Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 1465
City and Library València Archivo-Biblioteca Histórica Catedralicio
Collection: Call number Inc. 19
Title of volume EIXIMENES | REGIMENT | DELS | PRINCEPS ( gravat al teixell vermell en daurats)
Imprint València: Lambert Palmart, 1484

External description
Writing surface Paper
Format Foli gran
Leaf Analysis ff.: II + 1 s/n + 1-[206] + 1 s/n + II
Collation a-z8 A-B8 C6
Page Layout 2 columnes
52 línies (f. 10)
Size pàgina 389 × 280 mm (f. 1)
caixa 272 × 173 mm (f. 10)
columna 272 × 75 mm
Font gòtica
Watermark anell amb diamant i estel de sis puntes (ff. de guarda antics i cos del volum)
tisores obertes (f. 2)
Pictorial elements Caplletres: espai en blanc per a inicials, assenyalades amb lletretes, han estat realitzades a pinzell, en vermell i blau, la primera embotida i de grans dimensions, la resta, més menudes, alternen vermell i blau, sense decoració
Calderons alternen vermell i blau
Condition en bon estat tot i alguns túnels de bibliòfags, generalment omplerts per la restauració (afecten el text als ff. 115-124). No té foliació original impresa, però sí una feta amb numerador a tinta al marge superior extern, que és la que citem. Són en blanc els folis de guarda de relligadura, els antics que precedeixen i segueixen el volum (un a cada lloc) i el f. 7v. Podria ser l'únic exemplar que conserva el foli inicial en blanc. Errades a les signatures de quadern: a i sense gravar (foli en blanc), a i-a iii (per a ii-a iiii), b 1 sense gravar
Binding del s. XIX, desgastada, pell sobre cartó fort, sanefa daurada al voltant dels dos plans; cinc nervis i filets daurats als entrenervis. Guardes de paper d'aigües
References (most recent first) Descrit per: Avenoza (2008), Inspecció personal
Catalogat a: Olmos y Canalda et al. (1951), Incunables de la Catedral de Valencia 33
Note anotacions manuscrites als marges en català, s. XV o primers del XVI

Internal Description
Number of texts in volume: 1
Specific witness ID no. 1 BITECA cnum 666
Location in volume ff. a 1ra-C 6vb
ff. 1ra-205vb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1502
Francesc Eiximenis. Dotzè del Crestià
Language català
Date escrit 1386 - 1387
Incipits & explicits in MS dedic.: [ 1ra] [A]8L molt alt e poderos senyor mon senyor Namfos marques de villena conte de denia e de Ribagorça fill del molt alt senyor e de sancta memoria: jnfant frare pere darago … [ 1rb] … laugerament de molts carrechs temporals e faenes
índex: Primerament senyor molt alt per endreçament vostre e daquells qui aci volran studiar … [ 7ra] … Aci son acabades les Rubriques dela quarta part daquest dotzen libre appellat Crestia de regiment de princeps e dela cosa publica
rubr.: [ 8ra] Aquest es lo dotzen libre de regiment dels princeps e de comunitats appellat crestia. E comença la primera part que tracta perque comunitats e ciutats foren edificades ne qui primerament les edifica
tit.: Capitol primer. qui ensenya que lo regiment e gouernacio general de deu sobre tot lo mon nos mostra que la sua sauiesa es sens tot terme: e que ell es tot nostre be
text: L14O regiment excellent e gouernacio passant tot enteniment dela vniuersitat deles corporals creatures daquest mon ensenya clarament als illuminats de uera fe … [ 205vb] … a mon juy no son de neguna creença ans contenen moltes fatuitats monçonegues falsies e oradures
colofó: Aci feneix lo primer volum del dotzen libre appellat crestia ordenat e compost per lo molt reuerend maestre Francesch eximenes maestre en santa theologia frare menor digne patriarcha alexandri del orde del glorios sanct francesc. En lo qual volum sumariament se tracta o es tractat de regiment de princeps e de ciutats e dela cosa publica etc. Segons que largament se pot veure en lo principi del present libre. Lo qual volum per prechs e instantia dels reuerends e honorables senyors e ciutadans dela insigna ciutat de valentia es stat tret o empremptat … del original que es en la sala dela dita ciutat per Lambert palmart alamany. E fonch acabat e complit en la dita ciutat de valentia lo quinzen dia de març Any.M.cccc.lxxxiiii.
References (most recent first) Tractat a: Massó Torrents (1991), “Les obres de Fra Francesc Eximenis (1340?-1409?). Essaig d’una bibliografia”, Studia bibliographica 65
Note segons l'edició fou tret d'un exemplar que es conservava a la “Sala del Consell” de la ciutat de València
Number of additional copies of edition 11
ID no. of additional copy of edition 1 BITECA copid 1065
City and Library Barcelona Biblioteca Capitular de Barcelona
Collection: Call number I-84
External description
Writing surface Paper
Format Foli gran
Leaf Analysis ff.: 210 (= 2 + 205 + 3)
Page Layout 2 columnes
Size pàgina 387 × 268 mm (f. ai)
Font gòtica
Pictorial elements Caplletres: inicial de sis unitats de pauta en blau, amb decoració afiligranada en vermell i amb un filacteri amb la llegenda “Comensa lo pro|emi sobre lo dotze | del crestia | en vulgar”; inicials fetes a tinta en blau i vermell, algunes bipartides (com la del f. 8, primera del text, amb una banda blanca amb un home nu que duu un drac lligat amb una corda), i d'altres alternant blau i vermell, amb decoració filigranada
Calderons en vermell i blau
Condition volum molt afectat per la humitat, els fongs i els bibliòfags, especialment als folis preliminars manuscrits sense foliar; donat el seu precari estat de conservació ens hem estat de controlar la col·lació per no malmetre més l'exemplar
Binding en mal estat, en pell sobre taula, despresa del llom; avui es troba protegida per unes cobertes de cartró que no permeten el seu estudi; pendent de restauració
References (most recent first) Avenoza (2004), Inspecció personal
Descrit per: Avenoza (2004), Inspecció personal
Note dels tres folis finals, que són del mateix paper que el cos del volum, el primer conté una epístola en llatí i els altres dos són en blanc. Els dos folis inicials han estat aprofitats per copiar-hi una butlla. Segons una relació mecanografiada és l'Inc. 20 -feta el 1980 per a la “Comisión para el catálogo colectivo de incunables”-, i segons una anotació a llapis, l'inc. 84. Exemplar amb anotacions marginals

