Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 1466
City and Library València Archivo-Biblioteca Histórica Catedralicio
Collection: Call number Ms. 167
Title of volume REGIMENT | DE PRINCEPS || M. S. ( al teixell en lletres daurades)
Copied 1452-12-28 - 1453-05-16 (f. 474rb colofó)

External description
Writing surface Paper i pergamí (bifoli ext. i int. de perg.)
Format Foli
Leaf Analysis ff.: I + i-xvii + 1-474 + VIII + I
ff.: I + 1-503 + I
Collation 112 a5t6 b-t12 a-y12
Page Layout 2 columnes
34 línies (f. 2rb)
Size pàgina 292 × 216 mm (f. 2rb)
caixa 191 × 139 mm
columna 191 × 61/64 mm
Hand gòtica rodona de diverses mans
Watermark carro de dues rodes (guardes finals, folis de la taula i sembla que a tot el volum) (com Briquet 3545, Genova: 1458)
Pictorial elements Caplletres: les inicials principals amb or, bipartides i embotides (or i blau), decoració en blau i vermell filigranada que ocupa els marges, per exemple als f. I prel. i 219; les inicials normals alternen blau i vermell amb decoració filigranada en el color de contrast
Rúbriques en vermell
Calderons en vermell i blau
Other features Justificació: a mina de plom, al paper generalment, i punta seca, al pergamí generalment, amb línies verticals i horitzontals que arriben fins als marges
Pautat: sense línies de guia per als renglons
Ús de la primera línia de la pauta: en blanc, escriptura penjant a sota de la línia vertical superior
Perforacions: no s'observen perforacions
Reclams: horitzontals, al peu de la segona columna centrats, alguns amb decoració
Signatures: signatures de quadern alfanumèriques
Condition restaurat, sembla que no duia foliació, tota la que té ara és moderna. Els folis preliminars, amb la taula, són foliats a llapis en xifres romanes i els del text en tinta vermella en xifres aràbigues. Errades a la foliació moderna. Alguns folis deteriorats, protegits per folis de paper blanc. Hi ha un foli sense numerar entre 74 i 75, 74 bis; un sense numerar entre 80 i 81, 81 bis, un sense numerar entre 144 i 145, 144 bis. Són en blanc les guardes, els ff. xvv - xviiv del final de la taula, el f. 218v i els folis que segueixen al 474r que tanquen el volum. Manca el darrer foli de la primera part del quadern “a”, que era de pergamí i es trobava en blanc
Binding antiga, restaurada, pell de camussa amb teixell de pell marró amb daurats i rombe vermell també amb daurats
References (most recent first) Catalogat a: Puig i Oliver et al. (2012), Catàleg dels manuscrits de les obres de Francesc Eiximenis, OFM, conservats en biblioteques públiques. Volum I: descripció dels manuscrits 174-8 , n. 24
Descrit per: Avenoza (2007), Inspecció personal
Tractat a: Massó Torrents (1991), “Les obres de Fra Francesc Eximenis (1340?-1409?). Essaig d’una bibliografia”, Studia bibliographica 65-6 , n. 32 (Ms. F)
Facsímil: Eiximenis et al. (1986), Dotzè llibre del Crestià, 2.1 x-xii , n. (ed. d'aquest Ms.)
Facsímil: [Eiximenis] et al. (1969), “A Critical Edition of the Regiment de Prínceps [tesi]”, , n. (ed. cap. 467-544)
Catalogat a: Olmos y Canalda et al. (1943), Códices de la Catedral de Valencia. Segunda edición, refundida y notablemente aumentada 125 , n. 167
Tractat a: Massó Torrents (1903-06), “Manuscrits catalans de València”, Revista de Bibliografia Catalana 3: 54-7 , n. V
Note algunes anotacions de lectors i senyals que marquen passatges. Manuscrit restaurat recentment al Centro Nacional de Restauración de Libros de Madrid
Subject Manuscrit datat

Internal Description
Number of texts in volume: 1
Specific witness ID no. 1 BITECA cnum 667
Location in volume ff. ira prel.-474rb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1502
Francesc Eiximenis. Dotzè del Crestià (capítols 467-544)
Language català
Date escrit 1386 - 1387
Title(s) in witness segon volum del dotze libre de regimen de princeps appellat christia
Incipits & explicits in MS rubr.: [ ira prel.] Aci comencen les Rubriques del segon volum del dotzen libre de regiment de Princeps appellat christia
intr.: S11Egueixse lo segon volum del Regiment dels princeps deles ciutats edela cosa publica enlo qual uolum se contenen la .v. ela .vja. e .vij. e .viija. parts de aquest dotzen libre dela obra del christia. El orde de aquest proces veuras enles robriques seguents
índex: lo primer capitol quies cccclxvij quies [sic] aquell qui pot legudament pendre regiment de animes … [ xvrb] … lo .Dcccvij. qui dona fi e compliment final al libre. E aci son acabades les Rubriques dela huytena part de aquest libre dotzen de Regiment de princeps appellat christia
text: [ 1ra] E4 si dius que cascu se pot sens vergonya procurar son prou … [ 474ra] … beneyt e glorificat per tota pensa e creada natura en la sua magestat eternal e gloria perdurable. Amen
colofó: [ 474rb] Ffinito libro sit laus gloria Christo. Amen
colofó: [ 483rb] Aquest libre fou començat lo dia dels innocents any M.ccccliij. E fou acabat
References (most recent first) Tractat a: Massó Torrents (1991), “Les obres de Fra Francesc Eximenis (1340?-1409?). Essaig d’una bibliografia”, Studia bibliographica 65-66 , n. F
Note es tracta de l'únic manuscrit existent que conserva els darrers quatre llibres del Dotzè
Record Status Created 1990-09-15
Updated 2014-02-23