Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 1470
Authors Desconegut
Titles Gènesi (Paris BnF esp. 451)
Llibre del Gènesi (Firenze Laurenziana Rediano 149 (primera part))
Gènesi (Paris BnF esp. 451)
Compendi historial (L. Badia; Puig i Oliver)
Gènesi d'escritpura (ed. Amer, seguint el colofó, però "de scriptura" fa referència a la data de còpia, no al títol de l'obra)
Date / Place traduït 1400-03-18 ad quem (colofó ms. BNF esp. 205 que només conté el Nicodemus)
Language català
provençal [?] (orig.)
Text Type: Prosa
Associated Persons Traductor: Desconegut [?]
Associated Texts Conté adaptació dels llibres històrics de l' texid 2038 Desconegut, Biblia. Vetus Testamentum (tr. Hieronymus)
texid 11244 Desconegut, Evangeli de Nicodemus (tr. Desconegut), traduït 1400-03-18 ad quem
Conté i de l' texid 2141 Desconegut, Evangelium Nicodemi, escrit 424 ca.
Conté també de texid 2694 Petrus Comestor, Historia scholastica, escrit 1173 ca. - 1179 ad quem
References (most recent first) Tractat en: Izquierdo (1994), “Emperò piadosament se creu per los feels: la tradició occitano-catalana medieval de l'apòcrif Evangelium Nicodemi”, Intel·lectuals i escriptors a la baixa Edat Mitjana. Treballs del Seminari de Literatura Medieval del Departament de Filologia Catalana (Universitat de Barcelona, 1988-1994) 39-44
Tractat en: Morreale (1958), “Apuntes bibliográficos para la iniciación al estudio de las traducciones bíblicas medievales en catalán”, Analecta Sacra Tarraconensia 282 , n. 9
Editat a: Amer (1873), Compendi historial de la Biblia que ab lo titol de Genesi de Scriptura trellada del provençal a la llengua catalana Mossen Guillem Serra en l'any MCCCC LI. Y ara ha fet estampar per primera vegada En Miquel Victorià Amer
Note M. V. Amer va confondre el copista del ms. BNP esp. 451, Mossèn Guillem Serra, amb l'autor de la traducció
Subject BÍBLIA: V. T.
Number of Witnesses 10
ID no. of Witness 1 cnum 2594
City, library, collection & call number Barcelona: Arxiu de la Corona d'Aragó, Còdexs “Varia”, VIII (BITECA manid 2000)
Copied 1301 - 1400 (catàleg)
Location in witness f. 1ra-vb
Title(s) Desconegut, Gènesi (tr. Desconegut), traduït 1400-03-18 ad quem
Incipit & Explicits text: [ 1ra] […d]iu a llibre de je[nesi]s en lo comansament … [ 1vb] … lo tercer paccat fo auariçia con cobaaga mes que no li era atorgat. E per aquest peccat perde
Condition fragment
References Izquierdo (1994), “Emperò piadosament se creu per los feels: la tradició occitano-catalana medieval de l'apòcrif Evangelium Nicodemi”, Intel·lectuals i escriptors a la baixa Edat Mitjana. Treballs del Seminari de Literatura Medieval del Departament de Filologia Catalana (Universitat de Barcelona, 1988-1994) 39-40
ID no. of Witness 2 cnum 8951
City, library, collection & call number Gent: Universiteitsbibliotheek Gent. Boekentoren / Book Tower, BHSL.HS.3284 (BITECA manid 2640)
Copied Desconegut, 1381 [?] - 1400 [?] (lletra i filigranes)
Location in witness f. 7r-v [fragment 5] f. 1r-v f. ccxlir-v
Title(s) Desconegut, Gènesi (tr. Desconegut), traduït 1400-03-18 ad quem A. Agustí
Incipit & Explicits text I: [ 7] los dexebles molt alegres dela vista del senyor E dixlos altre uegada pau sia ab vosaltres … de pex en los filats que nols po[…]
text II: [ 7v] […] lo senyor com sent Pere … posaran les mans sobre los malalts e cobraran sanjtat E con jhesus los hac asso dit pujassen al cels
Condition fragment
Note identificat inicialment per P. Ricketts com a part del Breviari d'amors (v.. 25115 i ss.), en A. Agustí indica que es tracta d'un fragment del Compendi historial que es correspon amb BNF ms. 451 f. 94c,1-95a,21 i 95a,23-95d,19. Tot i que es podria parlar de dos fragments (i així els hem distingit en la transcripció, car només manca una línia entre el primer i el segon), mantenim un sol registre per al passatge