ID no. of additional copy of edition 2 BITECA copid 1070
City and Library Barcelona Biblioteca Nacional de Catalunya
Collection: Call number 2-V-16
Title(s) in copy EXIMENES | DOTZEN | DEL CRESTIÁ ( al teixell, en lletres daurades)
External description
Writing surface Paper
Format Foli gran
Leaf Analysis ff.: 205 (= IV + 197 + IV)
Collation a1-7 b-z8 A-B8 C6
Page Layout 2 columnes
Size pàgina 385 × 275 mm (f. a ij)
caixa 270 × 171 mm
columna 270 × 74 mm
Font gòtica 3:104/5 (text)
2:10 11. 71. (epígrafs)
Watermark anell amb estel
Pictorial elements espai en blanc per a les caplletres, amb lletres de guia
Condition del primer quadern probablement falta el primer foli, que seria en blanc, destinat a una portada i no comptaria a les signatures. És en blanc el f. a 8v. No duu foliació impresa. En bon estat, malgrat que alguns folis es troben enfosquits i tenen taques
Binding pell amb daurats, moderna, amb talls daurats
Previous owners (oldest first) Marià Aguiló i Fuster, poeta (super-libris al pla posterior de la relligadura)
References (most recent first) Descrit per: Avenoza (2004), Inspecció personal
Descrit per: Grapí (2001), Inspecció personal
Avenoza (1997), Inspecció personal
Tractat a: Massó Torrents (1991), “Les obres de Fra Francesc Eximenis (1340?-1409?). Essaig d’una bibliografia”, Studia bibliographica 66-7 , n. 33 (Ms. I)
Catalogat a: Bohigas et al. (1976), Exposició commemorativa del V centenari de la impremta. El llibre incunable als Països Catalans 61 , n. 45
Catalogat a: Guía de la Biblioteca Central de la Diputación Provincial de Barcelona (1959) 258
Tractat a: Vindel (1945-51), El arte tipográfico en España durante el siglo XV 3:42 , n. 17
Catalogat a: Aguiló (1923-27), Catálogo de obras en lengua catalana impresas desde 1474 hasta 1860 , n. 386
Tractat a: Haebler (1903-17), Bibliografía ibérica del siglo XV , n. 701
Note nombroses anotacions marginals que acompanyen la lectura, fetes per una mà del s. XVI
Internet http://mdc.cbuc.cat/cdm/ref/collection/incunableBC/id/31649 reproducció digital vist 2017-05-23
http://cataleg.bnc.cat/record=b2259362~S13*cat catàleg vist 2017-05-23

