Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 1469
City and Library Barcelona CRAI. Biblioteca de Fons Antic
Collection: Call number 79 | Antic 21-2-21 | Antic 2-2-2
Title of volume [Tract]at dels Estaments ( al llom, a l'anglesa)
Eximenich | Llibre | des dones ( a ploma en una etiqueta de paper enganxada al llom en la posició del teixell)
Copied Barcelona: Miquel Çagrau, 1435 (primer colofó, al darrer apareix la data de 1434)

External description
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: 366 (= I + I + 1-363 + I)
Collation 1-416 5-618 7-1416 1518 16-1916 20-2118 22t+9/10
Page Layout 2 columnes
32 línies (f. 17ra)
33 línies (f. 17rb)
Size pàgina 280 × 215 mm (f. 17)
caixa 176 × 135 mm
columna 176 × 61 mm
Hand bastarda diverses mans
Watermark corona (al cos del volum,) (semblant a Briquet 4714 doc. Lucca 1424 i 1440-51, Genova 1424-26, Perpignan 1435, Palermo 1437-40 i 4715 doc. Pisa 1444, i a Piccard 51006 doc. Metz 1428)
carro de dues rodes (als ff. 1-15) (semblant a Valls Historia, II, 39, Vic: 1418, idèntica a Sogorb ACS 150 ff. 21 / 23 de 1429-1430)
croissant en una esfera, amb tres fulles al capdemunt i lletres "CD | M" a l'interior (al foli de guardes contemporani a la relligadura,) (propera a Briquet 5254, Genova: 1549)
Pictorial elements Caplletres: alternen blau i vermell amb decoració a ploma
Calderons en vermell i blau
Altres: epígrafs en vermell
Tocs de color algunes majúscules amb tocs de vermell
Altres: al centre superior de cada full hi figura la paraula que identifica el tractat
Other features Justificació: a punta de carbó o de plom, sense línies de guia per als renglons
Ús de la primera línia de la pauta: sí
Perforacions: sense perforacions no visibles
Reclams: horitzontals centrats
Signatures: restes de signatures de quadern numèriques (al f. 354 del darrer quadern “y viiiio”)
Condition el primer full del primer bifoli restà en blanc. Els quinze folis inicials contenen la taula. La foliació antiga en xifres romanes, que començava amb el primer foli de text, no es veu més que en alguns folis del començament en haver estat tallada pel relligador; el volum té una foliació moderna en xifres aràbigues que seguim. Manuscrit deteriorat per la humitat, fongs i rossegadors, que han malmès l'angle inferior extern dels folis finals, sense arribar a afectar al text
Binding pergamí flexible, amb solapes, posterior a la còpia, del s. XVII. El segon dels folis “de guarda” és del mateix paper que el cos del volum, mentre que l’inicial i el final són de paper contemporani a la relligadura
Previous owners (oldest first) Miquel Çagrau, pellisser 1435 a quo (ex-libris al verso del foli final: “De miquel çagrau pelliser”)
Barcelona: Convent de santa Caterina (Villanueva, Viaje, xviii, pp. 176-200)
Associated MSS, editions, and specific copies of editions Mateixa filigrana manid 1775 MS: Barcelona: Biblioteca de Catalunya, 1599. 1391 - 1400. Publius Ovidius Naso, Heroides (tr. Guillem Nicolau, Rector de Maella), traduït 1390-03-10 abans [?].
manid 1775 MS: Barcelona: Biblioteca de Catalunya, 1599. 1391 - 1400. Publius Ovidius Naso, Heroides (tr. Guillem Nicolau, Rector de Maella), traduït 1390-03-10 abans [?].
Mateixa filigrana manid 1455 MS: Barcelona: Biblioteca de Catalunya, 1804. 1434 - 1473. Desconegut, Estament de salvació i estament de damnació, escrit 1400 [?] - 1500 [?].
manid 1455 MS: Barcelona: Biblioteca de Catalunya, 1804. 1434 - 1473. Desconegut, Estament de salvació i estament de damnació, escrit 1400 [?] - 1500 [?].
Mateixa filigrana manid 1910 MS: Barcelona: Biblioteca de Catalunya, 2008. València: per a Antoni Tallander, 1438-03-08. Johannes Gallensis, Suma de col·lacions o de justaments (tr. Desconegut), traduït 1290 - 1310.
manid 1910 MS: Barcelona: Biblioteca de Catalunya, 2008. València: per a Antoni Tallander, 1438-03-08. Johannes Gallensis, Suma de col·lacions o de justaments (tr. Desconegut), traduït 1290 - 1310.
Mateixa filigrana manid 1406 MS: Barcelona: Biblioteca de Catalunya, 285. 1431 - 1450 ca. Marcus Tullius Cicero, Dels oficis (tr. Nicolau Quilis), traduït 1420 ca.
manid 1406 MS: Barcelona: Biblioteca de Catalunya, 285. 1431 - 1450 ca. Marcus Tullius Cicero, Dels oficis (tr. Nicolau Quilis), traduït 1420 ca.
Mateixa filigrana manid 1378 MS: Barcelona: Universitat de Barcelona (CRAI Biblioteca de Fons Antic), 77. Copista anònim dels Boecis [?], 1431 - 1460. Anicius Manlius Severinus Boethius, De consolació de filosofia (tr. Pere Saplana), traduït 1390 ca.
manid 1378 MS: Barcelona: Universitat de Barcelona (CRAI Biblioteca de Fons Antic), 77. Copista anònim dels Boecis [?], 1431 - 1460. Anicius Manlius Severinus Boethius, De consolació de filosofia (tr. Pere Saplana), traduït 1390 ca.
