number Inc. 78
External description
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: IV + 265
Size pàgina 275 × 205 mm (f. 1)
Font gòtica
Pictorial elements Orla (a la portada)
Caplletres: gravades
Rúbriques primera rúbrica a tinta vermella
Calderons en vermell (al f. 1)
Altres: colofó i marca de l'impressor en vermell
Condition guardes modernes; exemplar amb algunes taques de brutícia. Manquen alguns folis (a ij i g i-g iij). Errades a la foliació: salta del 32 al 35, repeteix 37-38, omet el cvi, duu cxxxxiiii (per clvi), repeteix clxxvi, duu clxxxii-clxxxiiii (per 192-194), clxxxvi-clxxxvii (per 203-204), ccviii (per ccviiii) i ccxv (per 214). No manca el f. 13 com a l'exemplar principal i duu text imprès. S'han relligat al final del volum els ff. b i-b vi que contenen la taula i van sense foliar
Binding en pell, restaurada modernament de forma que s'ha integrat en la coberta actual el que quedava de l'antiga
References (most recent first) Descrit per: Avenoza (2004), Inspecció personal
Facsímil: Eiximenis (2002), Llibre de les dones (Edició de Barcelona: Rosenbach, 1495, exemplar de Perpinyà)
Note exemplar amb anotacions de lectura (p. e. f. 154)

ID no. of additional copy of edition 14 BITECA copid 1079
City and Library Philadelphia The Rosenbach Museum and Library
Collection: Call number Incun 495x
External description
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: III + 12 + II-CCLXVII + III
Size pàgina 293 × 210 mm (f. a iij)
Font gòtica
Pictorial elements vegeu la descripció de l'exemplar principal
Condition en bon estat de conservació, malgrat algunes taques d'humitat; volum restaurat, amb la portada i el f. a i facsimilat. Errades a la foliació: xxxv-xxxviii (per 33-36), no té l'error del f. 49, ciiii-cv (per 105-106), cxxiiiii (per 124), cxxv (per 126), cxxxix (per 149), cxxxxiiii (per 156), clxxvi-clxxxxii (per 177-192), clxxxii-clxxxiiii (per 193-195), clxxxxv-cciii (per 196-204), clxxxvii (per 205), ccv-ccxlv (per 206-246), ccxxxxi (per 247), ccxxxxvii-cclii (per 248-253), ccxxxxiii (per 254), ccliiii-cclxvii (per 255-268). Errades a les signatures de quadern: b iij (per b ij), v ij (per u ij)
Binding antiga, pell sobre fusta, decoració en ferro sec (rombes que es creuen), restes de tanques i talls en vermell; tot i la restauració del llom amb pell, manca la cantonada inferior de la coberta anterior
Previous owners (oldest first) Matías Errázuriz ex-libris
References (most recent first) Reproducció parcial (CD) dels manuscrits de Firenze, la Seu d'Urgell i Philadelphia (2006)
Reproducció parcial (CD) dels manuscrits de Philadelphia The Rosenbach Museum And Library (2006)
Soriano (2005), Inspecció personal
Goff (1964), Incunabula in American Libraries. A third census of fifteenth-century books recorded in North American collection , n. X-7
Stillwell (1940), Incunables in American Libraries. A second Census of fifteenth-century books owned in the United States, Mexico and Canada , n. X5
Note etiqueta de “The Philip H. and A. S. W. Rosenbach Foundation Museum”; alguns passatges assenyalats al marge, a l'inici de l'obra

ID no. of additional copy of edition 15 BITECA copid 1265
City and Library Ripoll Biblioteca Lambert Mata. Ajuntament de Ripoll
Collection: Call number R. 105 | Antic R. 194
Title(s) in copy E[xime]nis | Libre de | las dones ( al teixell)
External description
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: 8 + ii-cclix + 11
Size pàgina 295 × 210 mm
Font gòtica
Pictorial elements Altres: gravat al f. ii prel., mateixa decoració que l'exemplar principal
Condition exemplar incomplet, manca la taula inicial i a partir del f. cclx; els folis finals són en blanc; en bon estat, tret d'algunes taques d'humitat. Té les mateixes errades a la foliació que l'exemplar principal
Binding relligadura en pergamí flexible sobre cartó, restes de les cordes que el lligaven
History of volume Adquirit 1931
Previous owners (oldest first) Hijos de Carmen López (família) 619/2269 (a la contracoberta del davant hi ha una etiqueta amb l'anotació "619/2269 Hijos de Carmen López")
Lambert Mata, bibliòfil 1931 mort
Ajuntament de Ripoll 1931 a quo (segells al f. de guardes i als ff. [ii] i xi)
References (most recent first) Descrit per: Sabaté (2003), Inspecció personal
Descrit per: Avenoza (1997), Inspecció personal
Catalogat a: Estrader et al. (1989), Catàleg de la Biblioteca "Lambert Mata" de Ripoll , n. 7 R. 105
Note comença amb la rúbrica inicial del text i acaba al cap. ccclxxx. Al tercer foli de guardes preliminars s'ha escrit a tinta la taula dels capítols; aquesta mateixa mà sembla la responsable d'algunes anotacions marginals

