Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


>
Work ID number BITECA texid 1468
Authors Aegidius Romanus, Arquebisbe de Bourges
Titles De regimine principum
Llibre del regiment dels prínceps
Libre de regiment de prínceps
Date / Place traduït 1381 ad quem
Language català
llatí (orig.)
Text Type: Prosa
Associated Persons Traductor: Arnau Estanyol (Fra), OCarm.
Dedicatari: Jaume d'Urgell II el Dissortat, Comte d'Urgell (Esc. R.I.8)
Associated Texts texid 2530 Aegidius Romanus, Arquebisbe de Bourges, Llibre del regiment dels prínceps (tr. Arnau Estanyol), traduït 1381 ad quem
References (most recent first) Tractat en: Cabré et al. (2012-06-09), Cens de traduccions al català medieval fins a 1500 (TCM) (9 de juny de 2012) , n. 39.1.1
Tractat en: Cabré et al. (2011), Cens de traduccions al català medieval fins a 1500 (TCM) (13 de desembre de 2011) , n. 39.1.1
Tractat en: Wittlin (1988), La revisió lingüística de l'antiga traducció catalana del Regimine principum d'Egidi Romà publicada el 1480 pel mestre Aleix de Barcelona
Vist per: Pérez Mingorance (1999), Inspecció personal
Tractat en: Prats (1983), Un vocabulari català a la versió del De Regimine Principum de Gil de Roma
Tractat en: Beneyto (1947), “Glosa castellana al “Regimiento de principes” de Egidio Romano”, xxv
Tractat en: Escagedo Salmón (1932), La biblioteca del camarista de Castilla don Fernando José de Velasco y Ceballos 40
Tractat en: Massó Torrents (1905), “Inventari dels bens mobles del rey Martí d'Aragó”, Revue Hispanique 417 i 424 , n. 21 i 73
Note hi havia dos exemplars a la biblioteca del rei Martí l'Humà it. 21 inc. rubr.: “Comença lo prolech del libre” inc. text: “Com la Companye dels princeps” i acaba “acompanyat perdurablement”; it. 73 inc.: “Regiment de princeps”, “Segons que diu lo saui”, expl.: “gloria et honor amen”. També hi havia un exemplar, de l'edició de Luschner (Barcelona, 1498) a la Biblioteca de Fernando José de Velasco y Cevallos, que després potser va passar a la del Marqués de la Romana, aquest llibre, si no s'ha perdut, podria ésser l'exemplar de la Universitària de València o el de la Real Academia de la Historia
Subject FILOSOFIA MORAL
Number of Witnesses 4
ID no. of Witness 1 cnum 612
City, library, collection & call number San Lorenzo de El Escorial: Real Biblioteca del Monasterio de El Escorial, R.I.8 (BITECA manid 1427)
Copied 1391 - 1400 (A. Pérez Mingorance)
1430 (M. Prats)
Location in witness ff. i-ccxxiv
Title(s) Aegidius Romanus, Arquebisbe de Bourges, Llibre del regiment dels prínceps (tr. Arnau Estanyol), traduït 1381 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ i] Aci comença lo libre del regiment dels princeps fet e compilat per frare Egidi Roma del orde dels frares Ermitans de sant Agusti declarat e explanat per frare Arnau stanyol del orde de sancta Maria del munt del carme a jnstancia del molt alt magnificos princep lo senyor Jnfant en Jacme Comte durgel e vezcomte dager
tit.: E comença açi la explanacio del dit libre del regiment dels princeps. E primerament es posada la Epistola del dit frare Egidi feta al Rey de ffrança
prol.: A5l special senyor seu de Reyal e sant linatge natural en Phelip primer … [ irb] … començare segons que la vostra honrada noblesa ha request
tit.: Açi començen los capitols dela primera partida del primer libre … [ ivb] … Capitol primer qual es la manera de proceyr en lo primer libre
text: C4Oue que la mesuar dela paraula … [ ccxxiiijra] … car ells deuen dit zelos e es dit aquell zelos ama tant alguna jpersona que en ella no vol altra companyia
