Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 1462
City and Library Paris Bibliothèque Nationale de Paris
Collection: Call number esp. 9 | Antic suppl. fr., 235
Title of volume LO DOTZE | DEL CRISTIA ( al teixell gravat en lletres daurades)
Copied 1460 (Avril et alia)

External description
Writing surface Paper i pergamí (bifoli ext. i int. de perg.)
Format Foli gran
Leaf Analysis ff.: 343 (= IV + 1-335 + IV) (foliació moderna en xifres aràbigues a ploma)
Collation [1]-[27]12 [28]7/4; reclams horitzonals centrats al peu de la segona columna, els dels quaderns 8è-10è, 12è, 22è-23è i 26è-27è estan decorats i s'integren en la prolongació de l'asta inferior d'una de les lletres de la darrera línia del foli, sovint fregant el tall, els dels quaderns 11è, 24è i 25è es troben arrenglerants al marge extern de la segona columna
Page Layout 2 columnes
42 línies (f. 14)
42 línies (f. 265)
Size pàgina 372 × 260 mm (f. 14)
caixa 254 × 175 mm (f. 14)
columna 252 × 75 mm (f. 14)
caixa 250 × 170 mm (f. 265)
columna 250 × 70 mm (f. 265)
Hand gòtica cal·ligràfica, de molt bona execució amb influència de la humanística
Watermark tisores (semblant a Briquet 3685, Firenze: 1459-60, Napoli: 1457, Lucca: 1465, Roma: 1470 i 1472, Venezia: 1469 i 1472)
Pictorial elements caplletres amb miniatures als folis 1, 13, 58, 248 i 281v amb decoració vegetal i amb figures monstruoses a la primera caplletra i d'ocells a les dues següents; la resta de caplletres en vermell i blau, amb decoració afiligranada en vermell i lila alternant; rúbriques en vermell; calderons en vermell i blau; passatges subratllats en vermell que fan referència a autoritats. Les primeres paraules de cada capítol en lletra gòtica de forma de mides més grans. Molt sovint, una de les lletres de la darrera línia té un àstil decorat a manera de branca amb fulles que s'extèn pel marge inferior
Other features Justificació: caixa a punta seca, amb línies de guia per als renglons a punta seca al pergamí i a punta seca i a punta de plom que no ha deixat gaire traç al paper
Ús de la primera línia de la pauta: sí
Justificació: senyals de perforacions rodones una visible a l'angle superior intern de la segona columna, una altre a 7 mm de l'angle superior extern d'aquesta columna i una tercera al marge exterior situada a 38 mm del marge superior de la caixa i a prop del tallsenyals de perforacions rodones una visible a l'angle superior intern de la segona columna, una altre a 7 mm de l'angle superior extern d'aquesta columna i una tercera al marge exterior situada a 38 mm del marge superior de la caixa i a prop del tall
Condition el f. 12v és en blanc. Diposa d'una foliació moderna a tinta en xifres aràbigues, en molt bon estat de conservació
Binding restaurada el 1970, relligadura de Charles X, en pell marró que fa aigües, amb llom en vermell, amb daurats, al llom motius heràldics: flor de lis i corones; és com si el llom d'una relligadura antiga s'haguès enganxat al damunt d'una de més moderna
Previous owners (oldest first) Sant Pere de Roda: Monestir (ex-libris al f. 1, mà s. XVI: “Es de sanct pere de rodas”)
Anne-Jules de Noailles, Mariscal de France 1708
Paris: Bibliothèque Royale 1740
References (most recent first) Catalogat a: Puig i Oliver et al. (2012), Catàleg dels manuscrits de les obres de Francesc Eiximenis, OFM, conservats en biblioteques públiques. Volum I: descripció dels manuscrits 169-73 , n. 23
Microfillm del ms. esp. 9 de la BNP. Dotzè d'Eiximenis (2002)
Avenoza (2004), Inspecció personal
Copistes et ancienns possesseurs: Fichier de la “Section codicologique” du Institut de Recherche et Histoire des Textes (Paris) (2004)
Soriano (1998), Inspecció personal
Bohigas et al. (1985), Sobre manuscrits i biblioteques 91
Avril et al. (1982), Manuscrits enluminés de la Péninsule Ibérique 123-4 , n. 138
Martí de Barcelona (1928), “Fra Francesc Eiximenis, O. M.: la seva vida, els seus escrits i la seva personalitat literària”, Estudis Franciscans 459-63
Massó Torrents (1909-10), “Les obres de Fra Francesc Eiximeniç (1340?-1409?). Essaig d'una bibliografia”, Anuari de l'Institut d'Estudis Catalans 22 , n. 29 (Ms. C)
Morel-Fatio (1892), Catalogue des manuscrits espagnols et des manuscrits portugais [de la Bibliothèque Nationale] 5 , n. 18
Note duu algunes anotacions marginals

Internal Description
Number of texts in volume: 1
Specific witness ID no. 1 BITECA cnum 663
Location in volume ff. 1ra-335vb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1502
Francesc Eiximenis. Dotzè del Crestià (Cap. 1-166)
Language català
Date escrit 1386 - 1387
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 1ra] Comença lo preambol del present libre appellat Lo Dotze del Cristia
pream.: A11L molt alt e poderos Senyor Namfos marques de Villena compte de denia e de ribagorça fill del molt alt princep e senyor Mon senyor … [ 1va] … adiudarant molt a ujure en repos e a desenpatxar uos leugerament de molts carrechs temporals e fahenes
índex: P4rimerament Senyor molt alt per endreçament uostre e de aquells que uolran açi estudiar uos placia açi primerament entendre que aquest libre sumariament conte .vij. parts principals. L2A primera tracta per que comunitats … [ 12rb] … L2O .cccclxvi. capitol posa e tracta que han dit alguns [que han subpuntuat] de alguns dels regnes presents e de llur durada E de nouell imperi. Açi fenexen les rubriques dela quarta part del dotzen libre del christia appellat Regiment de princeps. Deo gracias
acc.: [ 13ra] Comença lo primer capitol del present libre appellat lo dotze del Cristia. Qui ensenya que lo regiment e gouernacio general de deu [nos mostra subpuntuat] sobre tot lo mon Nos mostra que la sua sauiesa es sens tot terme e que ell es tot nostre be e tota nostra benahuyrança
text: R12egiment exçellent e gouernacio passant tot enteniment dela vniuersitat deles corporals creatures de aquest mon … [ 335vb] … E uol dir que com fos vengut lo seten temps dela present es […]
Condition incomplet
References (most recent first) Massó Torrents (1991), “Les obres de Fra Francesc Eximenis (1340?-1409?). Essaig d’una bibliografia”, Studia bibliographica 65 , n. C
Note acaba al capítol 466 de la quarta part del Crestià
Record Status Created 1990-09-15
Updated 2013-10-14