ID no. of additional copy of edition 16 BITECA copid 1080
City and Library San Marino Henry E. Huntington Library
Collection: Call number 84481 | Antic PR 9551.4 X | FOLIO; 5145
Title(s) in copy […]ones de mestre f. Eximenes ( al llom, casi il·legible)
External description
Writing surface Paper
Format Foli
Size pàgina 291 × 215 mm (f. v)
Font gòtica
Pictorial elements Altres: com la de l'exemplar principal, a dues tintes a la portada
Condition en bon estat
Binding antiga, en pergamí flexible, del s. XVI?, amb corretges, reforçada amb un bocí de pergamí amb un text en llatí de mà itàlica del s. XV
History of volume Adquirit 1925-03-23
Previous owners (oldest first) Pedro de Rayana [?] (Floruit 1500 [?] - 1520 [?]) (ex-libris al primer foli de guardes: “Aquest libre es de don Pedro de Rayana [?]” (o Nayana))
Otto Vollbehr (Doctor), bibliòfil 1925-03-23
References (most recent first) Descrit per: Faulhaber (2004), Inspecció personal
Tractat a: Goff (1964), Incunabula in American Libraries. A third census of fifteenth-century books recorded in North American collection , n. X-7
Catalogat a: Mead (1937), Incunabula in the Huntington Library 234 , n. 5145
Note Diverses anotacions manuscrites al verso de la darrera guarda, del s. XVI, fetes en llatí; al verso d'aquesta darrera guarda hi ha un bocí de paper enganxat amb anotacions manuscrites fetes amb lletra del s. XVI, que transcriuen dos breus poemes: “Tres cotorras excellents | tres calandrias cantadoras | tres garças axovaadoras [sic] | tres aixetas ben corrents | son tres donas xarradoras”; “Per no veurem obligat | a mantenir vna dona | y dich ab realitat | que encara que sia bona | mes me estim ser soldat”. L'interior del llom està reforçat amb una fulla de pergamí amb un text manuscrit llatí transcrit per una mà humanística del s. XV.

A l'interior de la coberta posterior hi ha anotacions de comptes i deutes de l'any 1584.

ID no. of additional copy of edition 17 BITECA copid 1081
City and Library Vic Arxiu i Biblioteca Episcopal
Collection: Call number BEV: Inc. 109
Title(s) in copy Llibre | de les | dones || Barcelona 1495, inc. 109 ( al llom)
External description
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: I + xix-cclv + I
Size pàgina 267 × 194 mm (f. xx)
Font gòtica
Watermark mà amb estel
àncora
Pictorial elements Caplletres: algunes decorades amb motius vegetals; altres sense gravar
Tocs de color tocs de vermell en algunes majúscules
Condition acèfal, comença amb el foli C iij, i incomplet, arriba fins al foli D viij. Taques d'humitat importants. Mateixes errades que l'exemplar principal en les signatures de quadern i en la foliació, excepte clxxxvi (per cciii), que no existeix
Binding antiga, en pergamí flexible, talls jaspiats de blau
Previous owners (oldest first) Francesc de Veyán i Mola, Bisbe de Vic 1815 ad quem
References (most recent first) Descrit per: Avenoza (2007), Inspecció personal
Descrit per: Sabaté (2005), Inspecció personal
Catalogat a: Altés i Aguiló et al. (2000), Catàleg dels incunables de la Biblioteca Episcopal de Vic 46 , n. 85
Note al primer foli de guardes hi ha una anotació en lletra de finals dels s. XVI o inicis del XVII sobre el caràcter acèfal del volum i les peculiaritats de l'obra. Trobem marques de lectura que assenyalen passatges. Etiqueta antiga: “280/690 | Obispo de Vich”

ID no. of additional copy of edition 18 BITECA copid 1182
City and Library Vilanova i la Geltrú Biblioteca-Museu Balaguer
Collection: Call number 1 “C” Inc. /15
External description
Writing surface Paper
Format Foli
Condition incomplet, li manca la portada i un nombre important de folis. Exemplar mal relligat, amb el sumari a continuació del text. En mal estat de conservació, afectat per la humitat i amb forats de bibliòfags
Binding sense relligadura
History of volume Adquirit 1871
Previous owners (oldest first) Josep Cort i Claur 1871-02-16
References (most recent first) Biblioteca-Museu Balaguer (2003), Catàleg dels impresos de la Biblioteca-Museu Víctor Balaguer

Record Status Created 1990-09-15
Updated 2017-10-06