Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of Person BITECA bioid 1461
Name Hernando Colón, bibliòfil
Sex H
Milestones Naixement 1488
Mort 1539
Associated Persons fill de/d': Cristóbal Colón, pare de/d' Hernando Colón
altre: Eduardo Fernández de San Roman Ruiz y Goya, Marqués de San Román (comprà llibres de la seva col·lecció)
Affiliation bibliòfil
fe catòlica romana
Institutional Affiliation Fundador Sevilla: Biblioteca Colombina
Author of texid 1992 Hernando Colón, Regestrum librorum don Ferdinandi Colon, compilat 1530
Owner of copid 1026 Ed.: Sevilla: Colombina, 118-6-33 (1495-02-20). Alfons d'Aragó V, Rei de Catalunya-Aragó, Usatges de Barcelona, constitucions de Catalunya i capítols de Cort (tr. Jaume Callís, Cavaller…), traduït 1420 ca.
copid 1112 Ed.: Sevilla: Colombina, 3-6-16 (1527-04-20). Isabel de Villena, Vita Christi, escrit 1475 - 1490 .
copid 1158 Ed.: Sevilla: Colombina, 12-5-23 (1495 ca.). Felip de Malla, Memorial del pecador remut, escrit 1419 - 1424 .
copid 1365 Ed.: Sevilla: Colombina (1485 ca.). Desconegut, Tractat de pronosticació de la vida natural dels homes, escrit 1485 .
copid 1460 Ed.: Sevilla: Colombina (1548 ad quem). Desconegut, Preparacions per a ben viure e sanctament morir, escrit 1400 [?] - 1500 [?] .
copid 1532 Ed.: Sevilla: Colombina, 6-3-7 (1502-11-18). Stefano Fieschi, Sinonima variationum sententiarum (tr. Jeroni Amiguet), traduït 1502 a quo .
copid 1550 Ed.: Sevilla: Colombina, 14-3-6 (1493-01-11). Bernat Fenollar, Prevere… D'aquella tan alta tan fort y gran çoca, escrit 1493-01-11 ad quem .
copid 1615 Ed.: Sevilla: Colombina, 8-2-28 (1535-09-03). Desconegut, Dels confessors la vera guia, dels confitents segura via, escrit 1512 a quo .
manid 1065 MS: Sevilla: Colombina, 7-7-6. 1351 - 1400 ca. Desconegut, A honor del meu Senyor (tr. Romeu Sabruguera…), traduït 1282 a quo - 1313 ad quem.
manid 1102 MS: Madrid: Nacional (BNE), MSS/6660. 1451 - 1500. Pere d'Aragó IV, Rei de Catalunya-Aragó, Ordinacions de les armades navals, promulgat 1354 d. - 1359-05-03.
manid 1666 MS: Sevilla: Colombina, 7-6-41. 1426 [?] - 1475 [?]. Ramon Llull, Lògica del Gatzell (tr. Desconegut), escrit 1265 - 1271-02.
manid 1748 MS: Sevilla: Colombina, 5-4-29. 1371 - 1425 [?]. Jaume March, Llibre de concordances, escrit 1371.
manid 1820 Ed.: Sevilla: Colombina, 14-2-7 (5). València: Lope de la Roca [?], per a Miquel Albert, 1485 [?]. Joan Roís de Corella, Cavaller, Vida de la gloriosa santa Anna, escrit 1461 a quo - 1469 ad quem.
manid 1885 Ed.: Sevilla: Colombina, 2-2-13. Barcelona: Pere Posa, 1498 ad quem. Francesc de la Via, Sots-veguer de Girona, Lay quant los gats van en amor, escrit 1405 ca. - 1425 ca.
manid 1933 MS: Sevilla: Colombina, 7-4-27. Barcelona: Vicenç Colonia, 1435. Desconegut, Thesaurus medicamentorum, compilat 1401 [?] - 1435 ad quem.
manid 1941 MS: Sevilla: Colombina, 5-5-20 (b). 1401 [?] - 1500 [?]. Rogerus Frugardi de Salerno, Chirurgia, traduït 1401 [?] - 1500 [?].
manid 2047 Ed.: Sevilla: Colombina, 13-3-13. Barcelona: Dimas Ballester, et al., 1523-11-15. Consolat de Mar, Consolat de Mar, promulgat 1248 - 1400.
manid 2065 MS: Sevilla: Colombina, 5-4-22 (2a part). 1301 - 1350. Jaume II, Rei de Catalunya-Aragó, Constitucions, capítols i actes de cort (Barcelona) (tr. Desconegut), celebració 1291-03-23.