ID no. of Witness 3 cnum 12261
City, library, collection & call number Gent: Universiteitsbibliotheek Gent. Boekentoren / Book Tower, BHSL.HS.3284 (BITECA manid 2640)
Copied Desconegut, 1381 [?] - 1400 [?] (lletra i filigranes)
Location in witness f. 1v [fragment 1]
Title(s) Desconegut, Gènesi (tr. Desconegut), traduït 1400-03-18 ad quem
Incipit & Explicits text: [ 1v] E ell respos los que asso no hera astrat fet … e Rey dels jueus
Condition fragment
Note es tracta del verso del fragment anterior (CNUM 7422), on segueix el text després d'una llacuna de 18 línies (prenent com a punt de comparació BNF esp. ms. 541)
ID no. of Witness 4 cnum 12262
City, library, collection & call number Gent: Universiteitsbibliotheek Gent. Boekentoren / Book Tower, BHSL.HS.3284 (BITECA manid 2640)
Copied Desconegut, 1381 [?] - 1400 [?] (lletra i filigranes)
Location in witness f. 6r-v [fragment 4] f. 2r-v f. ccxxxviiiir-v
Title(s) Desconegut, Gènesi (tr. Desconegut), traduït 1400-03-18 ad quem Agustí
Incipit & Explicits rubr.: [ 6r] […] xij vegades
text I: [a]3reus direm com apparech xij vegades de puy qque rressucita … e dix los yo vju lo senyor nostre qui es ressucitat e asson dix
text II: [ 6v] La iiij. vegada apparech ales dites fembres qui tornauen del monjment … e poderos en obra e en paraula [de]uant deu […]
Condition fragment
Note entre aquest foli i l'anterior, segons la foliació antiga, s'han perdut dos folis sencers del manuscrit. El text es correspon amb el del ms. BNF esp. ms. 541 f. 92c,1-92d,20 (recto) i f. 92d,21-93c,10 (verso) i a la p. 231 de l'edició
ID no. of Witness 5 cnum 7472
City, library, collection & call number Gent: Universiteitsbibliotheek Gent. Boekentoren / Book Tower, BHSL.HS.3284 (BITECA manid 2640)
Copied Desconegut, 1381 [?] - 1400 [?] (lletra i filigranes)
Location in witness f. 1r [fragment 1]
Title(s) Desconegut, Gènesi (tr. Desconegut), traduït 1400-03-18 ad quem
Incipit & Explicits text I: [ 1] Dix pilat ajats guardes e guardats lo axi … e segellaren la pedra
rubr.: Dels senyals dela pass[io]
text II: L3a hora que ihesuchrist crucificaren … e hauja nom dionisi e estaua en .i. car[…] o pagua qui vol djr via de verjtat E per la […]
Condition fragment
Note inclou dos textos separats per 20 línies en blanc, però el text segueix bé si es pren com a model el manuscrit BNF esp. 541 (primer text f. 90a,2-90a,10 i segon text f. 90a,11-90b,7); aquest espai en blanc podria haver estar destinat a una il·lustració
ID no. of Witness 6 cnum 5306
City, library, collection & call number Sevilla: Biblioteca Capitular y Colombina y Archivo de la Catedral, 5-5-26 (BITECA manid 2346)
Copied 1391 - 1440
Location in witness ff. 11-57v
Title(s) Desconegut, Gènesi (tr. Desconegut), traduït 1400-03-18 ad quem
Incipit & Explicits tit.: [ 11] Veteris testamenti historia
text: [D]4iu lo libre de genesi que en lo comensament dell mon crea deus lo sell e la terra que era vana e buyda e tot lo mon eren tenebres e lespesit de deu anaua sobre les aygues e era tot lo mon axj con vna pilota redona … [ 57v] … dauju era Romas ab son pare en lalberch vn die dix lj son pare ve ala ost e ueuras tos frares con astan iportals .x. formatges e algunes altres coses per rafrascament e dir lo [sic] has quet donjn […]
Condition incomplet
References Puig i Oliver (2001), “Més nous textos catalans antics de la “Biblioteca Capitular y Colombina” de Sevilla”, Arxiu de Textos Catalans Antics 481-82
ID no. of Witness 7 cnum 8724
City, library, collection & call number Lleida: Arxiu Capitular de la Catedral de Lleida, RC-0025 (BITECA manid 2113)
Copied 1400 ca.