ID no. of additional copy of edition 3 BITECA copid 1066
City and Library Madrid Biblioteca Nacional de España
Collection: Call number INC/1103 | Antic I-1103
Title(s) in copy EXIMINIS | REGIMENT | DELS PRINCEPS ( al llom)
External description
Writing surface Paper
Format Foli gran
Leaf Analysis ff.: 209 (= II + 1-205 + II)
Collation a6+1 b-z8 A-B8 C6
Page Layout 2 columnes
Size pàgina 400 × 279 mm (f. b ii)
caixa 270 × 175 mm
columna 270 × 78 mm
Font gòtica
Watermark anell anell amb flor de sis pètals (f. a vii)
Pictorial elements Altres: exemplar decorat a mà en blau i vermell amb ornamentació molt treballada en el color de contrast, amb tocs daurats a les majúscules darrere de punt
Condition en excel·lent estat de conservació; malgrat això el f. c i té una banda lateral arrencada a l'esquerra
Binding moderna, de pergamí sobre cartó, amb dues cintes de cuir per tancar-lo
Previous owners (oldest first) Barcelona: Sant Jeroni de la Vall d'Hebró (segells del monestir al primer foli de la taula i al primer del text)
Madrid: Biblioteca Real (segells de la biblioteca al primer foli de la taula i al primer del text)
Associated persons Nom de al f. 205v en una anotació s'esmenta a Aenasio Català [?] (Naixement Girona) (“aenasio Catala natural de Girona”)
References (most recent first) Facsímil: Biblioteca digital hispánica. Biblioteca Nacional de España (2013)
Descrit per: Marnierre (2001), Inspecció personal
Descrit per: Marnierre (2001), Inspecció personal
Descrit per: Martí (2000), Inspecció personal
Catalogat a: García Rojo et al. (1945), Catálogo de incunables de la Biblioteca Nacional , n. 1038
Note interessants i nombroses anotacions de lectors
Internet http://bdh-rd.bne.es/viewer.vm?id=0000098667&page=1 vist 2014-08-06

ID no. of additional copy of edition 4 BITECA copid 1388
City and Library Madrid Biblioteca Nacional de España
Collection: Call number INC/1117 | Antic I-1117
Title(s) in copy Regimiento de Principe | Francisco ximenez ( al teixell)
External description
Writing surface Paper
Format Foli gran
Leaf Analysis ff.: 209 (= II + 1-205 + II)
Collation a6+1 b-z8 A-B8 C6
Page Layout 2 columnes
Size pàgina 362 × 266 mm (f. 2)
Font gòtica
Watermark anell amb flor de sis pètals (f. b iiij)
Pictorial elements Altres: sense cap mena de decoració, espai en blanc per a caplletres, marcat amb lletres de guia
Condition en mal estat, especialment els folis de guarda preliminars; volum sense foliar, llevat de les referències que hi proporcionen les signatures de quadern alfanumèriques. Manca el f. 1, que era en blanc
Binding antiga, de pergamí, despresa; encara es veu una banda de pergamí reaprofitat a la relligadura on es llegeix un text llatí amb cal·ligrafia gòtica i amb els calderons en vermell
Previous owners (oldest first) Pascual de Gayangos y Arce, bibliòfil (segell al f. a i)
References (most recent first) Facsímil: Biblioteca digital hispánica. Biblioteca Nacional de España (2013)
Descrit per: Marnierre (2001), Inspecció personal
Descrit per: Martí (2000), Inspecció personal
Catalogat a: García Rojo et al. (1945), Catálogo de incunables de la Biblioteca Nacional , n. 1038
Note nombroses anotacions de lectors
Internet http://bdh-rd.bne.es/viewer.vm?id=0000098667&page=1 vist 2014-08-06