Mateixa filigrana manid 1604 MS: València: Catedral, Ms. 146. 1301-05 - 1341. Jaume I, Comte de Barcelona… Privilegis de València, promulgat 1301-01-21.
manid 1604 MS: València: Catedral, Ms. 146. 1301-05 - 1341. Jaume I, Comte de Barcelona… Privilegis de València, promulgat 1301-01-21.
Mateixa filigrana manid 1825 MS: València: Universitària, 631. 1401 - 1500. Manuel Dies de Calataiud, Baró d'Andilla, Tractat dels cavalls, escrit 1430 - 1460 ca.
manid 1825 MS: València: Universitària, 631. 1401 - 1500. Manuel Dies de Calataiud, Baró d'Andilla, Tractat dels cavalls, escrit 1430 - 1460 ca.
manid 2358 MS: Vic: Arxiu i Biblioteca Episcopal, c. 160, núm. inventari 5427. 1481 - 1500. Ferran II, Rei de Catalunya-Aragó, Capítols i ordinacions, promulgat 1481-10-08.
References (most recent first) Catalogat a: Puig i Oliver et al. (2012), Catàleg dels manuscrits de les obres de Francesc Eiximenis, OFM, conservats en biblioteques públiques. Volum I: descripció dels manuscrits 224-8 , n. 29
Descrit per: Avenoza (2004), Inspecció personal
Descrit per: Roig (2004), Inspecció personal
Descrit per: Soriano (2002), Inspecció personal
Descrit per: Beltran i Pepió (1997), Inspecció personal
Tractat a: Gimeno Blay (1995), “Copistas y “committenza” de manuscritos en catalán (siglos XIV-XV)”, Scribi e colofoni. Le sottoscrizioni di copisti dalle origini all'avvento della stampa. Atti del seminario di Erice. X Colloquio del Comité international de paléographie latine (23-28 ottobre 1993) 178
Descrit per: Beltran i Pepió et al. (1991), Inspecció personal
Tractat a: Torra et al. (1990), Ciència i cultura a Barcelona. El llegat de la Biblioteca Universitària , n. 190
Tractat a: Eiximenis et al. (1981), Lo libre de les dones xxxiv , n. B
Catalogat a: Miquel Rosell (1958-69), Inventario general de manuscritos de la Biblioteca Universitaria de Barcelona 1:92 , n. 79
Tractat a: Massó Torrents (1909-10), “Les obres de Fra Francesc Eiximeniç (1340?-1409?). Essaig d'una bibliografia”, Anuari de l'Institut d'Estudis Catalans 53 , n. 102 (Ms. B)
Tractat a: Villanueva (1803-52), Viage literario a las iglesias de España 18:177-8
Note hi ha algunes notes marginals. A la primera guarda, en lletra del s. XVIII: “Lo Author de aquest llibre es fr. francesc Eximenis del Orde dels frares Menors com consta del Proleg”; proves de ploma al segon foli de guardes. En els colofons sembla que hi intervingueren dues mans (o plomes), la segona fa servir una tinta més clara i fa una lletra més gòtica que no pas bastarda; serien seves les frases: “siutada de barçelona” (del primer colofó) i el text del segon, que comença “Escrit per ma de Miquel Çagrau…” i acaba “1434”; al f. 363va la darrera xifra de la data de 1435 fou esmenada. Al f. 1 de guardes hom anotà “Lo Author de aquest llibre es fr. francesc Eximeniz del Orde dels frares Menors, com consta del Proleg”
Subject Manuscrit datat
Internet http://www.biteca.net/filigrana/204carros/067053.html filigrana carro vist 2014-03-02
http://www.biteca.net/filigrana/204carros/067045.html filigrana carro f. 15 vist 2014-01-08
http://www.biteca.net/filigrana/105corones/001002.html filigrana corona vist 2014-04-20
http://www.biteca.net/filigrana/108croissants/006007.html croissant vist 2014-04-20

Internal Description
Number of texts in volume: 1
Specific witness ID no. 1 BITECA cnum 670
Location in volume ff. 1ra-363ra (Avenoza fol. mod.)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1504
Francesc Eiximenis. Llibre de les dones
Language català
Date escrit 1396 ca.
Incipits & explicits in MS dedic.: [ 1ra] A6 la molt alta e molt honorable Senyora mja dona Sanxa ximeniç daranos Contessa de prades lo seu humjl serujdor … [ 1va] … son ordonats sots la forma que deuall se segueix tentost
índex: Capitol prjmer que jesuchrist per gloria sua e eximpli nostre … [ 15vb] … aqui es offert Prinçipalment
rubr.: [ 16ra (= ira)] Capitol Primer que Jhesuchrist per gloria sua e eximpli nostre ha fetes pujar Inffantes edones en la perfeccio euengelical [sic]
text: I5esuchrist Eternal deu e jncumutable prinçipi detota creatura perffet redemtor … [ 362vb] … açi es vull que tots sia sots mes a tota correcçio dela santa mara esgleya e dels piadors [sic] e serujdors de Jhesu christ. Ffinit. Amen.
colofó: ffinjt amen Miquel çegrau \pelljsser/ ffeçit any 1435 [sic] e Siutada de barçelona
epíleg: [ 363ra] Açi acaba lo llibre apellat de les dones lo qual feu Mestre ffrencesch [sic] Eximeniz mestre en theologia dela orda [sic] dels frares menos [sic] deo graçias. Amen
colofó: Escrit per ma de miquel çagrau pelliçer e çiutada de barçelona any 1434 [sic]
References (most recent first) Massó Torrents (1991), “Les obres de Fra Francesc Eximenis (1340?-1409?). Essaig d’una bibliografia”, Studia bibliographica 104-05 , n. B
Eiximenis et al. (1965), “Lo Libre de les dones”,
Record Status Created 1990-09-15
Updated 2014-04-20