Location in witness ff. 1-114
Title(s) Desconegut, Gènesi (tr. Desconegut), traduït 1400-03-18 ad quem
Incipit & Explicits text: [ 1v] […] Com se parti la mar e moriren los egipçies … [ 114] … E sent brandan ablaltre monge sent dromo Anaren sen alur Monestir. E feren moltes Miracles. Ans de lurs morts e apres lur mort e son ara emparays ab deu apres tots temps. Laqual glorja de Parays nos aport lo fiy de la uerga santa marja Amen
colofó: Finito Libro si [sic] Laus Glorja christo Amen
epíleg: Açi fenex lolibre de ganasi el libre delos Reys ela anunciacio ela natiujtat del fil de deu ela pasio ela resuracio de ihesu christ ela profecia de sibilla del sompnj de roma de lauanjment de antichrist e de las penes dim fern delas quals fa mencio sent paul en [sic] la ujsta que uee sent brandan de las penas din fern ede iudicj
Note molt difícil de distingir l'escriptura al començament, donem per incipit una rúbrica del f. 1v. És una història del món des del Gènesi dividida en sis edats, amb la donació de Constantí, seguida de la predicció de la Sibil·la, i les penes de l'infern segons sant Brandà. Alfred Agustí considera que l'obra acaba al f. 95 i al verso comença una Profecia de la Sibil·la anònima amb incipit “Açi comença la profecia de sibilla com profeta lo mati de nadal” que acaba al f. 130. També proposa que aquesta còpia del Compendi és una traducció de la mateixa font provençal que emprà Serra “que presenta una sèrie de característiques pròpies del català nord-occidental, de la variant ribargorçana”, però anterior i diferent “escrita per algun copista de l'escriptori de Roda, per a ús dels monjos d'aquesta col·legiata” (Agustí 2008: 456 i 455 respectivament). Mantenim, però aquesta còpia com a un testimoni més de la versió de Serra, fins que no es publiquin estudis complementaris
ID no. of Witness 8 cnum 1991
City, library, collection & call number Firenze: Biblioteca Medicea Laurenziana, Rediano 149 (primera part) (BITECA manid 2096)
Copied 1451 - 1460 (filigrana)
1401 - 1500 (catàleg)
Location in witness ff. 1-5 prel. + i-ciii ff. 1-108
Title(s) Desconegut, Gènesi (tr. Desconegut), traduït 1400-03-18 ad quem
Incipit & Explicits tit.: [ 1v prel.] E3n nom de nostre senyor deu edela vmjl verge maria sia comensa la taula dels titols de genese [sic]
índex: [ 2 prel.] Del prolech del libre degenesi en lo qual çe conte tot lo comensament del mon … [ 5 prel.] … Dels bens e deles franqueses que lamparador contasti esteblj alasglesia ciij
rubr.: [ i] E3n nom de nostra senyor deu ihesu crist sia e dela humjl uerge marja comença lo libre degenesi en la qual seconte tot lo comensament del mon
tit.: Del prolech del libre de genesi
prol.: [D]4iu el libre de genesi en comensament del mon crea deus lo cel ela terra era buyda etot lo mon era tenebres … [ iii] … axi com deus fa resucitar les anjmes mortes comli plau axi com sebem que hauem esser resucitats el derrer dia
tit.: Del primer peccat que adam feu
text: [A]3dam feu vn peccat major que tot lo mon e lo qual encloy .vij. peccats mortals en los quals hac esser embolcat tot lo seu linatge … [ ciii] … epuys en remembransa dels .xij. apostols aporta en sa propia esquena .xij. seneyades de terra