ID no. of additional copy of edition 5 BITECA copid 1329
City and Library Montserrat Monestir
Collection: Call number Fol. 17 | Antic Reg. 148234
Title(s) in copy Regiment de princeps ( anotat per mà posterior, en un paper afegit)
External description
Writing surface Paper
Format Foli gran
Leaf Analysis ff.: 163
Collation a-z8 A-B8 C6
Page Layout 2 columnes
Size pàgina 400 × 285 mm (f. 2)
caixa 270 × 171 mm
columna 270 × 73 mm
Font gòtica
Watermark anell anell amb estel
Pictorial elements Caplletres: caplletres vermelles i blaves (algunes d'elles afiligranades)
Calderons en vermell i blau
Condition manquen els primers quaranta-tres folis (el primer capítol que es conserva és el XLI) i els darrers (l'últim, incomplet, és el CCCCLXXI). Exemplar en mal estat de conservació: taques d'humitat i forats de paràsits
Binding d'estil mudèjar, cuir gofrat sobre fusta, amb claus i ferros; només es conserva la part posterior
History of volume Adquirit 1957
Previous owners (oldest first) Josep Porter i Rovira, llibreter 1957
References (most recent first) Descrit per: Sabaté (1999), Inspecció personal
Olivar (1990), Els incunables conservats a la Biblioteca de Montserrat 66-7 , n. 160
Catalogat a: Olivar (1990), Els incunables conservats a la Biblioteca de Montserrat 66-7 , n. 160
Note conté una única nota marginal, a propòsit del capítol CXL on hom aconsella que s'ha de llegir abans que la resta (en castellà)

ID no. of additional copy of edition 6 BITECA copid 1071
City and Library Olean The Franciscan Institute Library St. Bonaventure University
Collection: Call number Holy Name Collection: Inc. X8 | Antic Inc. X7 vol. II 4276
External description
Writing surface Paper
Format Foli gran
Leaf Analysis I + 1 + 1 + 7 prel. + j-198 + 2 + I
Collation a7 b-z8 A-B8 C6
Page Layout 2 columnes (f. 2va)
Size pàgina 400 × 276 mm (f. 2)
caixa 270 × 171 mm
Font gòtica
Watermark les mateixes (primer volum)
cap cap d'home amb rínxols (f. q4)
Pictorial elements Caplletres: i calderons, sense imprimir inicialment, s'han fet a mà. Caplletra inicial de la dedicatòria de sis unitats de pauta, embotida en blau i or, amb decoració afiligranada en vermell i lila (ara enfosquit), que s'estén pels marges interior i superior (les altres caplletres que inicien cada un dels tractats en què se subdivideix el llibre tenen aquesta mateixa decoració i alçada). La caplletra que inicia el text, de setze unitats de pauta (75 x 80 mm) profusament miniada. Mides quadre ornamentat: 130 x 360 mm; resta de caplletres (amb la caplletra de guia impresa) alternant vermell i blau, sense cap altre tipus de decoració
Calderons alternant en vermell i blau
Condition algunes taques d'humitat. Sense foliació impresa, foliació a ploma en xifres aràbigues i romanes. F. a7v en blanc, com el de l'exemplar principal; també mancaria un f. a prel., suposadament en blanc, com s'explica a la descripció de l'exemplar principal. El f. 1 i el darrer s'han enganxat a la coberta i a la contracoberta respectivament
Binding mateixa relligadura que l'altre exemplar de la biblioteca signatura (X7, vol. I) amb el tall del relligador daurat
History of volume Adquirit 2001 ad quem
Previous owners (oldest first) Washington: Holy Name
References (most recent first) Descrit per: Avenoza (2007), Inspecció personal
Descrit per: Soriano (2007), Inspecció personal
Catalogat a: Goff (1964), Incunabula in American Libraries. A third census of fifteenth-century books recorded in North American collection , n. X-8
Note anotacions marginals al llarg del text; hom va començar a foliar l'índex de rúbriques (fins al f. a2va) a ploma, a tinta marró. A l'interior de la coberta anterior, anotacions a llapis: “F. Eiximenis | Valencia, 1484 | ch. 57.777 | […] 95197”; a l'angle superior exterior “60.000.-”. Al verso del f. 1 de guarda anterior “INC. | X7 | V.2” i “Goff X-8”; a sota, breu descripció de l'exemplar: “Ximenes: Franc. Cardinalis. Dotzen libre del Crestia, ó sea | Regiment de princeps. Valencia 1484. | Haebler 701”. Al pergamí enganxat a la guarda posterior, al marge inferior, a llapis “208 Bll | woon [?] 3 weiss. Gls Asp[.]”. “Inc. | X7” pintat en blanc al marge inferior del llom, i al centre “II” (per segon volum). “X8” segons l'adhesiu a la caixa de cartó on es guarda: “FRANCISCAN | INSTITUTE | HOLY NAME | INC. | X8”

