Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


>
Work ID number BITECA texid 1465
Authors Desconegut
Johannes Climacus [?]
Johannes Gerson [?]
Titles O creatura rahonable
Dansa de la Mort
Incipit & Explicits text: O creatura rahonable … Lo fer bo val als vius e morts
Date / Place traduït 1497 ad quem
Language català
llatí [?] (orig.)
francès [?] (orig.)
Text Type: Vers
Metrics 8^ 8^ 8^ 8^ 8^ 8^ 8^ 8^: ababbcbc
Associated Persons Traductor: Pere Miquel Carbonell i de Soler (Mossèn), notari [?]
Traductor: Desconegut [?]
References (most recent first) Tractat en: Cabré et al. (2012-06-09), Cens de traduccions al català medieval fins a 1500 (TCM) (9 de juny de 2012) , n. 0.8.1
Tractat en: Cabré et al. (2011), Cens de traduccions al català medieval fins a 1500 (TCM) (13 de desembre de 2011) , n. 0.8.1
Tractat en: Parramon i Blasco (1992), Repertori mètric de la poesia catalana medieval 89 , n. 0.97 (98:3)
Tractat en: Whyte (1931), The Dance of Death in Spain and Catalonia 27-37
Editat a: Aguiló (1873-1900), Cançoner de les obretes en nostra lengua materna mes divulgades durant los segles XIV, XV e XVI. Recullit e ordenat per Marian Aguilo y Fuster
Editat a: Bofarull i Mascaró et al. (1847-1977), Colección de documentos inéditos del Archivo General de la Corona de Aragón 2:267-295 (ed. ref.)
Subject MORT
Number of Witnesses 2
ID no. of Witness 1 cnum 7824
City, library, collection & call number Barcelona: Arxiu de la Corona d'Aragó, Memorial, 49 (BITECA manid 2595)
Copied 1478 - 1529
Location in witness f. 19 f. xviiii
Title(s) Desconegut… O creatura rahonable (tr. Pere Miquel Carbonell i de Soler…), traduït 1497 ad quem
Incipit & Explicits text: [ 19] Si be viuim irem en gloria | Beneyt es qui en lo cel fa festa … E consegreu solaç / e ris | Lo fer be : val als viure / e morts
Condition fragment
Poetic Stanza 1 x 2, 1 x 8
Note últims 10 versos de la composició. Nota del mateix Pere Miquel Carbonell: “Mira en lo primer quatern del present libre apres la taula altra dança per mi pere Miquel Carbonell composta La qual jmmeditatament deu esser apres daquesta collocada / e scrita”. Una altra nota diu: “Aquesta Dança Dela mort ha compost vn sanct home doctor / e Canceller de paris appellat Joannes Climacus vulgo Climages / en lengua francesa. Apres es stada traduida en lengua Catalana. En la fi dela qual ha scrit en lati alguns metres / Et de felicitate et jnfelicitate hominis vt sequit Mortales dns [?] etc
ID no. of Witness 2 cnum 602
City, library, collection & call number Barcelona: Arxiu de la Corona d'Aragó, Manuscrits Miscel·lanis, 26 (BITECA manid 1418)
Copied Barcelona [?]: Pere Miquel Carbonell i de Soler, 1497
Location in witness ff. cxl-cliiv
Title(s) Desconegut… O creatura rahonable (tr. Pere Miquel Carbonell i de Soler…), traduït 1497 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ cxl] Dança dela mort / e de aquelles persones qui mal llur grat ab aquella ballen / e dançen
rubr.: Parle lo Mestre
text: O creatura rahonable | Qui desiges vida terrenal | Tu has açi regla notable | Per ben finir vida mortal … [ cliiv] … Prest esmenar tots vostres torts | E conseguireu solaç e ris | Lo fer bo val als vius / e morts
epíleg: Dicite vos coream Cuncti que cernitis istam Quantum prosint honor Gaudia diuite Tale sestis enim matura morte finiri Quales in effigie Matura turba vocat
colofó: Aquesta Dança dela Mort ha compost vn sanct home doctor / e Canceller de paris en lengua francesa appellat Joanes Climachus siue Climages a pregaries de alguns deuots religioses francesos Apres es stada traduida en lengua Catalana En la fi dela qual ha posat Lo dit doctor Lo Epigramma quis segueix
Poetic Stanza 3 x 8, 1 x 7, 27 x 8, 1 x 7, 9 x 8, 1 x 7, 35 x 8
Associated Persons Atribució autoria: Johannes Climacus (S.)
Autor (var.): Joanes Climachus
Note al colofó segueix una composició llatina de Pere Miquel Carbonell, iniciada “Mortales dominus cunctos in Luce creauit”
Record Status Created 1990-09-15
Updated 2017-11-03