ID no. of Witness 9 cnum 619
City, library, collection & call number Paris: Bibliothèque Nationale de Paris, esp. 541 (BITECA manid 1433)
Copied Barcelona [?] (Avril et alia): Guillem Serra, Rector de Sant Julià de Montseny (colofó), 1451-10-24 (colofó)
Location in witness ff. Ara + jra-cxviiijvb
Title(s) Desconegut, Gènesi (tr. Desconegut), traduït 1400-03-18 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ Ara] E4n nom de deu e dela verge Maria comensa la taula del present libre appellat Genesi e primerament lo principi dell djt libre quj tracta com fon fet lo mon .j.
índex: comensa la taula del present libre appellat Genesi e primerament lo principi dell djt libre quj tracta com fon fet lo mon .j. Jtem dell primer peccat que adam feu iij. … [ Cra] … Dells bens e deles ffranqueses que lemperador contastj establi ala esgley per amor de deu .cxviiij.o
text: [ jra] D7Iu lo libre de genesi que en lo comensament dell mon crea deus lo cell he la terra E la terra era buyda e tot lo mon era axj com vna pilota … [ cxviiijvb] … E cresch tant lo nombre de aquells quj preseren babtisma e reeberen que foren que foren [sic] vmil homens menys de fembres e de jnfants. Deo gracias
colofó: Ffon acabat lo present libre appellat .Genesi. de scriura a xxiiij dell mes de octobra en lany M.CCCC.LI per mans de mj Gujllem serra rector de sent julia de monseny diochesis barchinone
References Editat a: Amer (1873), Compendi historial de la Biblia que ab lo titol de Genesi de Scriptura trellada del provençal a la llengua catalana Mossen Guillem Serra en l'any MCCCC LI. Y ara ha fet estampar per primera vegada En Miquel Victorià Amer
Note manuscrit emprat per M. Victorià Amer per a la seva edició; l'erudit, però identificà erròniament el copista, Guillem Serra, amb el traductor
ID no. of Witness 10 cnum 618
City, library, collection & call number Paris: Bibliothèque Nationale de Paris, esp. 46 (BITECA manid 1336)
Copied 1491 - 1500 (A. Morel-Fatio)
Location in witness ff. i-viij prel. + i-clvj
Title(s) Desconegut, Gènesi (tr. Desconegut), traduït 1400-03-18 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ i prel.] Aci comensen les Rubljques del libra de genessi. En nom de deu e dela verge madona Sante marja
índex: P6rimerament com Nostro senyor forma lo mon .j. … [ viij prel.] … Dells bens e deles franqueses que lenperador costantj establj ala esgleya de Roma per amor de .jhesu christ. .Clv.
text: [ i] D3iu ell libre de genesi que en lo comensament del mon crea deus lo cel e la tera e la terra era buyda e tot lo mon axj con vna pilota rodona … [ clvjv] … E cresch tant lo nombre de quels quj reebjen babtisme que foren .v. mjlja homens menys de ffembres e djnfants e beneyt e loat sja lo nom de jhesuchrist. Ara e tots temps. Amen. Amen puscam ffer bona fi. Amen
Note Bohigas identificà aquesta obra, que fou descrita per Morel-Fatio com un “resumé d'Histoire sainte tiré de l'Ancien et du Nouveau Testaments”
Record Status Created 1990-09-15
Updated 2017-10-27