ID no. of additional copy of edition 7 BITECA copid 1067
City and Library Oxford University of Oxford, Bodleian Library
Collection: Call number Auct. 5Q inf. 2.24
Title(s) in copy XIMENEZ | EL | Christiano | Letra | Gotica ( al lloc del teixell a ploma)
External description
Writing surface Paper
Format Foli gran
Leaf Analysis ff.: I + 205 + I (no numerats)
Collation a7 b-z8 A-B8 C6
Size relligadura 365 × 271 mm (al pla anterior)
pàgina 350 × 261 mm (f. b ii)
Font gòtica
Watermark anell anell amb flor (ff. 10-205)
Condition en bon estat de conservació. Manca el f. 1, que era en blanc
Binding antiga en pergamí flexible, amb tanques de cuir, la inferior trencada
History of volume Adquirit 1859 (price: 4 lliures)
References (most recent first) Descrit per: Soriano (2013), Inspecció personal
Facsímil: Reproducció parcial del Dotzè d'Eiximenis de la Bodleian Library (2013)
Catalogat a: Coates et al. (2005), A Catalogue of Books Printed in the Fifteenth Century now in the Bodleian Library, Oxford 2707 , n. X-004
Descrit per: Mahiques Climent (2003), Inspecció personal
Note es llegeix a l'interior de la coberta anterior: “… que se conosce por ser tan estremamente antiguo. Sus otros tomos hay en manuscrito en el convento de S. Franc. de Valencia que no esta impreso mas que eso 1o Tomo”. Al marge inferior del llom, una etiqueta rodona (del llibreter, segons el catàleg d'incunables de la Bodleian) amb el número 512 escrit a ploma. Una altra antiga signatura, a ploma, de la que només es llegeix "8-6", es troba al marge superior del foli I de guardes anterior

ID no. of additional copy of edition 8 BITECA copid 1423
City and Library Paris Bibliothèque Nationale de France Site François-Mitterand
Collection: Call number Rés. *E. 103
Title(s) in copy Regim | en de | Princi | pes | y | Ciuda | des | por el Re Franc | Xime | nez | en Valen | cia ( al llom a ploma, en posició vertical)
External description
Writing surface Paper
Format Foli gran
Leaf Analysis ff.: II + 205 + IV
Collation a7 b-z8 A-B8 C6
Size pàgina 382 × 361 mm (f. b i)
Font gòtica
Watermark tisores (ff. a i-a v)
anell amb flor (ff. a vii-C iv)
Pictorial elements Altres: vegeu la descripció de l'exemplar principal. De tota manera, algunes crides de lectura es troben decorades amb figures grotesques
Condition taques d'humitat i de brutícia. Entre la primera i la segona guarda hi ha quatre talons de folis arrencats (que deurien ser en blanc). Manca el f. 1 que era en blanc
Binding en pergamí sobre paper amb tanques de corda
Previous owners (oldest first) Onofre Esquerdo (nota en la segona guarda anterior)
References (most recent first) Mahiques Climent (2002), Inspecció personal
Descrit per: Mahiques Climent (2002), Inspecció personal
Note crides de lectura i notes marginals a ploma, per exemple, als ff. d i-d iiv. A la segona guarda en posició anterior: “Primer volumen yntitulat Regiment de Princeps y de Comunitats, apelat Christia Compost y Ordenat per Lo molt Reueren Mestre francesc eximenes mestre en sacra tehologia frare Menor digne Patriarcha Alexandri del Orde del glorios sent francesch; empremtat en Valencia en 15 de Març de 1884, es de Onofre Esquerdo”. Una altra nota a la segona guarda posterior: “O humana seguretat passant totes les altres per ambicio de coses terrenals desiam primacies ab Reys e temporals Senyors […] liberalment e abundant nos pot donar y aixiu acostuma”

ID no. of additional copy of edition 9 BITECA copid 1068
City and Library Paris Bibliothèque Nationale de France Site François-Mitterand
Collection: Call number Rés. *E. 84
External description
Writing surface Paper
Format Foli gran
Leaf Analysis ff.: III + 1-205 + III
Collation a6+1 b-z8 A-B8 C6
Size pàgina 328 × 240 mm (f. a i)
Font gòtica
Watermark tisores (ff. a i-a v)
anell (ff. a vii-C vi)
Pictorial elements Altres: vegeu la descripció de l'exemplar principal
Condition exemplar amb forats de bibliòfags i taques d'humitat. Manca el f. 1 que era en blanc
Binding moderna en pergamí sobre cartó, amb tanques de corda i tall decorat
Previous owners (oldest first) Barcelona: Biblioteca Mariana de Sant Francesc d'Assís (ex-libris al f. a i: “Es dela Bibca mariana del Convo de S. Franco de Barcelona”)
References (most recent first) Mahiques Climent (2002), Inspecció personal
Note crides de lectura. En el capítol dedicat a “Com la constellacio celestial ajuda segons los philosofs a fer lom victorios e fortunat en batalles”, hi ha un fragment ratllat, al f. p viiiv: “E en special la pell de la serp pulueritzada ab foch […] ans fugira”. Al marge, a la dreta d'aquest fragment, es veu una nota escrita a ploma