colofó: Acabat es lo libre del regiment dels princeps deu nage laors e gracies amen
Associated Persons Traductor (var.): Arnau Stanyol ( iv)
Note el capítol 1 comença sense rúbrica pròpia, sembla que ha estat oblidada pel rubricador
ID no. of Witness 2 cnum 1842
City, library, collection & call number Girona: Biblioteca del Seminari, Ms. 10 (BITECA manid 2037)
Copied 1407-12-16 (colofó)
Location in witness ff. iiira-cccclxxxxijrb
Title(s) Aegidius Romanus, Arquebisbe de Bourges, Llibre del regiment dels prínceps (tr. Arnau Estanyol), traduït 1381 ad quem
Incipit & Explicits text: [ iira] C2oue que la paraula mesura dela paraula en cascuna cosa … [ cccclxxxxijrb] … car ells deuen dir zelos qui ama tant alguna persona quj en ella no vol altra companya
colofó: Complit e cabat aquest libre apellat regiment de princeps del qual fas laors e gracias jnfinjdes a nostro senyor deus e a madona sancta maria fon explegat a xvj de desembre del any de nostro senyor Mccccvii Ffinito libro sit laus gloria christo amen
Condition acèfal
Note manquen la carta dedicatòria de Gil de Roma, la relació dels capítols de la primera part i el títol del primer capítol i la rosa dels vents del final
ID no. of Witness 3 cnum 613
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca de Catalunya, 739 (BITECA manid 1428)
Copied 1411-02-07 (colofó)
Location in witness ff. 1-132v
Title(s) Aegidius Romanus, Arquebisbe de Bourges, Llibre del regiment dels prínceps (tr. Arnau Estanyol), traduït 1381 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ 1] Açi comença la explanacio del libre del regiment dels princeps e primerament es posada la epistola de frare Egidi feta al rey de França
carta: E7l seu especial senyor de reyal e sant linatge natural en Philip primer nat e … delitablament la obra com encare segons que la vostra honrada noblesa ha request
rubr.: Açi començen los capitols de la primera partida del primer libre
índex: Qual es la manera de prossehir en lo present libre del regiment dels princeps … Quant es lo guardo del rey qui be regex lo poble qui li es comanat
rubr.: Primer capitol. Qual es la manera de prossehir en lo present libre
text: Cove que la mesura de la paraula en quescuna cosa sia segons que aquella cosa requer … [ 129r] … lo qual ha permes als seus faels nostre senyor deu qui es beneyt en tots los segles ço es eternalment. Amen
rubr.: [ 129r] Açi comença la declaracio e la explanacio dalguns vocables escurs e posats per lo present doctor e dalguns escuraments … esplanats per nos en lo present libre los quals vocables no son usats ne acostumats comunament en nostre lenguatge
epíleg: T5ots aquests vocables seguens qui no son be acustumats o usats en lo nostre lenguatge … [ 132v] … per un vent damunt libre II part 1 capitol XVII
colofó: Anno deus Mccccxi die septimo mensi februarii fuit completum libri iste. Deo gratias amen
ID no. of Witness 4 cnum 10588
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca de la Reial Acadèmia de Belles Arts de Sant Jordi, sense signatura (BITECA manid 2880)
Copied Bartomeu Rodrigues, 1468 - 1482 (Duran)
Bartomeu Rodrigues, 1475 - 1482 (Puig i Oliver)
Location in witness ff. 82v-83, 151
Title(s) Aegidius Romanus, Arquebisbe de Bourges, Llibre del regiment dels prínceps (tr. Arnau Estanyol), traduït 1381 ad quem extractes
Incipit & Explicits rubr.: [ 82v] Dits que he trets de lEgidi Roma segons e mostra per la rubricha seguent e primo en lo prolech
text: [ 151] E diu Josefus en lo libre viiie a capitols xviii que perque Roboam no havia combatut
Record Status Created 1990-09-15
Updated 2017-10-04