Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 1459
City and Library Barcelona Biblioteca de Catalunya
Collection: Call number 12
Title of volume Lull | Orden de | Caballeria | Historia de | Balter i Grisell ( al llom)
Copied 1401 - 1450 (catàleg)

External description
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: II + [i]-xcv + I
Collation 1-324 412/11
Page Layout 2 columnes
23 línies (f. iira)
Size pàgina 274 × 205 mm
caixa 190 × 138 mm
columna 190 × 63 mm (f. iira)
Hand gòtica de forma, dues mans (primera mà als ff. 1-29, 33-41, 43-95; segona als ff. 30-32, 42)
Watermark drac (al f. 1) (semblant a Briquet 2660, a partir de 1392)
lletra “M” somada d'una creu (als ff. 4-28, 37, 40, 44-80, 88-95) (semblant a Briquet 8347, a partir de 1397)
corn de caça (als ff. 31-32, 43, 86) (semblant a Briquet 7672, a partir de 1393)
muntanya (al f. 33) (semblant a Briquet 11656, a partir de 1438)
cercles dos cercles somats d'una creu (als ff. 85, 87) (semblant a Briquet 3195, a partir de 1398)
Pictorial elements Caplletres: en vermell amb decoració cal·ligràfica en violeta
TÍtols en vermell
Calderons en vermell
Tocs de color en vermell
Other features Ús de la primera línia de la pauta: no
Reclams: horitzontals decorats al peu de la segona columna del verso
Condition volum en molt bon estat, malgrat alguns forats de bibliòfags; els ff. xliv i xcvv són en blanc; conserva la foliació original en xifres romanes
Binding moderna, en pasta
Previous owners (oldest first) Gabriel Llull (Prevere), clergue secular (ex-libris al f. i)
Ciutat de Mallorca: Col·legi de la Sapiència (ex-libris: “Est Collegii Bae Mae Sapae”)
J. Rubio, poeta 1847
F. Caballero Infante i Zuazo (Floruit 1847 - 1879) (segell en relleu al marge del f. i)
Marià Aguiló i Fuster, poeta 1879
Àngel Aguiló i Miró, erudit
Barcelona: Institut d'Estudis Catalans 1908-07
References (most recent first) Catalogat a: Puig i Oliver et al. (2012), Catàleg dels manuscrits de les obres de Francesc Eiximenis, OFM, conservats en biblioteques públiques. Volum I: descripció dels manuscrits 1016-24 , n. 196
Descrit per: Avenoza (2009), Inspecció personal
Descrit per: Puig i Oliver (2009), Inspecció personal
Descrit per: Avenoza (1997), Inspecció personal
Catalogat a: Kristeller (1989), Iter Italicum. Finding List of uncatalogued or incompletely catalogued humanistic Manuscripts of the Renaissance in Italian an other Libraries 4. Alia Itinera, 2. Great Britain to Spain IV:485
Catalogat a: Massó Torrents et al. (1989), Catàleg dels manuscrits de la Biblioteca de Catalunya, 1. Mss. 1-154 1:79-80 , n. 12
Catalogat a: Massó Torrents et al. (1914), “Catàleg dels manuscrits de la Biblioteca de Catalunya”, Butlletí de la Biblioteca de Catalunya 156-7 , n. 12
Tractat a: Massó Torrents (1909-10), “Les obres de Fra Francesc Eiximeniç (1340?-1409?). Essaig d'una bibliografia”, Anuari de l'Institut d'Estudis Catalans 28 , n. 42
Internet http://mdc.cbuc.cat/cdm/ref/collection/manuscritBC/id/230729 reproducció digital vist 2017-05-18
http://cataleg.bnc.cat/record=b2313733~S13*cat catàleg vist 2017-05-18

Internal Description
Number of texts in volume: 3
Specific witness ID no. 1 BITECA cnum 998
Location in volume ff. ira-xxixva
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1683
Ramon Llull. Llibre de l'orde de cavalleria
Language català
Date escrit 1275 - 1281
Incipits & explicits in MS rubr.: [ ira] Deu honrat glorios qui sots conpliment … comença aquest libre qui es del orde de cauaylaria
tit.: Incipit prologus
prol.: P5Er significança de les .vii. planetes qui son corsos celestials … [ iiivb] … per ço que a les uagades liga e recort lorda de cauaylaria
tit.: Del começament de cauayllaria
text: D2Efalli caritat leyaltat iusticia en lo mon … [ xxixva] … del libre del orde de cauaylaria. lo qual es fenit a gloria e a benediccio de nostre senyor deus
colofó: Ffinito libro sit laus gloria christo
colofó: Huic scriptori sit gratia neumatatis almi. Juuet et faciat impleri quod utile fiat
Note una mà posterior ha corregit entre línies alguna mancança del text
Specific witness ID no. 2 BITECA cnum 1248
Location in volume ff. xxxra-xlirb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1839
Francesco Petrarca. Valter i Griselda
Language català
Date escrit 1374 ad quem
Incipits & explicits in MS rubr.: [ xxxra] Assi comença la ystoria de Valter e de Griselda
dedic.: A2 la molt honorable e honesta senyora madona Isabel de guimera. Bernat metge salut e reuerencia subiectiua … [ xxxva] … per so que mils e pus pacient ment puxats aquellas soferir deles quals deu uos uuyla perseuerar per se merce. amen
text: E2N Italia es una prouincia ornada de molts nobles casteyls e uiles … [ xlirb] … E apres los dies lexa son fiyl senyor e successor dela sua terra
Condition incomplet
References (most recent first) Metge et al. (1959), Obras de Bernat Metge. Edición crítica, traducción, notas y prólogo por Martín de Riquer 199-200 , n. Ms. B
Olivar et al. (1927), Obres menors de Bernat Metge i Anselm Turmeda , n. B
Metge et al. (1910), Les obres d'en Bernat Metge. Lo Llibre dels Mals Amonestaments; lo Llibre de Fortuna y Prudencia; la Historia de Valter y Griselda; y Lo Somni, hont se tracta de la inmortalitat de l'ànima, de la sobtosa mort del Rey en Johan, de coses infernals y de costumes de homens y de fembres , n. A
Note no inclou l'epístola epilogal
Specific witness ID no. 3 BITECA cnum 659
Location in volume ff. xliira-xcvrb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1501
Desconegut. Doctrina compendiosa de viure justament
Language català
Date escrit 1395 [?]
Title(s) in witness doctrina abreiada de viure justament
Incipits & explicits in MS tit.: [ xliira] R2ubriques del tractat appellat doctrina conpendiosa qui uol dir doctrina abreuiada de uiure iustament e de regir qual seuol offici poblic leyalment e diligent
índex: La doctrina indueix cascun a esser bo per auctoritats e per eximplis … [ xliiirb] … Prechs e atorgament de esser meses en scriptura les paraules daquesta collacio
tit.: [ xliiiva] La doctrina induex cascun a esser bo per auctoritats e per eximplis
acc.: E4N nom de deu e dela uerge … [ xliiivb] … trobar so que hom ueure e regonexer hi uolra. Segueixse la primera partida
tit.: La doctrina induex cascun a esser bo per auctoritats e per eximplis
text: L3o Religios aquest stant en Collecio ab alguns ciutadans … [ xcvrb] … E en aquesta manera e ab aquesta condicio ho compli lo dit frare. Qui hage bon guardo de nostre senyor deu A.M.E.N.
References (most recent first) Eiximenis et al. (1929), Doctrina compendiosa 15 , n. Ms. C
Note Al pròleg i al primer capítol es repeteix la mateixa rúbrica
Record Status Created 1990-09-15
Updated 2017-05-18