manid 2207 Ed.: Sevilla: Colombina, 4-3-44 (1). Barcelona: Johannes Rosenbach, 1528-08-05. Miquel Ortigues, Estant la Verge gloriosa, escrit 1511 a quo.
manid 2234 Ed.: Desconeguda: Ubicació sense determinar. Barcelona: Carles Amorós, 1535-01-15. Rupert de Nola, Libre de coch, escrit 1458 a quo - 1491 ad quem.
manid 2264 MS: Sevilla: Colombina, 5-5-20 (a). 1401 [?] - 1500 [?]. Desconegut, Sobre oració.
manid 2284 MS: Sevilla: Colombina, 7-5-9. Raimon Joffre, 1451 - 1475. Francesc Eiximenis, Primer del Crestià, escrit 1379 - 1381.
manid 2346 MS: Sevilla: Colombina, 5-5-26. 1391 - 1440. Desconegut, Què cové per venir al terme prefix a la mort, escrit 1370 [?] - 1400 [?].
manid 2347 Ed.: Sevilla: Colombina, 119-2-15 (2). Barcelona: Duran Salvanyach, 1527-09-04. Anselm Turmeda, Llibre dels bons amonestaments, escrit 1398-04.
manid 2348 Ed.: Sevilla: Colombina, 14-2-7 (6). Barcelona: Duran Salvanyach, 1531-05-10. Desconegut, Confessional, escrit 1450 [?] - 1531 ad quem (ed.).
manid 2349 Ed.: Sevilla: Colombina, 14-2-7 (8). Barcelona: Johannes Rosenbach, 1515 ca.?. Gibert Nicolau, Forma donada als devots confrares de les deu Ave Maries per contemplar i loar la mare de Déu, escrit 1350 - 1371 cronologia de la dedicatària.
manid 2350 Ed.: Sevilla: Colombina, 14-2-7 (7). Barcelona[?]:, 1536 [?]. Desconegut, Consideracions molt útils i devotes, escrit 1400 [?] - 1500 [?].
manid 2351 Ed.: Sevilla: Colombina, 14-2-7 (10). València: Duran Salvanyach, 1535-02-27. Confraria de la Mare de Déu del Roser, Butlla o confraria del saltiri apelat Rosari, escrit 1400 - 1535 ad quem (ed.).
manid 2354 MS: Sevilla: Colombina, 5-4-46. 1460 ca. Manuel Dies de Calataiud, Baró d'Andilla, Tractat dels cavalls, escrit 1430 - 1460 ca.
manid 2409 Ed.: Sevilla: Colombina. Barcelona:, 1501. Bernat Estruç, Poch repos sent qui parteix arribant, escrit 1501 ad quem.
manid 2425 Ed.: Sevilla: Colombina, 12-1-18 (19). Barcelona[?]: Johannes Rosenbach, 1512 a quo - 1513-08 ad quem. Esteve Rollan, Judici e pronostic admirable de l'any de la nostra salut mdxiii fins en l'any mdxxiii, escrit 1513 a quo.
manid 2426 Ed.: Sevilla: Colombina, 4-3-44 (2). Pere Posa, 1518-09-28. Bernat Fenollar, Prevere… D'aquella tan alta tan fort y gran çoca, escrit 1493-01-11 ad quem.
manid 2561 Ed.: Desconeguda: Ubicació sense determinar. València:, 1505. Martí Eniguí, Contemplations al part de la Verge Maria, escrit 1505 a quo.
manid 2779 MS: Sevilla: Colombina, 5-3-42. 1401 [?] - 1500 [?]. Isaac de Nínive, Bisbe de Ninive, Liber de accessu animae (tr. Desconegut), traduït 1373 a quo.
manid 2889 MS: Sevilla: Colombina, 5-1-9. 1476 [?] - 1519 [?]. John of Holywood, Tractat de l'esfera, escrit 1220.
manid 5041 MS: Sevilla: Colombina, 5-5-5. 1301 - 1400. Pseudo-Marcus Porcius Cato, Llibre de Cató (tr. Desconegut), traduït 1301 - 1400.
References (most recent first) Tractat a Dutton et al. (1990-91), El cancionero del siglo XV, c. 1360-1520 7:350-1
Tractat a Vindel (1934), Los bibliófilos y sus bibliotecas. Desde la introducción de la imprenta en España hasta nuestros días (Conferencia dada en la Unión Ibero-Americana el día 26 de octubre de 1934) 16-8
Record Status Created 1990-10-03
Updated 2018-04-06