ID no. of additional copy of edition 10 BITECA copid 1069
City and Library San Marino Henry E. Huntington Library
Collection: Call number 99568 | Antic PR 9498 X | LF; 5084
Title(s) in copy XIMENES | | REGIMENT | DE | PRINCEPS | DE CIUTATS ||| VALENCIA | 1484 ( al teixell, amb data i ciutat al peu del llom)
External description
Writing surface Paper
Format Foli gran
Leaf Analysis ff.: II + 205 + II
Collation a7 b-z8 A-B8 C6
Size pàgina 391 × 283 mm (f. a ii)
Font gòtica
Watermark anell amb estel
Pictorial elements com la de l'exemplar principal
Condition en molt bon estat. Manca el f. 1 que era en blanc
Binding en pell marró, del s. XX, talls daurats
History of volume Adquirit 1926-02
Previous owners (oldest first) Otto Vollbehr (Doctor), bibliòfil 1926-02
References (most recent first) Descrit per: Faulhaber (2004), Inspecció personal
Catalogat a: Goff (1964), Incunabula in American Libraries. A third census of fifteenth-century books recorded in North American collection , n. X-8
Catalogat a: Mead (1937), Incunabula in the Huntington Library 231 , n. 5084
Note anotacions a l'interior de la coberta anterior fetes a la Biblioteca. Al llarg del volum diverses anotacions manuscrites del s. XVI que criden l'atenció sobre determinats passatges del text (per exemple ff. a ii-a iii, d iiiva on es llegeix al costat del capítol xlviii “Com prudencia es fort necessaria al bon ciutada”). Proves de ploma de finals s. XV o inicis s. XVI, en general de molt mal llegir per haver-se rentat l'exemplar; també hi ha alguns dibuixos (f. d viii, al marge del capítol ix)

ID no. of additional copy of edition 11 BITECA copid 1341
City and Library València Biblioteca Històrica [Universitària]
Collection: Call number Inc. 11 | Antic 92-7-12; R/155; R/13; Y-I-5; C.B. 130
Title(s) in copy RÉGIMEN | de | PRINCEPS || 1484 ( a ploma al llom, en la posició del teixell)
External description
Writing surface Paper
Format Foli gran
Leaf Analysis ff.: 199 (= I + 197 + I) (guardes de l'època de la relligadura)
Collation a7 b-z8 A-B8 C6
Page Layout 2 columnes
Size pàgina 392 × 270 mm (f. a ii)
Font gòtica
Pictorial elements Caplletres: caplletra inicial de nou unitats de pauta en blanc al f. 1 i de quinze al f. 8; resta de caplletres sense gravar, de tres unitats de pauta
Calderons espai en blanc per als calderons
Condition en bon estat, malgrat algunes taques d'humitat que deterioren l'angle inferior extern dels folis i alguns túnels de bibliòfags que afecten especialment la segona meitat del volum. Errades a les signatures: f. b1 sense signatura. És en blanc el f. a 6v. Exemplar sense foliar. Manca el f. 1, que era en blanc
Binding antiga, en pergamí sobre cartó, del s. XVIII, despresa per la coberta anterior. Guardes de l'època de la relligadura
References (most recent first) Descrit per: Soriano (2008), Inspecció personal
Descrit per: Avenoza (2004), Inspecció personal
Palanca Pons et al. (1981), Catálogo de los incunables de la Biblioteca Universitaria de Valencia 70-1 , n. 130
Catalogat a: Palanca Pons et al. (1981), Catálogo de los incunables de la Biblioteca Universitaria de Valencia
Note alguns passatges subratllats i anotacions marginals. En diversos indrets trobem els segells negre i vermell de la biblioteca. La signatura Y-I-5 es troba escrita a la relligadura, potser pertany a una altra biblioteca. Adhesiu amb la signatura de la biblioteca al marge inferior del llom

Record Status Created 1990-09-15
Updated 2018-03-24