Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 1463
City and Library Barcelona Arxiu de la Corona d'Aragó
Collection: Call number Sant Cugat, 10
Title of volume DE REGIMENT | DE PRINCEPS ( al teixell)
Copied 1401 - 1500

External description
Writing surface Paper i pergamí (bifoli exterior de pergamí)
Format Foli gran
Leaf Analysis ff.: 265 (= I + 1-263 + I)
Collation 12/tt 210 316 418 52/1 618 722 8-920 1022 1120 12-1812 196/2tt2
Page Layout 2 columnes
49 línies (ff. 1-174)
48 línies (ff. 175-263)
Size pàgina 350 × 258 mm (f. 12r)
caixa 265 × 185 mm (ff. 1-175)
columna 265 × 82 mm (ff. 1-175)
columna 265 × 79 mm (ff. 176-183)
caixa 255 × 176 mm (ff. 183v-263)
columna 255 × 73 mm (ff. 183v-263)
Hand gòtica rodona (ff. 1-174)
gòtica rodona una altra mà del mateix tipus gòtic, però amb menys prolongació dels àstils i de mòdul més petit (ff. 175-263)
Watermark carro (a la primera part del volum,) (semblant a Briquet 3544, Lucca: 1434 i 1463-79, Damme: 1452-56, Lille: 1456-74, Roma: 1459-60, Ulm: 1473)
brau amb dues ales (als ff. 183-262)
Pictorial elements Caplletres: al f. 1, una gran caplletra en blau i vermell; espai en blanc al f. 11 per a la primera caplletra del text i resta de l'obra amb inicials més petites, també en blau i vermell, amb decoració filigranada en vermell i blau
Calderons en vermell i blau
Rúbriques en vermell
Altres: l'íncipit del text -f. 11- és en tinta blava
Other features Justificació: a tinta
Reclams: horitzontals al marge inferior dret fins al quadern 10
Condition part del primer foli en mal estat; entre el foli 262 i 263 foren retallats dos fulls originàriament en blanc. El segon quadern té el bifoli exterior de pergamí, els quaderns 3-5 tenen el bifoli interior i exterior de pergamí i la resta del volum és de paper
Binding moderna, pergamí sobre cartó, talls decorats de tinta blava molt esvaïda
References (most recent first) Catalogat a: Puig i Oliver et al. (2012), Catàleg dels manuscrits de les obres de Francesc Eiximenis, OFM, conservats en biblioteques públiques. Volum I: descripció dels manuscrits 155-65 , n. 21
Facsímil: PARES: Portal de Archivos Españoles (work in progress)
Descrit per: Grapí (1999), Inspecció personal
Catalogat a: Miquel Rosell (1937), Catàleg dels llibres manuscrits de la Biblioteca del Monestir de Sant Cugat del Vallès existents a l'Arxiu de la Corona d'Aragó 163
Tractat a: Massó Torrents (1909-10), “Les obres de Fra Francesc Eiximeniç (1340?-1409?). Essaig d'una bibliografia”, Anuari de l'Institut d'Estudis Catalans 21-22 , n. 28 (Ms. B)
Tractat a: Villanueva (1803-52), Viage literario a las iglesias de España 19:29
Note no falta cap foli al volum, però l'estructura d'alguns quaderns s'ha vist modificada (per exemple: la segona part del 18è és incompleta, manquen dos fulls dels quals resten sengles talons). El quadern inicial era un binió del qual s'ha tallat la segona part, el seu primer foli és enganxat a la coberta del volum, el segon serveix de guarda i entre aquests folis i els dos talons que resten de la segona part es troba intercalat el segon quadern. De la mateixa manera, el quadern final, format per dos talons i dos folis, aplega al seu interior el quadern 18è. El volum codicològicament presenta dues estructures diferents (canvi de justificació, desaparició de l'ús del reclam, etc.) que coincideixen amb el canvi de mà. Als marges s'aprecien notes de lector i alguns afegitons del copista. Al verso del darrer foli hi ha diverses anotacions comptables

Internal Description
Number of texts in volume: 1
Specific witness ID no. 1 BITECA cnum 664
Location in volume ff. 1-262v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1502
Francesc Eiximenis. Dotzè del Crestià (Llibres 1-4)
Language català
Date escrit 1386 - 1387
Incipits & explicits in MS dedic.: [ 1] Al […] senyor nanfons […] marques de […] fill del molt alt senyor princep … [ 1rb] … molts carrechs te[mpor]als e faenes
índex: [ 1rb] Primerament s[enyor m]olt alt per endreça[ment] … [ 10ra] … de lur durada e de nouell Imperi. Açi fenexen les rubriques dela quarta part del crestia de regiment de princeps
rubr.: [ 11ra] Lo capitol primer ensenya que lo regiment e gouernacio general de deu sobre tot lo mon nos mostra que la sua sauiesa es sens tot terme e que ell es tot nostre be e tota nostra benuyrança
text: [ 11rb] [R]8egiment excellent e gouernacio passant tot enteniment de la uniuersitat de les corporals creatures daquest mon … [ 262vb] … e daquests eximples hi ha Infinits los quals leyx per amor de breuitat e tornen al principal proposit ab la gracia de deu etc
colofó: [ 262vb] Finito libro sit laus et gloria christo amen
References (most recent first) Grapí (1998), Inspecció personal edició parcial
Massó Torrents (1991), “Les obres de Fra Francesc Eximenis (1340?-1409?). Essaig d’una bibliografia”, Studia bibliographica 65 , n. B
Record Status Created 1990-09-15
Updated 2014-08-02